v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

11. októbra sme mali skvelú príležitosť privítať v Centre sociálnych služieb Kamence skupinu Seniorka z Ochodnice. Tá k nám zavítala v spoločnosti starostu obce, Radoslava Ďurošku, pri výnimočnej príležitosti. Ich rodáčka, pani Mária, oslávila krásnych 80 rokov. K jej životnému jubileu jej popriali hlavne veľa zdravia a s radosťou zahrali nielen oslávenkyni, ale aj ostatným klientom zariadenia. Pani Mária, ako bývalá členka skupiny, si s nimi rada  zaspievala a dokonca aj zatancovala. Naši klienti, ale najmä oslávenkyňa, boli z návštevy i kultúrneho vystúpenia nadšení...

Radoslav Ďuroška a spevácka skupina Seniorka z Ochodnice navštívili našu spoluobčianku p. Máriu  v Centre sociálnych služieb Kamence, aby jej zaželali k životnému jubileu 80 rokov.