v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, aby sme si overili svoje pamäťové schopnosti. Našou úlohou bolo priradiť okolitým štátom správne hlavné mestá. Niektorí sa trochu potrápili, ale spoločnými silami sme úlohu vyriešili. Trénovanie pamäti v neskoršom veku pomáha udržať mozog stále čistý, bystrý a rýchly pri hľadaní riešenia alebo pri vyhodnotení situácie.