Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V tomto predvianočnom období si naši klienti upratovali vstupné priestory do zariadenia.  Jesennú výzdobu uložili do krabice a začali s utieraním prachu a ukladaním vitrín a botníkov. Takto pripravené priestory budú vyzdobené čečinou a vianočnou výzdobou.

Látkové pexeso s vyobrazením kvetov je vyvinuté pre reminiscenčnú terapiu, aktivizáciu a rečovú terapiu so seniormi s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Dovoľuje oživiť spomienky, stimulovať kognitívne schopnosti a zlepšiť komunikáciu. Veľké kartičky ľahko uchopia aj seniori s oslabenou motorikou. Bolo veľmi milé vidieť radosť v očiach starkých, keď obrátili správny obrázok.

Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

Na Mikuláša sa netešia len detičky, ale i deduškovia a babičky. Našim klientom milo padlo posedenie s Mikulášom, jeho povzbudivé slová a  úsmevy anjelika. Zasmiali sa pri akčnom čertovi, ktorý neobišiel nikoho, koho by nepomaľoval po tvári. Za odmenu dostali všetci darčeky, zaspievali si koledy a zaspomínali na mladosť.  

Vianoce- obdobie, ktorému predchádza veľké upratovanie. Každý z nás sa snaží, aby prežil sviatky a príchod nového roka v čistom a voňavom prostredí.  Aj my sme sa aj pustili v jedálni do práce...  stoly, stoličky aj podlaha...  všetko sa už ligoce...

Aj u nás už svieti.....  vianočný stromček v spoločenskej miestnosti, ktorý sme si ozdobili medovníčkami a ozdobami z našich tvorivých dielni...

Deň začíname rannou rozcvičkou v záhrade. V rytme hudby precvičíme celé telo. Pohyb na čerstvom vzduchu naštartuje náš organizmus a skvelo naladí

 

Deň pred sviatkom sv. Mikuláša prišla pani kaderníčka Zuzka ostrihať a upraviť našich starkých, no neprišla naprázdno. Priniesla lahodné domáce mrkvové koláčiky a perníky, ktoré napiekla spolu s mamičkami z obce Rudinská, aby potešili deduškov a babičky. Prekvapenie sa im skutočne podarilo a naši starkí im srdečne ďakujú za tento pekný prejav ľudskej spolupatričnosti a lásky.

Ďakujeme Mikuláš za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš medzi nás.

Na Mikuláša sa netešia len detičky, ale i deduškovia a babičky. Našim klientom milo padlo posedenie s Mikulášom, jeho povzbudivé slová a  úsmevy anjelika. Zasmiali sa pri akčnom čertovi, ktorý neobišiel nikoho, koho by nepomaľoval po tvári. Za odmenu dostali všetci darčeky, zaspievali si koledy a zaspomínali na mladosť.  

Dnešok je veľkým dňom pre CSS Kamence ako aj pre jej klientov. K dvojročnému pôsobeniu pani riaditeľky, PhDr. Lenky Taranovej, v CSS Kamence, sa v dnešný výnimočný deň podarilo zaobstarať 9-miestne špeciálne upravené motorové vozidlo. Vďaka dotácii MPSVaR SR a spolufinancovania Žilinského samosprávneho kraja, môžu odteraz naši klienti využívať vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky.

Najviac baví práca v kruhu milej spoločnosti. V pondelok sme začali  vyrábať vianočné stromčeky na drevenom podstavci. Vyzdobili sme ich rôznymi ozdobami, aby boli bohaté a krásne. Starkí počas práce spievali vianočné koledy a na záver si precvičili program na blížiace sa kultúrne podujatie.

 

Stránky