Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Október je mesiac zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Odriekaním Máriinho ruženca sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu. V tomto duchu sa niesla i svätá omša v našom zariadení, ktorú celebroval svätý otec Humbert. Bohoslužba sa konala presne v deň výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime, čo sme si všetci spoločne pripomenuli.

Našim novým spoločníkom je jedinečný terapeutický psík vyvinutý špeciálne pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením.  Psík má zabudované senzory, ktoré reagujú na pohyb a dotyk.  Na hlas odpovedá zaštekaním. Pri hladení cítiť tlkot jeho srdca  a dokonale hebký kožuch imituje srsť skutočného šteňaťa. Roxy, ako sme ho pomenovali, si nás okamžite všetkých získal. Rozdáva radosť a každému vyčarí úsmev.  Oživil v nás  spomienky na našich psíkov.

Prvý ročník stolnotenisového  turnaja dvoch pracovísk CSS Kamence, ktorý si  pripravili chlapci z Litovelskej, sa niesol v priateľskej nálade. Súperi sa navzájom potrápili v  rýchlej hre, v ktorej využívali hernú taktik... sústredenosť, presný zásah a koncentráciu bolo vidieť na každom hráčovi... ocenenie si odniesli všetci.... hlavný rozhodca Michal poďakoval za účasť a zároveň  pozval všetkých na ďalší ročník....

Liečivá gaštanová tinktúra.

Babky bylinkárky odpradávna využívali gaštany na liečbu reumatických problémov, zápalov kŕčových žil, pri bolestiach kĺbov a ekzémoch. Aj my sme sa rozhodli takúto tinktúru vyrobiť. Gaštany sme umyli, ošúpali , nastrúhali ,bola to veľmi náročná práca. Následne  rozdrvili a zaliali alkoholom. Necháme lúhovať štyri týždne aby sa uvoľnili účinné látky. Chlapci vynaložili veľké úsilie na výrobu tohto zázraku a už teraz sa tešia , ako ju budú používať pri rôznych zdravotných neduhoch.

Psychomotorický padák

Padák je špecifický tým, že ho nemôže ovládať jedinec, ale aktivita musí byť skupinová.  Hravá forma ovládania padáka a loptičky v ňom  napomáha  k rozvoju orientácie, k  skupinovej spolupráci ,  precvičuje zručnosti . Narábanie s padákom zlepšuje ovládanie vlastného tela a stopercentne  zabezpečí dobrú náladu...

Pani jeseň bohatá, farbí stromy do zlata ... MY sme si našu jesennú dámu vytvorili spoločnými silami,  podľa našich predstáv.... „Inšpirovali sme Vás?“

Sladké alebo slané???... zisťoval pán Dušan od svojich kamarátov. Zvíťazili „slané osie hniezda“. Tak sme si túto maškrtu z lístkového cesta upiekli, po vychladení s pocitom vydarenej práce sme spoločne koštovali. A veru, pochválime sa „SLANÉ OSIE HNIEZDA VYDARILI SA“.

Október je mesiac silnej duchovnej viery v  modlitbe  ruženca

 V mesiaci október  sa predovšetkým  venujeme imobilným veriacim, ktorí prejavujú záujem o modlitby, prosby: duchovné potreby.

Je obdivuhodné, že aj napriek  nepriaznivej  zdravotnej situácii neklesajú na duchu a dokážu  odriekať tajomstvá ruženca Panny Márii .

Ešte viac sa prejavuje duchovná sila  ak  sa tajomstvá odriekajú a rozjímajú  v ružencovom spoločenstve veriacich.  Takéto aktivity sú pre nich liekom,  ktorý ich posilňuje v nádeji života do ďalších dní.

Práca s terapeutickými bábkami má overené  liečebné účinky. Tentoraz sme sa snažili  ponúknutou bábkou   vyplaviť aktuálne citové  prežívanie: radosť, nežnosť, smútok, apatiu.

Cieleným navádzaním  ku hre s bábkou sme dosiahli  priaznivého citového  prejavu  uvoľnenia.
 

"Pohybová rehabilitácia v multisenzorickej miestnosti. S klientkami sme využili pohyb dolných končatín na vodnej posteli a vo vibračnom kresle k masáži. Vyrobené vlnobitie príjemne masírovalo celé telo. Zároveň sme precvičili aj horné končatiny krátkymi cvikmi - oči, nos, brada. Na záver bol aplikovaný masážny krém na ruky s upokojujúcou vôňou levandule a uvoľnenie celého tela prostredníctvom relaxácie."

Stránky