v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Aktuálny, celkový počet zamestnancov v CSS Kamence k 1. júlu  2024 je 96 zamestnancov.

 

V CSS Kamence je  77 zamestnancov

V CSS Kamence, pracovisko Litovelská: 19 zamestnancov

Snímka obrazovky 2024-07-09 081019.png