Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Posledný slnečný, májový deň umožnil obyvateľom Centra sociálnych služieb Kamence prežiť v príjemnej atmosfére tradíciu "Váľania mája". Všetko dobre dopadlo, máj spadol tam, kde mal. Harmonikári vytvorili pesničkami dobrú náladu, sladké mafiny a teplý čajík padli na úžitok.

 

Deti zo Základnej školy Kysucký Lieskovec napísali a doručili starkým Centra sociálnych služieb Kamence vlastnoručne písané listy. V listoch sa striedali milé básničky s veselými pesničkami. Detičky starkým želali veľa, veľa, veľa zdravíčka.

Za našich šťastných seniorov veľmi pekne ĎAKUJEME pani Márii Mlíchovej za inšpiratívne vedenie detí k žiaducím prejavom ľudského citu voči seniorom. 

 

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ľudovo nazývaná aj Božie Telo je prikázaný sviatok katolíckej cirkvi. Je pripomienkou skutočnej prítomností Ježiš Krista, spasiteľa sveta, vo Sviatosti oltárnej ako Boha a človeka.

Oslavuje sa vždy v druhý štvrtok po slávnosti Ducha Svätého a klienti zariadenia sa na tento sviatok starostlivo pripravili svätou spoveďou a svätou omšou.

Vôňa liptovského meteníka , ktorý si naši klienti pripravili v rámci krúžku varenia a pečenia,  pošteklila nielen čuchové bunky , ale aj chuťové poháriky.

Slnečný deň sme strávili v prírode pri rieke Kysuca..... relaxačnú prechádzku  spríjemnilo posedenie na terase s malým občerstvením a pri návrate domov sme spravili drobné nákupy...

 

 

Pán Dušan s odhodlaním prekonal samého seba, dokázal  pomocou rehabilitačnej pomôcky- „chodítka“ prejsť vlastnou chôdzou celú trasu nácvikovej chodby..

V tomto znamení sa nieslo dnešné dopoludnie.. plné súťaživosti, zábavy a dobrej nálady...Nebolo medzi nami víťazov ani porazených... všetci sme si odniesli pekný zážitok... a  sladkú odmenu..

Stále nás to baví.... naša záhrada nám ponúka priestor na príjemný oddych, ale aj na prácu s ňou spojenú ... dnes sme do skleníka vysadili priesady, okopali jahody, popolievali kvetinky... spokojní s vykonanou prácou sme si oddýchli na slniečku..

Stránky