v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov pracovnej funkcie: Fyzioterapeut

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.07.2022

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne  a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencie pri odborných liečebných

                      výkonoch vykonávané fyzioterapeutom.

Práca na zmeny: jednozmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto                                                                                                                                                                                                                               

Názov pracovnej funkcie: Sanitár

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.04.2022

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Fyzicky namáhavá práca u klientov vyžadujúcich pomoc druhej osoby.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

Názov pracovnej funkcie: Kuchár/kuchárka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.05.2022

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Zabezpečovanie postupov jedál kuchárom vo viaczmennej prevádzke. Obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja, kuchynských strojov. Zodpovednosť za včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu.

Práca na zmeny: dvojzmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

Názov pracovnej funkcie: Zdravotnícky asistent

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova

1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, riaditeľka CSS Kamence: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba neurčitá

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami klienta v zariadení sociálnych služieb vykonávané zdravotníckym asistentom.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotnícky asistent

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511

 

Názov pracovnej funkcie: Sestra

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, riaditeľka CSS Kamence: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.03.2022

Pracovný pomer: doba neurčitá

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Samostatná odborná práca pri poskytovaní odbornej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrov. procesu.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: ÚSV  v odbore zdravotníctvo

 

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

IČO: 00632511