Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pravou predzvesťou blížiacich sa Vianoc býva každoročne Mikuláš. Aj k nám dnes prišiel v sprievode anjelika a nezbedného čerta, ktorí priniesli dobrú náladu, ale aj vrece plné sladkosti. Naši prijímatelia sociálnych služieb sa za balíček poďakovali  peknými básničkami. Mikuláš nám poprial krásne nastávajúce vianočné sviatky a sľúbil, že o rok príde zas.

Dňa 04.12.2023 sme mali príjemnú návštevu z Kynologického klubu Tara, ktorý nás navštívil so svojimi psíkmi. Bola nám predstavená kynologická ukážka psov- canisterapia. Psíky nám predviedli ako poslúchajú na rôzne povely,  skáču cez prekážky a prebehnú  tunelom. Každý  psík bol za splnenú  úlohu odmenený.  Naši muži mali možnosť aj zapojiť sa do aktivít s nimi a odmeniť ich pamlskom. Pes je priateľ človeka, ktorý má terapeutické účinky a my ďakujeme, že svojou prítomnosťou zlepšili u našich prijímateľov sociálnych služieb náladu a psychickú pohodu.

 

Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle,
za darčeky od teba, za úsmevy milé.
Stretneme sa o rok zas,
príď Mikuláš medzi nás...

 

Každý rok si 6. decembra pripomíname sviatok svätého Mikuláša. Tešia sa naň deti i dospelí a  klienti CSS Kamence nie sú výnimkou. Na príchod Mikuláša sa poctivo pripravovali! Začali tým, že krásne vyzdobili spoločenskú miestnosť a ozdobili vianočný stromček. Týmto si navodili príjemnú sviatočnú atmosféru, plnú radosti a očakávania z príchodu Mikuláša. Môžete posúdiť, ako sa im to podarilo...

 

Už opäť u nás svieti!!... ozdobili sme vianočný stromček v spoločenskej miestnosti

O tom, že aj muži sa chcú páčiť, niet pochýb. Preto sme s radosťou privítali kaderníčku, ktorá nám svojimi šikovnými rukami vytvorila nové účesy a vyčarila úsmev na tvári.

Zima už pomaly ,, klope na dvere". Je čas rozlúčiť sa s jesennou výzdobou...

Vertikalizácia je úspešná a osvedčená metóda, ktorá našim klientom, za pomoci zdvíhacích zariadení, umožňuje „postaviť sa“ do vertikálnej polohy, prípadne začať s nácvikom chôdze alebo udržiavania telesnej rovnováhy.
Na nácvik chôdze v našom zariadení používame vertikalizačné pomôcky, špeciálne na to určené. Patria tu rôzne chodítka a G-aparáty. Pre imobilného pacienta má vertikalizácia obrovský význam:

Vo štvrtok, na sviatok svätého Ondreja apoštola, sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval pán kaplán Miroslav Klobučník. V liturgii slova zaznelo čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Všetci veriaci sa vyspovedali a prijali eucharistického Krista. Po skončení omše požehnal adventný veniec, ktorý bude zdobiť naše zariadenie počas adventu. Zo svätej omše si všetci odniesli vo svojich srdiečkach pokoj a lásku večného Boha.  

Stránky