v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Občianske združenie Radosť žiť

OZ Radosť žiť je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky od mája roku 2011. Cieľom činnosti OZ Radosť žiť je združovať občanov so zdravotným postihnutím, starších občanov, ich rodinných príslušníkov a priateľov.  Taktiež sa orientuje na spoluprácu so všetkými spoločenskými, mimovládnymi I vládnymi organizáciami, obecnými a okresnými úradmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zo zahraničia.

Za týmto účelom združenie pre občanov so zdravotným znevýhodnením a starším občanom:

  • Organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia, rekreácie,
  • Napomáha pri vytváraní podmienok pre záujmové aktivity,
  • propaguje ich výsledky práce prostredníctvom masovo komunikačných prostriedkov,
  • podieľa sa na riešení ich problémov v spolupráci aj s ich rodinami,
  • organizuje activity zamerané na ich integráciu /spolupráca so školami, inštitúciami, so zariadeniami poskytujúcimi sociálnu službu/,
  • uplatňuje ich práva a rovnaké príležitosti a odstraňuje diskrimináciu týchto osôb,
  • chráni ich pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou inklúziou v rámci rezidenčnej starostlivosti,
  • zvyšuje povedomie spoločnosti o osobách so zdravotným znevýhodnením a starších osobách,
  • zabezpečuje skvalitnenie ich života a udržiava ich nezávislý život vrátane zdravia a blahobytu

 

OZ Radosť žiť v roku 2019 finančne prispelo na rôzne podujatia, aktivity, ktoré organizovalo CSS Kamence, Štúrova 1210, Kysucké Nové Mesto:

1) Terapeutická záhrada pri CSS Kamence – pri CSS Kamence prebehla celková úprava záhrady, výsadba kríkov, kvetov, vydláždenie nových chodníkov, nová dlažba, prístavba reminiscenčného kútika v záhrade, zakúpenie vyvýšených záhonov, zakúpenie záhradnej drevenej hojdačky so strieškou. OZ Radosť žiť finančne prispelo na kompletnú úpravu záhrady.

2) „Seniorská rybka 2019“- súťaž pre PSS CSS Kamence a pre PSS z iných zariadení pôsobiacich v rámci ŽSK. Rybárska súťaž sa konala v CSS Kamence v spoločenskejmiestnosti (nepriaznivé počasie nám neumožnilo túto akciu uskutočniť na rybníku Neslušanka, ako po iné roky). Občianske združenie prispelo na občerstvenie a darčeky pre súťažiacich.

3) „Poľovnícka súťaž 2019“- súťaž sa konala v prírodnom amfiteátri Hájnice v Hornom Vadičove. Zúčastnili sa jej PSS CSS Kamence a PSS zo zariadení Žilinského samosprávneho kraja. OZ Radosť žiťprispelo na občerstvenie.

4) “Senior´s model LOOK 2019” – akcia pre PSS CSS Kamence a pre PSS z iných zariadení pôsobiacich v rámci ŽSK. Seniori si pripravili a obliekli oblečenie z 30 tych rokov. Akcia bola financovaná z OZ Radosť žiť a z dotácie Mesta KNM. Zakúpenie odmien, občerstvenie pre súťažiacich, material na výzdobu, oblečenie.

5) Váľanie mája 2019 – obyvatelia v CSS Kamence si spríjemnili posledný májový deň Váľaním mája, ktorý bol postavený v záhrade. Pripravené bolo pre nich občerstvenie a hudba.

6) Fašiangová zábava – príspevok na občerstvenie pre  PSS CSS Kamence a Litovelská.

7) Návšteva speváka z Talianska – CSS Kamence navštvíl občan Talianska, ktorý spieva v Taliansku v prímorskej restauráci. Návštevu nášho mesta spojil s hodinkou spevu pre našich seniorov.

 

Podporené projekty v roku  2019 cez OZ Radosť žiť

 mesto_0.JPGMesto Kysucké Nové Mesto

Poskytovateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Názov projektu: Senior´s model look 2019

Stav: schválený

Realizácia: 30.10.2019

Niečo o projekte:  CSS Kamence zorganizovalo I. ročník módnej súťaže pod názvom Senior´smodel look 2019. Súťaže sa zúčastnili 4 súťažné družstvá. Pozvanie prijali CSS Horelica Čadca, CSS Letokruhy Žilina, CSS Studienka Novoť a domáce zariadenie CSS Kamence. Cieľom akcie bolo zaspomínať si na krásne  tridsiate roky, stráviť príjemný čas, zabaviť sa, zaspievať a zatancovať. Pre súťažné družstvá bolo pripravených 5 súťaží, harmonikár, ktorý potešil súťažiacich svojim spevom a hrou. Počas akcie bolo zabezpečené občerstvenie pre súťažiacich a po výbornom obede boli vyhlásené výsledky. Víťazným družstvom sa stalo CSS Sudienka Novoť.