Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes sme opäť s radosťou privítali otca Humberta a rádové sestry Matky Terezy, s ktorými slávime svätú omšu.  Svätá spoveď a svätá omša je pre nás posilnením a povzbudením na ceste viery. 

Pre správnu adaptáciu nového prijímateľa sociálnych služieb je veľmi dôležité zmapovať jeho koníčky, záujmy a začlenenie do kolektívu. Pán Miroslav je komunikatívny a v našom zariadení si ihneď našiel kamarátov, s ktorými si kráti čas pri kartách.

Nasušenú levanduľu bolo potrebné spracovať, preto sme počas spoločného posedenia v záhrade naplnili vrecúška a poviazali malé voňavé kytičky. Tie budú slúžiť ako dekorácia a odpudzovače nežiadúceho hmyzu.

V záhrade je neustále veľa práce. Krásne dopoludnie muži využili na pretrhávku jabĺk, ženy ostrihali a vypleli skalku a ostatné záhony. Svojou užitočnou prácou prispeli k skrášleniu záhrady.

Zdravá súťaživosť vedie ľudí k tomu, aby dosahovali čo najlepšie výsledky.  Súťaživosťou sme sa prejavili aj my počas turnaja hrania kolkov.  Precvičili sme si nielen odhad vzdialenosti, presnosť a zručnosť, ale užili sme si aj veľa zábavy. Ocenení boli traja najlepší, ale víťazmi boli všetci, ktorí sa s úsmevom hry zúčastnili.

Písanie listov v dnešnej modernej dobe plnej techniky je menej populárne, no aj napriek tomu si zachovalo svoje čaro. Takúto tradičnú formu komunikácie využil aj náš p. Jozef a napísal list svojej neteri. Už teraz sa teší na jej odpoveď.

Písanie listov v dnešnej modernej dobe plnej techniky je menej populárne, no aj napriek tomu si zachovalo svoje čaro. Takúto tradičnú formu komunikácie využil aj náš p. Jozef a napísal list svojej neteri. Už teraz sa teší na jej odpoveď.

V Centre sociálnych služieb Kamence máme nový prírastok - elektrický rehabilitačný bicykel na ruky a nohy. Tento prístroj je skvelým pomocníkom pri rozcvičovaní si dolných a horných končatín. S jeho pomocou si naši klienti môžu dopriať komfort rehabilitácie aj v pohodlí svojich izieb. Pomáha pri obnove funkcie svalov a spojení s nervovými centrami v mozgu po mozgových príhodách, operáciách či dlhodobom pobyte na lôžku.

Marhule nám dozrievajú a tak sme s našimi klientmi využili možnosť ich samozberu. Obraté marhuľky sme zúžitkovali a okrem iného sme z nich pripravili aj úžasný kyslastý koláč, ktorý patrí medzi naše obľúbené. Šikovné klientky sa činili a v rámci kulinoterapie upiekli úžasný, šťavnatý a voňavý koláč, ktorým sa zavďačili aj ostatným klientom. Ich úsmevy a srdečné poďakovania boli prejavom, že sa koláč vydaril.

Pre našich klientov sa snažíme zabezpečiť rôzne prístroje, ktoré by prispeli k zlepšeniu ich zdravia a kondície. Tentokrát si klienti mohli vyskúšať prístroj na tlakovú terapiu, ktorý má CSS Kamence k dispozícii.

Stránky