v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Bolo nám veľkým potešením zúčastniť sa skvelej akcie - Dňa otvorených dverí v Centre sociálnych služieb Orava. Pri príchode nás uvítali usmiate dievčence v tradičných krojoch a po slávnostnom príhovore pána riaditeľa, PhDr. Martina Gočala, na nás čakal bohatý a zaujímavý kultúrny program. Ten si pripravili prijímatelia sociálnych služieb a deti z ľudovej školy umenia. Súčasťou dňa otvorených dverí bolo aj slávnostné otvorenie výstavy Erbov pána Milana (vyrobených guličkovou technikou), ktorý chce vytvoriť všetky erby Slovenska. Erb nášho mesta sa hrdo týčil medzi erbmi okresu Kysucké Nové Mesto. Musíme priznať, že príjemnú atmosféru, ktorá sa niesla celým dňom sme si skutočne vychutnali. Spoločne s klientmi ďakujeme organizátorom za prekrásne zážitky a čas, ktorý nám venovali.