Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Príprava na veľkú noc v CSS Kamence

 

Neposedné rúčky našich starkých sa pustili s chuťou do práce. Vyrobili si veselú Veľkonočnú dekoráciu, ktorá bude súčasťou výstavy na VÚC v Žiline. Precvičili si jemnú motoriku a navzájom sa motivovali. Táto aktivita sa im veľmi páčila a tešia na ďalšie stretnutie.

 

Miroslava Barnišinová inštruktor sociálnej rehabilitácie

Arteterapia pomáha naším starkým.

 

Arteterapia znamená liečbu umením. Využíva všetky výtvarné prostriedky v neobmedzenej miere. Zameriava sa na rozvoj tvorivých schopností. V CSS Kamence sa touto terapiou snažíme aktivizovať našich seniorov, ktorí sú imobilní a majú rôzne zdravotné problémy. Základnou činnosťou sú automatické tvary pri ktorých sa aktivuje pravá a ľavá hemisféra mozgu. Výsledný obrázok sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Naši starkí sa pri tejto tvorbe zahrali a mali radosť z vytvorených diel.

 

Návšteva zmenárne v CSS Horelica Čadca

 

26.2.2020 sa naša obyvateľka p. Anna zúčastnila „Zmenárne“ v CSS Horelica Čadca.

Prvotné obavy vystriedal dobrý pocit, keď videla čo ju čaká. Najskôr jej pani kaderníčka upravila vlasy a potom šikovné ruky inštruktoriek skrášlili jej tvár. Celková premena bola veľmi pekná. Naša p. Anna sa spolu s ďalšími obyvateľkami z piatich zariadení ŽSK tešila z celkovej zmeny. Všetky zúčastnené boli obdarované malými darčekmi, ktoré im odovzdala pani riaditeľka CSS Horelica.

Svätá omša v Centre sociálnych služieb Kamence

 

Sv. Valentín –   patrón zaľúbených, snúbencov a mladomanželov

Láska k práci s drevom

 

Drevo je prírodný materiál, ľahko dostupný a dobre spracovateľný, s mnohými užitočnými vlastnosťami. Možno práve preto si túto prácu naši muži v Centre sociálnych služieb Kamence tak obľúbili. Vyrezávali a opracúvali rôzne tvary podľa šablóny. Táto činnosť im prináša uspokojenie. 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová

Spoločné stretnutia

 

Naši starkí sa v rámci Biblického krúžku stretávajú  na izbách imobilných klientov, aby sa spoločne s nimi modlili a spievali náboženské piesne. Chodia do kostola svätého Jakuba i do kaplnky v Centre sociálnych služieb Kamence. Modlitby v hodine Božieho milosrdenstva venujú svojim blízkym a známym. V duchu hesla ,, Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Inštruktor sociálnej rehabilitácie Anna Ondreášová

Fašiangová zábava

Fašiangy Turíce Veľká noc ide.....

Fašiangy  sú obdobie od Troch králov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého piatka. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Po veselom fašiangovom období nastáva čas pôstu. Prijímatelia sociálnej služby z CSS Kamence z pracoviska Litovelská  si pripravili fašiangovú zábavu. Obliekli sa do rôznych masiek, zatancovali si a zaspievali. Každý sa potešil chutnému občerstvenie, ktoré im nachystali šikovné kuchárky. Nechýbali šišky, pečené jaternice, či klobása.

Sviatok svätého Valentína

Deň svätého Valentína bol pre  prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia výnimočný tým, že ich svojou návštevou prekvapila pani riaditeľka. K sviatku zaľúbených im popriala veľa lásky, vzájomnej tolerancie a spokojnosti. Pri  sladkej  pochúťke a dobrej kávičke  strávili príjemné dopoludnie.Nakoniec muži podarovali všetkým zamestnankyniam krásny balíček s voňavými ružovými mydielkami, ktoré sami vyrobili.

Renáta Cvenčeková, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Stránky