v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Zoznam vypracovaných projektov, dotácii za rok 2023

 

 

Názov projektu

Schválená suma v Eur

Darca

Úspešnosť projektu

Projekt zadaný prostredníctvom

Opora 2023 – plnenie individuálneho plánu pána Jana

   600,00

Nadácia SPP

úspešný

CSS Kamence

Vy rozhodujete, my pomáhame – Tvorivé dielne otvárajú seniorom nové možnosti

   1 300,00

Nadácia Tesco

neúspešný

Radosť žiť, o. z.

Žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu vlády SR 2023

110 567,00

Predseda vlády SR

neúspešný

CSS Kamence

Vy rozhodujete, my pomáhame – obnova kaplnky „ Božej terapeutickej miestnosti“

1 300,00

Nadácia Tesco

neúspešný

CSS Kamence

SPP spoločne - Trávime čas spoločne

2 264,00   

Nadácia SPP

neúspešný

CSS Kamence

Láska kvitne v každom veku

106

PSS

Dobrovoľníci

neúspešný

CSS Kamence

Oporný bod do života 2023

2 990,00   

Nadácia EPH

neúspešný

CSS Kamence

Vybavenie kuchyne pre CSS Kamence- podpora partnerstiev nadácie SPP

13 331,00/

Schválená suma

5 000,00

Nadácia SPP

úspešný

CSS Kamence

Podporujeme našich seniorov v pohybe

370,00

Nadácia Henkel

úspešný

CSS Kamence

Vylepšite si vďaka IRESOFTU Vaše pracovné prostredie

3 300,00

CYGNUS

podaný

CSS Kamence

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánky

141 balíkov

dobrovoľníci

úspešný

CSS Kamence

Tvorivé dielne seniorov v CSS Kamence

550,00

Mesto Kysucké Nové Mesto

podaný

CSS Kamence

Podpora rozvoja sociálnych služieb – nákup 10ks polohovateľných postelí

7 002,00

MPSVaR SR

podaný

ŽSK

3D zážitok pre seniorov

500,00

Obec Ochodnica

podaný

CSS Kamence

Vianočný zázrak pre seniorov

30 darčekov

dobrovoľníci

úspešný

CSS Kamence

Vianočná pošta pre seniorov

141 pozdravov

dobrovoľníci

úspešný

CSS Kamence

Naša záhrada, naša relaxačná zóna

1 300,00

Nadácia Tesco

podaný

CSS Kamence

Deň rodiny v CSS Kamence

300,00

Obec Rudinská

úspešný

CSS Kamence

Magnetoterapiou k lepšej kvalite života seniorov

849,00

Nadácia KIA Slovakia

neúspešný

Radosť žiť o. z.

Dotácia na stabilizačný príspevok

143 000,00

MPSVaR SR

úspešný

CSS Kamence

Pohybuj sa a buď súťaživý ­!

400,00

Nadácia Henkel

úspešný

Radosť žiť o. z.

Opora 2023 – plnenie individuálneho plánu pána Juraja B

292,00

Nadácia SPP

neúspešný

Radosť žiť o. z.

Oddychová zóna v záhrade CSS Kamence pracovisko Litovelská

440,00

Mesto Kysucké Nové Mesto

podaný

Radosť žiť o. z.

Seniori o krok bližšie k digitálnemu svetu

2 663,00

 

Nadácia Pontis

podaný

  Radosť žiť o. z.

 

Dotácia na elektrinu

2 042,94

MH SR

úspešný

CSS Kamence

Dotácia na duálne vzdelávanie

1 000,00

Štátny inštitút odborného vzdelávania

úspešný

CSS Kamence