Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Máj je mesiacom lásky.  V príjemnom prostredí záhrady sme spoločne  zaspomínali prostredníctvom fotografii a veršov na  časy prvých lások a  mladosti.

Zhodli sme sa, že aj v zrelom veku sú potrebné prejavy náklonnosti ako je pohladenie, úsmev, objatie a  obzvlášť potešia slová vyznania náklonnosti, či  lásky."

--

Klientov motivujeme zábavnou formou k tomu, aby sa zapájali do aktivít, ktoré zdokonaľujú jemnú motoriku a udržiavajú kognitívne schopnosti.

 

Éra zdravého životného štýlu a udržiavania sa vo forme aj v každom veku sa medzi nami bezpečne udomácnila.

Dostatok primeraného  pohybu je to, čo aj seniori potrebujú najviac ako sa len dá, tak  pre ich fyzickú ako  i duševnú pohodu.

17. máj je Svetový deň hypertenzie. Tejto problematike sme sa  naplno v dnešný deň venovali. Začali sme trošku netradične,primerané  aeróbne cvičenie a  jemný silový tréning , sú dobrou  prevenciou pred kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Po cvičení nasledovala prednáška,  na ktorej sa dostalo klientom  množstvo prospešných informácii o  prevencii a liečbe. Klienti  mali priestor zdieľať vzájomne vlastné  skúsenosti  s ochorením a jeho životným zvládnutím .

 

Každý deň mamička zlatá, vždy a vždycky znova,
žiada sa  nám povedať ti tie najkrajšie slová.
Jemné, nežné ako dúha a prekrásne ako kvietky,
ale márne hľadáme slová, neschopné sú všetky.

Vyčistená záhrada, upravené átrium, umytá fontána, pripravené hriadky na výsadbu .... no proste mali sme plné ruky práce ...  odmenou bol  náš spokojný  pohľad z dobre  vykonanej práce v tieni altánku, bonusom bola  grilovaná  klobásočka a  nealko nápoj.

 

Vlastnoručne z lásky vyrobené medovníkové srdcia pre mamičky. Ich výroba nebola  jednoduchá, chlapci sa priznali že nikdy nič nepiekli. Bola to pre nich veľká výzva. Z vydarených srdiečok mali nesmiernu radosť

 

Stránky