v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

PODPORENÉ PROJEKTY V ROKU 2018

 

            Mesto Kysucké Nové Mesto

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Názov projektu: Poľovnícka súťaž seniorov 2018

Stav: schválený

Realizácia: 24.07.2018

Niečo o projekte: V utorok 24.07.2018 sa v malebnom prostredí prírodného amfiteátra Hájnice v Hornom Vadičove  konal III. ročník  Poľovníckej súťaže seniorov 2018.  Pozvanie do súťaže prijalo 7 zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a to:  CSS Studienka Novoť, CSS PARK Čadca, CSS Žarec Čadca, CSS Horelica Čadca, CSS Letokruhy Žilina, CSS Fantázia Horný Vadičov a domáce zariadenie CSS Kamence Kysucké Nové Mesto. III. ročník Poľovníckej súťaže seniorov 2018 svojou prítomnosťou podporili: predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Ing. Iveta Ďurišová, poslanec ŽSK Mgr. Matej Fabšík, predstavitelia mesta Kysucké Nové Mesto a to zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková, prednosta úradu JUDr. Ľubomír Ježo, poslanec mesta Ing. Marián Mihalda, zastupujúci starosta Horného Vadičova pán Miroslav Kubík a riaditelia sociálnych zariadení. Počasie v tento deň bolo nádherné a od rána nás sprevádzala výborná nálada. Mgr. Denisa Smreková, riaditeľka CSS Kamence privítala hostí a súťažiacich na III. ročníku Poľovníckej súťaže seniorov 2018, popriala im príjemnú zábavu a lovu zdar. V rámci kultúrneho vystúpenia sme privítali manželov Káčeríkovcov so synom Miroslavom z Horného Vadičova, ktorí nám  zahrali na heligonkách a zaspievali niekoľko ľudových piesni. Ďalším bodom programu bolo tiež vystúpenie  súrodencov Birtusovcov Márie a Martina z Kysuckého Lieskovca, ktorí nám zahrali na heligonkách a zaspievali. Po kultúrnej vložke sme pokračovali v programe a predstavili si jednotlivé súťažné disciplíny: prvou disciplínou bolo ukáž svoju pamäť, druhou disciplínou bola súťaž rachotiaca strelnica, treťou disciplínou bol najlepší poľovnícky vtip, štvrtou disciplínou bola najpresnejšia muška, piatou disciplínou bol hon na zajaca a poslednou disciplínou bol poľovnícky guláš. Pri samotnej súťaži sme zažili veľa zábavy. Výsledky III. ročníka „Poľovníckej súťaže seniorov 2018“ vyhlásila pani riaditeľka Mgr. Denisa Smreková a ceny odovzdala spolu s predsedníčkou ŽSK Ing. Erikou Jurinovou a riaditeľkou odboru sociálnych vecí ŽSK Ing. Ivetou Ďurišovou. Na prvom mieste Poľovníckej súťaže seniorov 2018 sa umiestnilo domáce zariadenie  CSS Kamence, na druhom mieste skončili seniori z CSS Park Čadca a na treťom mieste sa umiestnili seniori z CSS Studienka Novoť. Všetci  súťažiaci boli obdarovaní medailami, Diplomom, darčekovým balíčkom a ručne vyrobenými darčekmi s lesnou témou. Po vyhlásení výsledkov sme sa občerstvili čapovaným nealko pivom a kotlíkovým gulášom z diviny. Na stoloch nechýbali ani škvarkové pagáče, slivkový koláč a chlieb s masťou a husacou pečeňou. Všetci sme si na občerstvení pochutili.  Prestávku nám svojou hrou na harmonike spríjemnil Zdenko Játi.  Po výdatnom obede sme si aj zatancovali a lúčili sme sa plný nových zážitkov. Poľovnícka súťaž seniorov 2018  prebiehala v krásnom prostredí prírodného amfiteátra Hájnice v Hornom Vadičove, ktoré  nám bezplatne poskytol a pripravil zastupujúci  starosta obce Horný Vadičov pán Miroslav Kubík. Táto krásna akcia seniorov sa mohla konať vďaka finančnej podpore mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré nám schválilo a finančne podporilo projekt  Poľovnícka súťaž seniorov 2018. Všetkým sponzorom tejto krásnej akcie  srdečne ďakujeme.

 

Poskytovateľ: Nadácia SPP

Názov projektu: Opora 2018

Stav: schválený

Realizácia: 31.10.2018  

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa 9. apríla 2018  zapojilo do projektu  v grantovom programe OPORA 2018.  Poskytovateľom finančného   príspevku  je Nadácia SPP.  Predkladaný projekt mal byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho prijímateľa sociálnej služby.  Rozhodli sme sa  podporiť individuálny rozvojový plán u pani Anny B. Jej cieľom je zmysluplné trávenie voľného času v pohodlí svojej izby. Zle znáša zmenu prostredia, dobre sa cíti v pohodlí svojej izby. Je rada, keď sa pri nej na izbe niekto zastaví a porozpráva sa. Rada hovorí o minulosti, zahrá si spoločenské hry, počúva hudbu a často si spieva ľudové piesne. Počas tvorby individuálneho plánu u pani Anny sme sa rozhodli, že jej pomocou grantového programu OPORA 2018 zabezpečíme mobilný Snoezelen set, aby mohla zmysluplne tráviť svoj voľný čas v pohodlí svojej izby, tak ako chce ona. Mobilná Snoezelen terapia slúži imobilným klientom medzi ktorých patrí aj pani Anna. Terapia prebieha na lôžku alebo v kresle a je zameraná hlavne na relaxáciu, bazálnu stimuláciu, rehabilitáciu. Pani Anna rada spieva, preto môže na jej izbe pomocou mobilného setu Snoezelen prebiehať muzikoterapia, reminiscenčná terapia alebo aj tréning pamäti. Náš projekt patril medzi tie podporené a my sme od Nadácie SPP získali finančný príspevok na kúpu mobilného Snoezelen vo výške 1 400,-€.  Teší nás, že sme splnili cieľ v individuálnom pláne rozvoja osobnosti pani Anny B, ktorá zmysluplne trávi svoj voľný čas v pohodlí svojej izby. Ďakujeme Nadácii SPP za podporu a realizáciu cieľa v individuálnom pláne rozvoja pani Anny B.

