Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V kalendári je 26. júla meno Anna. Aj v našom zariadení je toto meno rozšírené a tak všetkým Annám, Hankám, Aničkám vedenie zariadenia usporiadalo spoločnú gratuláciu. Všetky Anny, ktorých je u nás 21, sa stretli v altánku,  kde im p. riaditeľka zablahoželala a popriala veľa zdravia. Každá oslávenkyňa dostala kvietok a spoločne si posedeli pri malom občerstvení, kde si zaspievali piesne o Ankách ale aj ich obľúbené.

Niektoré Anky pre svoj zdravotný stav nemohli prísť do altánku a tak im osobne zagratuloval vedúci sociálneho oddelenia na izbe a odovzdal kvietok.

Klienti trávili čas aktívne v CSS Kamence pracovisko Litovelská

„Aby boli ľudia šťastní, musia mať priestor, kde sa môžu stretávať.“

Klienti majú možnosť svoj čas tráviť aktívne rôznymi sociálno-rehabilitačnými činnosťami. V centre sa snažia čo najviac priblížiť aktivitám, ktoré boli pre nich charakteristické aj v domácom prostredí.

Neodmysliteľnou súčasťou je rehabilitačné pôsobenie práce. U klientov sa podporuje samostatnosť pri vykonávaní činností, udržanie nezávislosti a sebestačnosti pri úkonoch bežného dňa.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Oddych pri rieke Kysuca

Leto - slnečné lúče, voda, relax, prázdniny, toto všetko  neodmysliteľne patrí k sebe. Aj klienti nášho zariadenia sa vybrali dopoludnia k rieke Kysuca spríjemniť si horúci deň. V tieni stromov v blízkosti vody si oddýchli, načerpali novú energiu a obdivovali scenériu prírody, ktorá sa im naskytla. Cestou späť sa zastavili na kofolu, ktorá v tento letný deň každému padla vhod.

Vladislava Šintajová inštruktor sociálnej rehabilitácie

Relaxovali v multisenzorickej miestnosti

Centrum sociálnych služieb Kamence pracovisko Litovelská

Práca v mobilnej multisenzorickej miestnosti patrí do inovatívnej starostlivosti o klientov s rôznym stupňom oslabenia zmyslových funkcii.  Klienti spoznávajú  priestor plný vnemov, ktorý stimuluje  ich zmyslové, hmatové, čuchové alebo sluchové orgány. Cítia sa v nej veľmi príjemne, radi v nej relaxujú a dokážu načerpať silu  na nadchádzajúce aktivity.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Športové popoludnie v CSS Kamence pracovisko Litovelská

Popoludnie sa rozhodli klienti CSS Kamence pracovisko Litovelská tráviť aktívne. Svoj voľný čas preto venovali hrám ako je stolný tenis a futbal, ktorý je známy aj pod názvom kalčeto. Spoločne zažili veľa zábavy a urobili niečo aj pre svoje zdravie.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Seniori navštívili klientov CSS Kamence pracovisko Litovelská

Klienti CSS Kamence pracovisko Litovelská prijali milú návštevu.  Na šachovú partiu v hre Dáma pozvali svojich susedov z pracoviska Štúrova.  Pomerali sily a strávili krásne dopoludnie v záhrade centra.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Oslava menín a narodenín

K sviatku sa všeličo želá, dobré, pekné, ba i veľa. No my chceme vám zo srdca priať, aby ste sa mohli vždy v živote smiať. Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, to je ten najkrajší dar. Dnes sme v CSS Kamence v radosti a spokojnosti oslávili meniny a narodeniny našich klientov. Všetkým dobre padlo milé slovo, sladká maškrta a občerstvenie, ktoré si klienti sami pripravili. K  dobrej nálade sme si spoločne zaspievali.

Mgr. Tatiana Čmolíková, sociálny pracovník 

HEMENDEX

Vône  a chute okrem spomienok  ovplyvňujú aj našu náladu. Pri spoločných rozhovoroch nám Michal povedal, že by si rád pripravil hemendex. A keďže krúžok „ Varíme a pečieme“ je veľmi obľúbenou aktivitou, dohodli sme sa, že si ho spoločne pripravíme. Nakúpili sme  všetky potrebné suroviny a pustili sa do „kuchtenia“. Naši muži sa vedia v kuchyni naozaj obracať, o čom nás presvedčili aj pri príprave hemendexu. Varenie im išlo od ruky. Všetci si túto dobrotu pochvaľovali.

Vladislava Šintajová inštruktor sociálnej rehabilitácie

NÁKUPY

Nákupy sú pre niekoho radosťou pre iného starosťou. Klienti CSS Kamence sa radi prechádzajú po meste. Poobzerajú si obchody, pristavia sa na tržnici, porovnávajú tovar a ceny. Radosť im robí, že si urobia nákupy podľa vlastného výberu. Takto  si rozvíjajú nielen orientáciu v bežnom živote, ale poniektorí aj svoju finančnú gramotnosť.  Spolupatričnosť prejavujú tým, že nákup urobia aj ťažšie mobilným klientom. Po návrate do zariadenia sa pochvália, čo videli, zažili a ako spojili príjemné s užitočným.

 Renáta Cvenčeková, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Príprava na Poľovnícku súťaž seniorov

Príprava na súťaž

 

Príprave na poľovnícku súťaž venujeme   v tomto čase  najväčšiu  pozornosť. Spoločne vyrábame kulisy,  rekvizity, rôzne pomôcky k súťažným disciplínam  a darčekové predmety.

Stránky