v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka - úctu k starším. Vrelú úctu prišli prejaviť našim seniorom aj členovia a členky folklórnej skupiny Dúbravka z obce Rudina. Všetkým prítomným zahrali, zaspievali a rozosmiali svojim humorom. Radosť a pohoda sa v toto pekné pondelkové dopoludnie niesla celým zariadením. Za tento krásny hudobný darček srdečne ďakujeme.