Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

"Silvestrovské posedenie sa nieslo vo veselom duchu. Spievali sme, rozprávali žartovné príbehy a zabávali sa, tak ako je dobrým zvykom. A aj Vám vinšujeme Nový rok, aby ste mali šťastný krok, doma lásku, svornosť, a všetkého hojnosť." 

 

Projekt “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ už niekoľko rokov úspešne spája generácie ľudí, teší obdarovaných, ale aj tých ktorí obdarúvajú.

Na Štedrý deň sme sa všetci  slávnostne oblečení stretli pri prestretom stole. S veľkou radosťou sme privítali našu p. riaditeľku, ktorá prišla v tento výnimočný deň medzi nás a prihovorila sa nám milými slovami. Vianočnú náladu umocnili koledy a vianočné piesne, ktoré nám zahrala a  zaspievala riaditeľka ZUŠ  Mgr. Králiková  so svojimi deťmi. Všetci sme zatajili dych pri tónoch najznámejšej vianočnej piesne Tichá noc, svätá noc. Nechýbala ani spoločná modlitba, po ktorej sa podávala oblátka s medom, prípitok a potom nasledovala štedrá večera.

V tomto predvianočnom období je naša poštová schránka plná vianočných pozdravov od známych aj neznámych. Každé jedno prianie nás poteší a spríjemní čas prichádzajúcich Vianoc.  Ďakujeme

Projekt VIANOČNÝ ZÁZRAK spája vianočné priania osamelých seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a ľudí s dobrým srdcom. Tento rok to nebolo inak, aj naši starkí sa veľmi potešili splneným želaniam.

Teplá deka, varná kanvica, župan, či ortopedický vankúš sú skvelými darčekmi,  z ktorých sa budú tešiť celý rok.

Veľké ďakujeme patrí všetkým darcom tohto nezištného projektu.

Ďakujeme za krásne gesto primátorovi mesta Krásna nad Kysucou Ing. Jozefovi Grapovi, ktorý ani v tomto vianočnom čase nezabudol na svojich rodákov. Obdaroval našich starkých balíkmi plných ovocia, sladkých dobrôt a vitamínov. Úsmevy na tvárach a radosť v očiach boli odmenou pre všetkých.

K najkrajším sviatkom v roku Vianociam  neodmysliteľne patria trhy.. Aj naše kroky  smerovali na námestie. Tu sa šírila vôňa sladkých koláčikov a punču, ktorý nás v mrazivom počasí výborne zohrial. Všade vládla dobrá nálada sprevádzaná tónmi vianočných kolied...

Dnes k nám zavítali žiaci  zo Základnej školy Clementisova v Kysuckom Novom Meste. K naším starkým sa prihovorili slovami vyjadrujúcimi úctu, lásku a dôležitosť, ktorú plnia v ich životoch. Za spevu vianočných piesní  obdarili všetkých prítomných  vlastnoručne zhotovenými koláčikmi a perníkmi. Vystúpenie detí končilo vrúcnym objatím a velikánskym potleskom.

 

Vianočná pošta od známych  i neznámych vyčarila úsmev na tvárach našich obyvateľov. Priali im ,aby v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili v zdraví a šťastí. Všetkým pisateľom zo srdca ďakujeme.

 

Dnes prišli potešiť svojich rodákov deti z obce Ochodnica. Stretli sa pri adventnom venci v spoločenskej miestnosti.Starkí si vypočuli hudobné vystúpenie, spoločne si zaspievali a zaspomínali si. Na záver dievčence odovzdali starkým vianočné balíčky a padlo i niekoľko slzičiek od dojatia. Je pekné spomenúť si na svojich spoluobčanov a stretnúť sa s nimi v tomto predvianočnom čase. Za milé stretnutie a vianočné darčeky srdečne ďakujeme.

 

Stránky