v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                                                                                                                                                                             

Názov pracovnej funkcie: Fyzioterapeut

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.10.2022

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencie pri odborných liečebných

 výkonoch vykonávané fyzioterapeutom.

Práca na zmeny: jednozmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie

 

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

Názov pracovnej funkcie: Kuchár/kuchárka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.09.2022

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Zabezpečovanie postupov jedál kuchárom vo viaczmennej prevádzke. Obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja, kuchynských strojov. Zodpovednosť za včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu.

Práca na zmeny: dvojzmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

 

Názov pracovnej funkcie: Sanitárka/opatrovateľka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova, 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.09.2022

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Fyzicky namáhavá práca u klientov vyžadujúcich pomoc druhej osoby.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie

 

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

IČO: 00632511