v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Aktuálny, celkový počet zamestnancov v CSS Kamence k 1. aprílu  2023 je 93 zamestnancov.

 

V CSS Kamence je  75 zamestnancov

V CSS Kamence, pracovisko Litovelská: 18 zamestnancov

Organizačná štruktúra 01.04.2023.JPG