Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Blahoželanie jubilantom

Dnes sláviš krásnych šesťdesiat,
preto od srdca chceme ti priať,
aby si pevné zdravie mal
a splnilo sa Ti všetko čo si si prial.

5. apríla sa dožil krásneho jubilea 60. rokov pán Ján a 6. apríla oslávil 60. rokov pán Rudolf, ktorý svoj sviatok oslávil s ostatnými obyvateľmi  pri obede, kde ich pohostil zákuskom. Oslávencom prajeme všetko najlepšie ...

....." VEĽKÉ ĎAKUJEME"  všetkým, ktorí dobročinne   venovali  vecné dary  pre našich klientov , zároveň  týmto  vyjadrujeme  poďakovanie  pani K.L., ktorá sa  angažovala vo výzve o vecné darcovstvo v prospech seniorov  a osobne   priniesla  vecné dary  do CSS Kamence ...

 

Ďakujeme neziskovej organizácii Kamienok v Kysuckom Novom Meste za dary pre našich obyvateľov

Pravidelné nákupy nie len základných potravín a iného drobného spotrebného tovaru podľa požiadaviek prijímateľov  zabezpečujeme na týždennej báze.  Pre dvadsiatich dvoch obyvateľov, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje alebo im rodina nedokáže nákup zabezpečiť , sme to veľmi radi zabezpečili MY- inštruktorky sociálnej rehabilitácie.

 

Dnes sláviš krásnych šesťdesiat,
preto od srdca chceme ti priať,
aby si pevné zdravie mal
a splnilo sa Ti všetko čo si si prial.

5. apríla sa dožil krásneho jubilea 60. rokov pán Ján a 6. apríla oslávil 60. rokov pán Rudolf, ktorý svoj sviatok oslávil s ostatnými obyvateľmi  pri obede, kde ich pohostil zákuskom. Oslávencom prajeme všetko najlepšie ...

Hand Made tvorba Veľkonočných pohľadníc

V  plnom prúde  je výroba Veľkonočných pohľadníc seniorkami, ktoré síce v schopnosti samostatného pohybu majú výrazne obmedzenia avšak  ich "ručičky" sú schopné vyrobiť krásne Veľkonočné pohľadnice.  

...Stretnutie seniorov  na rehabilitačnom cvičení Slnečnica prebiehlo k spokojnosti všetkých zúčastnených,  k prospechu všetkých  sa   cielenými cvikmi,  podarilo  uvoľniť tuhosť  svalov a kostrového aparátu.

 

Umyť, upratať, vyčistiť....s  touto výzvou sme sa  pustili do práce ... kuchynská linka, hrnčeky, taniere a tácky....  všetko sa ligoce ... aj táto aktivita nám dopomohla k tomu, aby sme sa cítili príjemne a spokojne ...

 

Keďže naši imobilní veriaci nemajú možnosť sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom, snažíme sa im  pomôcť prostredníctvom duchovnej aktivity, vykonať pobožnosť krížovej cesty v súkromí svojej izby. Tentoraz sa zoznámili  s Ikonou osláveného Krista zo San Damiána a rozjímali o   viere ukrytej v tajomstve kríža.

 

...V dnešnej tvorivej dielni sme sa venovali  tvorbe   veľkonočného venca a  jeho ozdobeniu. Na brezový základ  sme vyrobili ozdoby zo studeného porcelánu, ozdobili  sme ho ešte vajíčkami a pierkami. Tento veniec bude zdobiť vstupnú halu v našom zariadení... .

 

 

Stránky