v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

VÝBEROVÉ KONANIE

Názov pracovnej funkcie: Kuchár/kuchárka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce:    Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, MBA: 041/421 28 93 – riaditeľka CSS Kamence

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba neurčitá

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Zabezpečovanie postupov jedál kuchárom vo viaczmennej prevádzke. Obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja, kuchynských strojov. Zodpovednosť za včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu.

Práca na zmeny: dvojzmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

Názov pracovnej funkcie: Sestra so špecializáciou

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, MBA: 041/421 28 93 – riaditeľka CSS Kamence

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: dohodou

Pracovný pomer: doba neurčitá

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce:  Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov vzariadení sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: ÚSV  v odbore zdravotníctvo a osobitný kvalifikačný predpoklad ak je ustanovený osobitným predpisom.

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto.

 

Názov pracovnej funkcie: Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Litovelská 1218/17A, 3012/17B, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, MBA: 041/421 28 93 – riaditeľka CSS Kamence

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: dohodou

Pracovný pomer: doba určitá

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby.

Práca na zmeny: dvojzmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: úplné stredné vzdelanie  (osobitný kvalifikačný predpoklad-akreditovaný kurz v rozsahu 150 hodín sa zaväzuje zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady)

Zručnosti a schopnosti: u žiadateľa o zamestnanie sú vítané schopnosti umeleckého, kreatívneho charakteru alebo zručnosť – ručné práce, výtvarné činnosti, záľuba hudby, čo dokáže doložiť na osobnom pohovore.

Osobnostné predpoklady: tímovosť, empatia, trpezlivosť, kreativita, aktívny vodič - vítané

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511

 

Názov pracovnej funkcie: Opatrovateľka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová, MBA: 041/421 28 93 – riaditeľka CSS Kamence

Platové podmienky:  mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: dohodou

Pracovný pomer: doba určitá

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Náplň práce: Fyzicky namáhavá práca u prijímateľov sociálnej služby vyžadujúcich pomoc  inej fyzickej osoby.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie v odbore opatrovateľ/ka, alebo opatrovateľský  kurz v rozsahu 220 hodín.

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO: 00632511