v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Usmernenie poskytovateľa sociálnych služieb CSS Kamence v súvislosti s ochorením COVID -19

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v okrese, a po zasadaní  krízového tímu zariadenia  CSS Kamence, pristupujeme k nasledovným protiepidemiologickým opatreniam platným od 25.07.2022, vrátane:

1)      Návštevy

Návštevy sú povolené každý deň, pri dodržiavaní nasledovných opatrení:

 • do vnútorných priestorov CSS Kamence vstupujte s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vstupe do zariadenia si vydezinfikujte ruky,
 • počas celej návštevy v interiéri majte prekryté horné dýchacie cesty,
 • návštevy prebiehajú bezkontaktne.
 • odporúčame ich realizovať v exteriéri.
 • Každá návšteva  sa podpíše do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je i čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
 • Návštevníkom s príznakmi respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad  37,2 Cº;  kašeľ, sekrécia z nosa), nebude umožnený vstup do objektu zariadenia.

 

2)      Rodinná dovolenka klienta

Ak by sa klienti napriek zhoršenej epidemiologickej situácie v okrese rozhodli pre pobyt v domácom prostredí je potrebné sa riadiť aktuálnymi opatreniami:

 • Odchod mimo zariadenia /domov/ je minimálne 72 hodín.
 • Všetci klienti budú pri príchode do zariadenia testovaní antigénovým testom na COVID – 19.
 • Odporúčame  klientom ako aj všetkým kontaktným  osobám v styku s príbuzným -(klientom zariadenia) počas jeho opustenia zariadenia, dodržiavať všetky opatrenia – nosiť rúško, odstup, častá dezinfekcia rúk, spoločných hygienických zariadení, použitie vlastné rukavice napr.  pri nákupoch, použití motorového vozidla a pod..

 

3)      Dočasné opustenie zariadenia za účelom vychádzky, vybavovania úradných a osobných záležitostí klientov, absolvovanie lekárskych vyšetrení a zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti:

 •  Sleduje sa u všetkých klientov ich klinický stav (príznaky infekčného ochorenia).

 

4)      Návrat klienta CSS Kamence z hospitalizácie

 •   Klient musí mať pri návrate z hospitalizácie negatívny PCR, nastupuje na 8- dňovú izoláciu a je sledovaný ich klinický stav.

 

5)      Preventívne testovanie prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov sa bude vykonávať pravidelne:

 • u všetkých prijímateľov SS raz za 2 týždne,
 • u všetkých zamestnancov 2 x za týždeň.

 

V Kysuckom Novom Meste, 25.7.2022

 

 

                                                                                            PhDr. Lenka Taranová

                                                                                            riaditeľka CSS Kamence