v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V evidencii čakateľov na sociálnu službu uverejnenom na webovej stránke nášho zariadenia je žiadateľ vedený podľa čísla rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Evidencia čakateľov na sociálnu službu je aktualizovaná k 15. dňu v každom mesiaci. Evidencia čakateľov na sociálnu službu je rozdelená podľa druhu sociálnej služby a tiež podľa miesta poskytovania sociálnej služby. V Centre sociálnych služieb Kamence poskytujeme sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení.  Na pracovisku Litovelská sa poskytujú služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení a je určená pre mužov.

Evidencia čakateľov k 15.07.2024.pdf