v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Občianske združenie Radosť žiť

OZ Radosť žiť so sídlom Ľ. Štúra 1210, Kysucké Nové Mesto vzniklo v máji 2011. Cieľom činnosti  OZ je združovať občanov so zdravotným znevýhodnením, starších občanov, ich rodinných príslušníkov a priateľov.

Za týmto účelom združenie pre občanov so zdravotným znevýhodnením a starším občanom:

  • Organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia, rekreácie
  • Napomáha pri vytváraní podmienok pre záujmové aktivity
  • Propaguje ich výsledky práce prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov
  • Podieľa sa na riešení ich problémov v spolupráci aj s ich rodinami
  • Organizuje aktivity zamerané na ich integráciu /spolupráca so školami, inštitúciami, so zariadeniami poskytujúcimi sociálnu službu/
  • Uplatňuje ich práva a rovnaké príležitosti a odstraňuje diskrimináciu týchto osôb
  • Chráni ich pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou inklúziou v rámci rezidenčnej starostlivosti
  • Zvyšuje povedomie spoločnosti o osobách so zdravotným znevýhodnením a starších osobách
  • Zabezpečuje skvalitnenie ich života a udržiava ich nezávislý život vrátane zdravia a blahobytu

OZ Radosť žiť v roku 2016 finančne prispelo na rôzne podujatia a aktivity, ktoré organizovalo Centrum sociálnych služieb Kamence, Štúrova 1210, KNM:

1)„Športom k lepšiemu zdraviu“– cieľom akcie bola propagácia športových aktivít seniorov, ktoré sú dôležité v ich rehabilitačnom procese. Športové hry sa konali v areáli detašovaného pracoviska na ul. Litovelská a zúčastnili sa ich prijímatelia sociálnych služieb zo 7. zariadení, ktorí súťažili v piatich disciplínach. /máj 2016/

2)„Poľovnícka súťaž seniorov 2016“– súťaž sa konala v prírodnom amfiteátri Hájnice v Hornom Vadičove /jún 2016/

3) „Seniorská rybka 2016” – rybárska súťaž na rybníku Neslušanka /júl 2016/

4)„Prvý ročník turnaja vo FOOTPoole“– zakúpenie hry a financovanie občerstvenia súťaže, ktorá sa konala v areáli zariadenia na Litovelskej ul., súťaže sa zúčastnili PSS z piatich zariadení

Okrem toho OZ zakúpilo vybavenie reminiscenčnej miestnosti v zariadení na Štúrovej, zakúpilo podlahovú krytinu a dvere v zariadení na ul. Litovelská, ďalej sa podieľalo na občerstvení na Katarínsku zábavu, na zahájení vianočnej výstavy na ŽSK, posedenie pri punči a pri vianočnom stromčeku a podobne.

OZ Radosť žiť v roku 2017 finančne prispelo na rôzne podujatia a aktivity, ktoré organizovalo Centrum sociálnych služieb Kamence:

 

1)„Zabíjačka v ZpSaDSS KNM“– cieľom akcie bolo spomínanie na  zabíjačkové tradície, kedy sa ku práci využili všetky pomocné ruky, žienky čistili cibuľu a cesnak, muži poctivo prikladali pod kotol. Ožili staré spomienky, zaspievali sa pesničky./apríl 2017/

2/ „Váľanie mája“ a stretnutie tínedžerov zo ZŠ so seniormi /máj 2017/

3/ 2 x celodenný pobyt v Thermal Parku Orava – zaplatené vstupenky a preprava/ jún a október 2017/

4)„Poľovnícka súťaž 2017“– súťaž sa konala v prírodnom amfiteátri Hájnice v Hornom   Vadičove /jún 2017/

5/ Spoločné posedenie pri guľaši /jún 2017/

6/ „Seniorská rybka 2017” – rybárska súťaž na rybníku Neslušanka /júl 2017/ - zakúpené slnečníky a balíčky pre súťažiacich

 

Občianske združenie „Radosť žiť“ pomocou finančného daru pomohlo uhradiť ZpSaDSSKNM  náklady za vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality do prevádzok sociálnych služieb – podmienky kvality, zavedenie procesov. /jún 2017/

Okrem toho OZ zakúpilo a darovalo zariadeniu 2 ks infrapodložiek Relax Therapy Dreamsy Ceramic aj s čistiacimi prostriedkami. Tieto slúžia na relaxáciu, masáž, pôsobia preventívne proti srdcovo-cievnym ochoreniam, zlepšujú lymfatický a krvný obeh, tiež pôsobia proti bolestiam pohybového aparátu, pomáhajú pri problémoch s nespavosťou. /august 2017/

Ďalším darom bolo zakúpenie  troch sklenených vitrín, ktoré slúžia na výstavu vlastných výrobkov PSS, ocenení z rôznych súťaží a vystúpení. Vystavovanie vlastných výrobkov dodáva pocit dôležitosti, zmysluplnosti a hodnoty vlastnej práce a zároveň ukážu, že PSS dokážu vytvoriť praktické a aj oku lahodiace predmety.  /október 2017/