v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

S cieľom podpory pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencie v oblasti zdravia sme pozvali do nášho zariadenia zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci. Poskytli nám a prijímateľom sociálnych služieb podrobnejšie informácie  o chrípkovej sezóne, o očkovaní proti chrípke, o účinnosti vakcín, ako aj o prevencii respiračných chorob.