v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Adresa

 

Centrum sociálnych služieb Kamence

Štúrova 1210,

024 04 Kysucké Nové Mesto

Tel 041/4212893
ltaranova@vuczilina.sk

 

 

PhDr. Lenka Taranová, MBA

riaditeľka CSS Kamence

Mobil: 0917383923

Tel.: 041 4212616

ltaranova@vuczilina.sk

 

PhDr. et PhDr. Slavka Ondáková

vedúca zdravotného úseku CSS Kamence

Mobil:0917383924

Tel.: 041/4212893

sondakova@vuczilina.sk

 

Mgr. Katarína Krasňanová

vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mobil:0917383928

Tel: 041 4212893

kkrasnanova@vuczilina.sk

 

Iveta Ďuranová

vedúca stravovacej prevádzky CSS Kamence

Mobil:0917383927

iduranova@vuczilina.sk

 

Mgr. Ľubica Kullová

vedúca ekonomického úseku a správy majetku CSS Kamence

Mobil : 0917383925

Tel.: Tel: 041/4211062

lubica.kullova@vuczilina.sk

 

Sociálny úsek:

Mgr. Ivana Juričková

sociálna pracovníčka

ijurickova@vuczilina.sk

Mgr. Pavlína Michalisková

sociálna pracovníčka

pmichaliskova@vuczilina.sk

Mobil:0917383928

Tel: 041/4211062

 

V prípade potreby kontaktovania zdravotného personálu alebo prijímateľa sociálnej služby, sú Vám k dispozícii tieto telefónne čísla:

PhDr. et PhDr. Slavka, vrchná sestra

0917 383 924

zdravotná sestra strana  A

0948 851 477

zdravotná sestra strana B

0948 851 526

opatrovateľka strana A

0948 851 531

opatrovateľka strana B

094 8851 594

 

Detašované pracovisko

Adresa

 

CSS Kamence

pracovisko Litovelská

Litovelská 1218/17A

Litovelská 3092/17B

 

 

024 01 Kysucké Nové Mesto

Tel 041/4215210
ltaranova@vuczilina.sk

 

CSS Kamence,  pracovisko Litovelská

 

 

 

Mgr. Alena Majchráková

sociálny pracovník  CSS Kamence pracovisko Litovelská

amajchrakova@vuczilina.sk

Mobil: 0917383926

Tel. kontakt: 4215210

 

Ambulancia

Tel. kontakt: 041/4213331

Mobil: 0915 632 183

sestralitovelska@vuczilina.sk

 

Za výkon funkcie zodpovednej osoby za naše zariadenie je na základe zmluvy :
BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
010 03 Žilina