v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Milí naši priaznivci.

Aj v roku 2024 sa na Vás obraciame s prosbou "Darujte nám 2 % z dane". Získané prostriedky využijeme na podporu našich klientov a skvalitnenie ich života. Podujatia či aktivity,  ktoré pre klientov pripravujeme v priebehu roka by sme si bez Vášho daru nemohli dovoliť. Spestrenie dňa pravidelnými činnosťami, záujmové aktivity či udržiavanie sociálnych väzieb, všetko to prispieva k ich psychickej aj fyzickej pohode.    

Ďakujeme za darované 2 % v roku 2023 a veríme, že aj tento rok sa rozhodnete práve pre naše občianske združenie "Radosť žiť".

Vyhlasenie 2% za rok 2023.pdf

2% dane.JPG