v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Oznam o mimoriadnej situacii.jpg