Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Deň stromu-sviatok všetkých, ktorí majú radi les. Všetci si uvedomujú význam lesov, ktoré majú okrem vplyvu na životné prostredie aj liečivé účinky. Uvoľňujú úzkosť, znižujú agresivitu, dodávajú pozitívnu energiu. Naši klienti chceli využiť tieto zdravotné benefity a tak sa vybrali na prechádzku ku Kysuci a do blízkeho lesíka. Cesta ubiehala v družnej debate s víziou, aby sme si zachovali v budúcnosti čo najviac prírodnej zelene.

Salajová Stanislava, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Pohyb lieči

 

Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita. Pohyb pomáha zvládnuť choroby, bolesť, dodáva energiu a pozitívnu náladu. Naši seniori pravidelne cvičia pod vedením rehabilitačnej sestry v spoločenskej miestnosti cviky vhodné pre ľudí v zrelom veku. Mnohí si uvedomujú, že žiť aktívne sa oplatí.

 

 Anna Ondreášová 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Na každú chorobu niekde rastie bylinka

 

V rámci krúžku ,, Bylinkár starých materí “ si naši starkí vymieňali znalosti a skúsenosti o repíku, ľubovníku bodkovanom, dobrej mysli, myšom chvoste a ďalších bylinkách. Nazbierané rastlinky nasušia a pripravia si čajovú zmes, ktorú využijú v zimnom období. Nádherná vôňa byliniek všetkým účastníkom stretnutia vyčarila úsmev na tvári. Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová.

Meninové posedenie

Seniorky sa rozhodli, že si splnia meninové želanie – spoločné nákupy. Zastavili sa v niekoľkých obchodoch, aby si navzájom pomohli a doplnili veci, ktoré už veľmi potrebovali. Nakoniec si dopriali chutný obed v obľúbenej reštaurácii, kde rady chodievajú. Obidve pani Anny strávili v dobrej nálade krásny deň v meste. Tešíme sa, že sme im mohli ich skromné želanie splniť.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie CSS Kamence

 

Čas letných dovoleniek

Nepriaznivé počasie „Medardovej kvapky“ seniorov neodradilo od zámeru spoločne stráviť príjemné chvíle. Stretli sa v reminiscenčnej miestnosti, aby si zaspomínali na letné obdobie dovoleniek. Pre seniorov sú spomienky dôležitou súčasťou tréningu pamäte. Zabavili sa na žartovných príbehoch a k tomu sa osviežili sladkým melónom.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie CSS Kamence

 

Budatínsky hrad patrí k miestam, kde sa radi vraciame. Nachádza sa pri sútoku riek Váh a Kysuca. Klienti nášho zariadenia využili krásne počasie a navštívili priestory anglického parku, kde im učarovali rôzne druhy stromov, hlavne majestátne platany. Zastavili sa aj na mieste, kde sa Kysuca vlieva do Váhu. Započúvali sa do žblnkotu vody, spevu vtákov a v dobrej nálade prešli popri Váhu k miestam, kde obdivovali jazdeckú sochu J. M. Hurbana. Do zariadenia sa vrátili plní elánu a s nápadmi na ďalšie výlety.

Mgr. Tatiana Čmolíková

V Centre sociálnych služieb Kamence využívame terapeutické účinky aktívnej hry na afrických bubnoch, na ktorých sa hrá iba rukami. Ich zvuk a rytmy prenikajú telom a nútia do pohybu. Na djembách sa hrá plochami dlaní a prstov. Hra na tento nástroj má priaznivý vplyv na krvný obeh a ďalšie telesné orgány. Prijímatelia sociálnej služby radi relaxujú aj za sprievodu hudby, príjemnej vône rôznych  éterických olejov a hovoreného slova. Z terapie odchádzajú uvoľnení, spokojní a vďační za príjemné chvíle.

Mgr.Tatiana Čmolíková, sociálna pracovníčka

Starej lavičke v našom zariadení sa naši klienti rozhodli dať nové „šaty“. Lavičku omietli od pavučiny, umyli a očistili brúsnym papierom. Všetky časti, ktoré boli uvoľnené spevnili. Takto pripravenú natreli farbou. Lavička sa pod ich rukami rýchlo menila. Keď už bola celá biela, servítkovou technikou  ju dozdobili kvetmi. Tešia sa, že na takejto „kráske“ si oddýchnu počas horúcich letných dní.

Vladislava Šintajová, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Kocky a stavebnice rozvíjajú manuálne zručnosti, priestorovú orientáciu a trpezlivosť detí, ale aj dospelých. Prijímatelia sociálnych služieb sa počas upršaného dopoludnia stretli v spoločenskej miestnosti,  kde si rozložili rôzne stavebnice a hry.  Niektorí si zmerali svoje sily v dáme, ostatní stavali z kociek veže. Milanko zo stavebnice vytvoril krásnu farebnú hviezdu. Najlepšou odmenou im bola dobrá nálada a príjemne strávený čas.

Vladislava Šintajová, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Piateho júla si pripomíname príchod kresťanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. V dejinách Slovanov tvoria jednu z najdôležitejších kapitol. Naši klienti si na tento sviatok zaspomínali čítaním a rozhovorom. Pripomenuli si, že nám títo dvaja solúnski bratia priniesli vzdelanie a vieru. Keďže počasie bolo slnečné, čitateľský krúžok sa  uskutočnil v altánku nášho zariadenia.

Salajová Stanislava, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Stránky