v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Aktuálny, celkový počet zamestnancov v CSS Kamence k 1. januáru je 92 zamestnancov.

 

V CSS Kamence je  74 zamestnancov

V CSS Kamence, pracovisko Litovelská: 18 zamestnancov

organizačná schéma 1.1.2020.pdf