Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Mikulášsky stolnotenisový turnaj

Mikulášsky stolnotenisový turnaj, ktorý organizuje CSS Čadca Žarec, sa stal už tradíciou. Aj prijímatelia sociálnej služby z CSS Kamence z pracoviska Litovelská sa pravidelne zúčastňujú tejto krásnej športovej akcie. Tak to bolo aj na tohtoročnom VI. ročníku, kedy si naši muži Kamil a Michal odniesli zaslúžené prvé a druhé miesto. Štrnásť súťažiacich zo siedmych zariadení sociálnych služieb z okresov Čadca, Žilina a Kysucké Nové Mesto ukázalo svoju športovú bojovnosť a radosť z hry. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Modlitba s laickým spoločenstvom rehoľných sestier Matky Alfonzy Márie

 

Seniorov CSS Kamence navštívili členky laického spoločenstva rehoľných sestier Matky Alfonzy Márie. Spoločne sa pripravovali na prichádzajúce adventné obdobie. Svoj čas venovali modlitbám a duchovným myšlienkam. Na záver členky pohostili starkých lahodnými koláčmi a v družnom rozhovore sa zaujímali o príbehy zo života v zariadení. Ocenili s akou láskou a obetavosťou sa zapájajú do pripravovaných aktivít.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Pripravujeme sa na najkrajšie sviatky roka

Čas vianočný sa blíži a všade okolo vidno krásne výzdoby. Aj prijímatelia sociálnych služieb z CSS Kamence z pracoviska Litovelská sa pripravujú na najkrajšie sviatky roka. So záujmom sledujú nové trendy ozdôb a sami si ich pripravujú. Adventné vence z prírodnín, svietniky zo šišiek, či snehuliaci s lampášmi skrášlia naše zariadenie. Svoje výrobky budú prezentovať aj na výstave v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja, kde potešia oko nejedného návštevníka. Vlastnoručne pripravená výzdoba prináša pocit radosti, spokojnosti a  užitočnosti.  

Výstava ručných prác v Klube 75

Prvé snehové vločky potešili prijímateľov sociálnej služby z CSS Kamence z pracoviska Litovelská. Uvítali prechádzku mestom, navštívili výstavu ručných prác. S obdivom pozerali výrobky, ktoré vytvorili šikovné ruky našich spoluobčanov. Výstavnou miestnosťou sa niesla vôňa zdobených vianočných perníkov. Veľmi zaujímavé boli rôzne šperky a ozdoby z drôtu, maľované obrázky a drevené výrobky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami podelili o svoje nápady a mohli sme obdivovať ich šikovné ruky a fantáziu.

Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

Rehabilitácia je dôležitou súčasťou liečby u seniorov. V CSS Kamence sa starkí pravidelne stretávajú pri rôznych rehabilitačných cvičeniach. Pod vedením diplomovaného fyzioterapeuta sa venovali zachovaniu telesných funkcií pohybového aparátu.

 

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

 

Najkrajšiu vôňu má domáci chlieb

Spomienky na vôňu čerstvo upečeného chleba inšpirovali seniorky CSS Kamence v Kysuckom Novom Meste, aby si opäť pripravili domáci chlieb v rámci pravidelnej kulinoterapie. Krásny, nadýchaný bochník plný chuti a zdravia dokážu upiecť nielen v rúre na pečenie, ale popasovali sa aj s výdobytkom modernej doby.

Vystúpenie detí v CSS Kamence

Našich starkých  navštívili deti z MŠ 9.Mája KNM. Vystúpenie  najmenších detí prinieslo na pódium veľa úsmevu a radosti. Pripravili si pre nich veľmi pekný program. Zarecitovali básničky, zaspievali piesne,  zatancovali.  Od starkých si vyslúžili obrovský potlesk. Ďakujeme všetkým deťom a ich pani učiteľke za vystúpenie, ktoré vnieslo do našich sŕdc pokoj, potešenie, ale aj slzy dojatia.

 

Miroslava Barnišinová

inštruktor CSS Kamence

 

 

Robíme chodníky

V Centre sociálnych služieb Kamence na pracovisku Litovelská sa klienti zapájajú do rôznych prospešných činností. Niektorí sú nápomocní aj pri skrášľovaní a zveľaďovaní zariadenia a areálu. Svoje zručnosti dokázali využiť  pri osadzovaní chodníka, ktorý spoločne so zamestnancami svojpomocne vybudovali. Klienti pomáhali pri vyhlbovaní pozemku, osievali hlinu, nosili tvárnice. Pocit užitočnosti navodil v každom pocit radosti a spokojnosti. Všetkým patrí za to veľká vďaka.

Bc. Veronika Plevková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Návšteva Varína

Na sútoku riek Varínka a Váh sa nachádza obec Varín, ktorá je vstupnou bránou do krivánskej časti Malej Fatry. Klienti Centra sociálnych služieb Kamence radi spoznávajú Slovensko, a preto využili príležitosť navštíviť obec, kde bol pokrstený v kostole Najsvätejšej Trojice Juraj Jánošík. Dozvedeli sa, že sa tu nachádzajú zrúcaniny hradu Varín a Pangrácovská kúria. Tento výlet sme spojili aj s návštevou Zariadenia sociálnych služieb vo Varíne, aby sa tu  mohol stretnúť jeden z našich prijímateľov sociálnej služby so svojim bratom.

Svätá omša

V nedeľu začína  adventné obdobie, ktoré je prvou časťou liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi, vymedzené štyrmi nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a

Stránky