Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Pán František mal záujem spoznať okolie zariadenia, a preto sme vyrazili do ulíc. Chodníkom sme  sa dostali až k rieke Kysuca, kde sme sa chvíľu pristavili a obdivovali prírodu. Kamarát Milan bol dobrým sprievodcom a vysvetlil mu čo sa v okolí nachádza. Ferko sa cítil v novom prostredí skvelo, čo prezrádzal úsmev na jeho tvári.

 

Pohybom za zdravím, tak by sme nazvali dnešnú aktivitu. Naše kroky smerovali do športového areálu.  S obdivom sme si prezreli futbalové ihrisko a zaujala nás aj bežecká dráha.  Cestou sme sa dostali  až do mestskej časti Dubie.  Slniečko,  ktoré nás celou cestou sprevádzalo nás nabilo energiou a pozitívnou náladou. 

Nácvikom priestorovej orientácie podporujeme klientov k maximálnej miere samostatného pohybu a sebestačnosti. Dôležitú úlohu tu zohráva motorika, hmat, zrak, sluch a aj reč. Pán Miroslav sa snaží s našou podporou orientovať vo svojom sociálnom prostredí .Postupne krôčik po krôčiku napreduje a má veľkú radosť z osobného úspechu

Fenoménom proti stresu sú dnes antistresové omaľovánky. Predstavujú jednoduchú a užitočnú formu maľovania pre deti i dospelých. Obrázky s rôznou tematikou si klienti môžu vyfarbiť podľa vlastnej fantázie a tak si vytvoriť originál. Pri terapii sa odreagujú, odbúrajú stres a zároveň precvičia i jemnú motoriku.

Voľný čas a jeho zmysluplné využitie vnímame, ako významnú hodnotu v živote človeka. Skrýva  v sebe veľký potenciál pre formovanie osobnosti a má pozitívny vplyv na psychickú i fyzickú regeneráciu človeka. Klienti nášho zariadenia využili dopoludnie pri práci, ktorá ich baví a napĺňa. V pergole presťahovali nábytok a umiestnili ho na miesto, ktoré sa im zdalo byť vhodnejšie. Vytvorili si „oddychový kútik“, v ktorom budú tráviť príjemné chvíle so svojim kamarátmi.

Kaštieľ Radoľa je významná renesančná pamiatka na Kysuciach a jediné zachované šľachtické sídlo  postavené v 16.storočí. Klienti z nášho zariadenia navštívili kaštieľ a  pozreli si tieto krásne  expozície: výstava akademického maliara Stana Lajdu – Posledná večera, vzácne dobové pohľadnice a umelecké práce žiakov a pedagógov zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Obohatení o nové poznatky a zážitky opúšťali priestory kaštieľa...

Apríl si už od záhradkára vyžaduje plné pracovné nasadenie a prináša veľa povinností v úžitkovej aj okrasnej záhrade. Aj my sme sa pustili do takýchto zmysluplných prác. Zamerali sme sa na priestor v skleníku, ktorý sme vypleli a nachystali na výsadbu. V jeho okolí sme okopali hriadky a presadili jahody. Práca nám šla od ruky, a preto sme odchádzali spokojní ....

Lietanie bolo odjakživa jedným z veľkých snov ľudstva. Dňa 12. apríla 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Obletel Zem na kozmickej lodi Vostok, let trval 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru. Preto bol tento  deň vyhlásený  ako Svetový deň letectva a kozmonautiky. Aj my sme si na krátkej besede porozprávali o tejto významnej udalosti a výdobytkoch vedy a techniky v tejto oblasti.

Stromy sú  živé ruky zeme. Význam a hodnotu našich lesov si pripomíname v mesiaci apríl už od roku 1952. Aj my sme dnešný deň venovali našim lesom . Pozreli sme si film ,, Zrodenie lesa" a  potom sme v družnej debate diskutovali o situácii v našom lesnom hospodárstve. Zhodli sme sa na tom, že lesy sú pre človeka nenahraditeľné , podľa toho sa k nim treba správať. Lesy sú pľúcami zeme – vytvárajú kyslík, ktorý je potrebný pre život. Dejú sa v ňom malé a veľké zázraky vzniku nového života, mohutná sila prírody a čaro lesov nás neustále prekvapuje.

Reminiscenčná terapia je aktivizačná a validačná liečba, ktorá prostredníctvom spomienok využíva zachovanú dlhodobú pamäť. Cieľom terapie je zlepšenie celkového mentálneho stavu a komunikácie klienta. Aj my sme si pri spoločnom posedení  vyberali z košíka pripravené predmety a spomínali na dobu, ako sme ich my alebo naši rodičia v minulosti používali.  Počas rozhovoru sme sa nejednej veselej príhode zasmiali a spríjemnili si deň...

 

Stránky