 

 

Poskytovateľ: Nadácia Tesco

Názov projektu: Terapeutická záhrada pre seniorov

Stav: schválený

Realizácia:  15.11.2018-23.11.2018

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame„ Nadácie Tesco, kde sme v hlasovaní zákazníkov vyhrali 1. miesto a získali tak finančnú podporu 1 300,- Eur. Naším cieľom bolo pre seniorov vytvoriť terapeutickú záhradu. Terapeutická záhrada je špeciálne udržiavaná zeleň a záhradné zariadenie, ktoré pomáha ľuďom zotrvávať v kontakte s prírodou. Zvláštny význam má pre seniorov s ochorením demencie Alzheimerového typu, kde pobyt v terapeutickej záhrade redukuje pocit smútku, osamelosti, zmätenosti a navodzuje pocity radosti a pokoja bez ohľadu na kognitívne schopnosti jednotlivca. Vytvorenie terapeutickej záhrady patrí k nefarmakologickým intervenciám v rámci starostlivosti o osoby s ochorením demencie. Nám sa  podarilo s finančnou podporou Nadácie Tesco vytvoriť terapeutický chodník pre seniorov a vyvýšené záhony. Pri terapeutickom chodníku ide o chodenie naboso v teréne s rôznorodým povrchom, ktorý kladie nároky na rovnováhu, ovplyvňuje reflexné zóny chodidiel, človeka psychicky otužuje, ale zároveň povzbudzuje a motivuje. Pôsobenie na jednotlivé reflexné body na chodidlách priaznivo ovplyvňuje funkcie vnútorných orgánov, činnosť nervového systému a harmonizuje telesné a psychické procesy. Chodník je zložený z kamienkov rôznej veľkosti a tvarov, z drevenej guľatiny, šišiek, trávnatého koberca a iného... Vyvýšené záhony sú stolné záhony, ktoré umožňujú venovať sa pestovaniu rastlín aj v sede alebo priamo z invalidného  vozíka. Vzťah k rastlinám môže posilniť ich zraniteľné sebavedomie, vrátiť ich životu zmysel a hodnotu. Môžu sa cítiť dôležití a potrební, lebo majú za niečo zodpovednosť a môžu sa o niečo starať.  Ďakujeme všetkým, ktorí nám dali hlas a my sme tak vyhrali 1. miesto a od Nadácie Tesco finančnú podporu 1300,-Eur.

 

Poskytovateľ: Nadácia Orange

Názov projektu: Darujte Vianoce 2018 – Vôňa Vianoc

Stav: schválený

Realizácia: 13.12.2018

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa zapojilo do programu Nadácie Orange „ Darujte Vianoce 2018“ pomocou ktorého sme chceli naším seniorom pripraviť voňavé stretnutie.  Naším cieľom bolo spestriť našim seniorom predvianočné obdobie výrobou domácich vianočných oblátok. Z podporeného projektu sme im zakúpili prístroj na pečenie vianočných oblátok a zorganizovali spoločné posedenie.  Schválený projekt „ Vôňa Vianoc“ sa im veľmi páčil a s radosťou sa pustili do ich výroby. Použili sme osvedčený recept našej kolegynky a celým zariadením sa šírila vôňa pečeného cesta, ktorá prilákala ďalších ochutnávačov.  Starkí sa na ochutnávanie veľmi tešili a aj keď prvé oblátky neboli ukážkové, s medom chutili výborne. Sme radi, že sme im pomocou projektu Nadácie Orange Darujte Vianoce 2018 spestrili adventný čas lásky a pokoja.

 

Poskytovateľ: Vianočný zázrak 2019

Názov projektu: Vianočný zázrak 2019

Stav: schválený

Realizácia: 21.12.2018  

Niečo o projekte: Centrum sociálnych služieb Kamence sa po prvý krát zapojilo do projektu Vianočný zázrak. Projekt Vianočný zázrak spája vianočné priania osamelých seniorov v domovoch dôchodcov a ľudí, ktorí majú záujem im tieto priania splniť a vrátiť do ich životov kúsok Vianoc. Cieľom projektu je splnenie  nenáročných prianí,  sprostredkovanie  radosti ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich obdobím smútku a prázdnoty.  Aj v našom zariadení sa nájdu ľudia, ktorí sú osamelí a nemajú blízku rodinu, preto sme im prostredníctvom tohto výnimočného projektu vysnívali vianočné darčeky. Už týždeň pred Vianocami do nášho zariadenia prichádzali krásne zabalené darčeky z projektu Vianočný zázrak. Naši seniori si ich spoločne rozbalili pod vianočným stromčekom v spoločenskej miestnosti. Darčekom sa veľmi potešili a každý si v svojom balíčku našiel aj pár milých riadkov od ľudí, ktorí ich obdarovali. Prostredníctvom projektu sa podarilo obdarovať 14 seniorov, ktorým ľudia s dobrým srdcom splnili ich  nenáročné želania. Obdarovaní seniori  vyslovili úprimnú vďaku všetkým, korí im spríjemnili Vianočné sviatky a pripravili pre nich vianočný zázrak v podobe darčeka. Naše úprimné „ ďakujem“  patrí aj zakladateľke tohto výnimočného projektu.