v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 18.12.2023 schválilo uznesením 4/10 rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2024.

            V nadväznosti na schválený rozpočet zriaďovateľ ŽSK stanovil pre naše zariadenie CSS Kamence záväzné ukazovatele rozpočtu na základe poskytnutého príspevku nasledovne:

rozpočet.png