v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov pracovnej funkcie: Sociálny pracovník

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba určitá

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Práca na zmeny: jednozmenná

Nočná práca: nie

Základné požiadavky: - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (aj vyšší) v odbore sociálna práca,

                                        - pokročilá úroveň práce s PC a internetom,

                                        - schopnosť prevziať zodpovednosť, odolnosť voči stresu,

                                        - schopnosť pracovať s ľuďmi a pre ľudí – profesionálny prístup  a príjemné vystupovanie,

                                        - komunikačné zručnosti na vysokej úrovni,

                                        - vodičský preukaz B – aktívny vodič.

Stručná charakteristika práce: - budete poskytovať sociálne poradenstvo v rámci komplexných poradenských služieb,

                                                     - poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

                                                     - v zmysle poskytovania soc. služby Jedáleň vypracovávať zmluvy o poskytovaní soc. služby,

                                                      - viesť agendu osobných účtov prijímateľov,

                                                      - budete súčasťou tímu kvality.                    

Požadované doklady: - písomná žiadosť o zamestnanie na funkciu sociálny pracovník

                                       - profesijný štrukturovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania

                                      - kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Čo ponúkame: - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,

                          - stravovanie v zariadení,

                          - zamestnanecké benefity (pohyblivá pracovná doba, príspevok na DDS),

                          - príspevok na rekreáciu zamestnancov

Požadované doklady pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

Názov pracovnej funkcie: Sestra

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Litovelská,  024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: PhDr. Lenka Taranová: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba neurčitá

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Samostatná odborná práca pri poskytovaní odbornej ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrov. procesu.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: ÚSV  v odbore zdravotníctvo

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

 

 

Názov pracovnej funkcie: Kuchár/kuchárka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková: 041/421 28 93

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: doba určitá – 1 rok

Pracovná oblasť: sociálne služby

Náplň práce: Zabezpečovanie postupov jedál kuchárom vo viaczmennej prevádzke. Obsluha viacúčelového veľkokapacitného stroja, kuchynských strojov. Zodpovednosť za včasnú prípravu jedla, jeho kvalitu a kvantitu.

Práca na zmeny: dvojzmenná

Nočná práca: nie

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

                                                                                                                                                                                                           

Názov pracovnej funkcie: opatrovateľka

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum sociálnych služieb Kamence, pracovisko Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Kontaktná osoba: Ing. Kristína Slocíková

Platové podmienky:   mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum nástupu: 01.06.2023

Pracovný pomer: doba určitá

Pracovná oblasť: Sociálne služby

Náplň práce: Fyzicky namáhavá práca u prijímateľov sociálnej služby vyžadujúcich pomoc druhej osoby.

Práca na zmeny: trojzmenná

Nočná práca: áno

Požadované vzdelanie: Úplné stredné vzdelanie v odbore opatrovateľ/ka, alebo opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín.

 

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: kslocikova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Kamence, Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto