v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko na ulici Litovelská 1218/17A, 3092/17B v Kysuckom Novom Meste

Na pracovisku sú poskytované sociálne služby 35 mužom – prijímateľom sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením.

  • V konaní o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení je 14 prijímateľov sociálnej služby zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby.
  • V konaní o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb je 21 prijímateľov sociálnej služby zaradených do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby.

Pracovisko sa skladá z dvoch budov, ktoré sú prepojené pergolou.

Budova A:

V prízemí budovy sa nachádzajú administratívne priestory, výdajňa stravy, jedáleň, muzikoterapeutická miestnosť, úložné a odkladacie priestory. Poschodie budovy tvorí práčovňa, sušiareň, archív ZpS a DSS KNM, údržbárska dielňa, technická miestnosť, úložné a odkladacie priestory.

Budova B:

Priestory budovy tvorí prevažne ubytovacia časť, pozostávajúca z 3 – lôžkových, 2 – lôžkových a jednej 1 – lôžkovej izby. Prijímatelia sociálnej služby sú na jednotlivé izby prerozdeľovaní na základe ich zdravotného znevýhodnenia a diagnózy. V izbách sú k dispozícii postele, uzamykateľné skrine s ramienkami pre uloženie osobnej bielizne, toaletné stolíky, stoly a stoličky. Na poschodí sa okrem izieb prijímateľov sociálnej služby nachádzajú spoločenská miestnosť, ktorá  slúži na účely pracovných a záujmových aktivít klientov. Rekondičná miestnosť, knižnica, technická miestnosť a úložné priestory, uzatvárajú dispozíciu poschodia. Prízemie rovnako ako poschodie tvorí zväčša ubytovaciu časť doplnenú o TV miestnosť, ošetrovňu prevádzky, návštevnú miestnosť a novo zrekonštruované hygienické zariadenia. Z prízemia vedie vchod do átria zariadenia, ktoré je vybavené záhradnými lavicami a fontánou.

 

Záhrada:

Najobľúbenejšou súčasťou prevádzky je veľká záhrada, v ktorej sa nachádza záhradný altánok. Jej nádherne prostredie slúži na oddych a podporuje relaxáciu našich obyvateľov. Prijímatelia sociálnej služby sa o ňu pravidelne v každom ročnom období starajú. Ich najväčšou pýchou je skalka, o ktorú sa v vrámci pracovnej činnosti starajú. Ďalšou novinkou našej záhrady je hra FootPool, kde naplno naši obyvatelia preukazujú svoje športové zručnosti a talent.