Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Jubilantka

 

Seniori v Soľnej jaskyni

 

Trávime čas spolu

V našom zariadení majú prijímatelia sociálnych služieb množstvo aktivít na vyplnenie voľného času.  Stretávajú sa v spoločenskej miestnosti, kde si môžu pozrieť televízne vysielanie, zahrať spoločenské hry alebo aj niečo pekné vyrobiť.  V dnešné popoludnie sa  tiež stretli, aby trávili čas spolu. Strihali, lepili, kreslili. Popritom si rozprávali rôzne vtipy a príbehy. Nálada bola veselá. Tešia sa na ďalšie spoločné chvíle a aktivity.

 

Vladislava Šintajová, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Svätá omša

Tento týždeň sa v našom zariadení konala  prvá svätá omša v tomto roku. V homílii sa otec Humbert zameral na skutočné príbehy o zázračných uzdraveniach. Ďalej hovoril o kríži, ktorý nesie každý z nás a o pomoci Pána Boha zvládnuť ho uniesť. Dnešná omša bola výnimočná aj tým, že spev nábožných piesni sprevádzala hrou na gitare sestra radu Matky Terezy. Slová  otca Humberta povzbudili našich prijímateľov sociálnych služieb do ďalších dní.

Vedomostný kvíz

Nielen my ľudia máme prezývky, ale aj niektoré štáty majú svoje špecifické znaky podľa, ktorých ich poznáme napríklad  Holandsko ako ,,krajinu tulipánov“, Kanadu ,,krajinu javorových listov“... Na dnešnom kvíze mali prijímatelia sociálnych služieb za úlohu podľa prezývky určiť názov štátu. S 10 otázkami, v ktorých mali na výber z troch možnosti  na odpoveď, sa naši muži popasovali na výbornú. Väčšina z nich odpovedala na všetky otázky správne. Kvíz nás všetkých pobavil a mnohí z nás sme sa dozvedeli niečo nové.

Čítame s radosťou

V tomto chladnom, sychravom počasí sa prijímatelia sociálnych služieb z CSS Kamence z pracoviska Litovelská rozhodli tráviť zimné dopoludnie pri dobrej knihe v pohodlí nášho zariadenia. Pri výbere témy ich zaujali „Slovenské povesti“ od Pavla Dobšinského. Počas čítania „Trojruže“ a „Troch holúbkov“ prevládala príjemná, priateľská atmosféra. V rozhovoroch sa naši muži navzájom dopĺňali a v mnohom poučili. V povestiach vždy zvíťazí pravda, múdrosť a  dobro nad zlom, ktoré býva potrestané.

Máme radi poriadok

Čistota a poriadok je snom každej gazdinky.  Aj prijímateľom sociálnych služieb nášho zariadenia sa páči, keď je všetko upratané a čisté. O poriadok sa starajú pani upratovačky, ale aj naši muži radi pomôžu. Tak tomu bolo aj dnes,  keď sa pustili do umývania jedálne. Poumývali stoly, stoličky, obklady a podlahu.  Práca im išla naozaj od ruky.  Najväčšou odmenou im bola  spokojnosť s vykonanou prácou a pohľad na čistú jedáleň.

Vladislava Šintajová, inštruktor sociálnej rehabilitácie

Novoročné posedenie pri šálke čaju

Vianočné sviatky sú za nami, privítali sme nový rok. Každý z nás je plný  predsavzatí a očakávaní, čo nám ten ďalší  prinesie. Prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia si dnes uvarili lipový čaj, ktorý si v čase kvitnutia  nazbierali a usušili. Vôňa lipy sa niesla celou miestnosťou. Pri spoločnom stole sa  zhovárali o svojich novoročných prianiach a predsavzatiach. Každý z nich spomenul, že najviac si praje byť zdravý. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej novoročnej pohode.

Vladislava Šintajová, inštruktor sociálnej rehabilitácie 

ŠTEDRÁ VEČERA

Na Štedrý večer pozor daj, zvončeky zvonia, počúvaj.
Tak, ako za oblokom sniežik padá,nech na Tvoj stôl šťastie sadá.
Preži sviatok Vianočný, plný slasti, radosti.

Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku. Nie každý ich môže tráviť v kruhu svojej rodiny. Prijímatelia sociálnej služby CSS Kamence ich prežívali spoločne. Tradície Vianoc sa dodržiavajú aj v našom zariadení. Večera sa začína spoločnou modlitbou. Na sviatočnom stole  nechýbajú oblátky, med, kapustnica, šalát a ryba. Po večeri si všetci pochutnali na vianočných koláčikoch.

Vianoce plné prekvapení

Na Vianoce majú ľudia k sebe bližšie. Presvedčili sa o tom aj naši prijímatelia sociálnych služieb, ktorí dostali množstvo vianočnej pošty od neznámych pisateľov. Krásna výzva , ktorá sa šírila po Slovensku pod názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ priniesla veľa  radosti  do nášho zariadenia v podobe vianočných balíčkov. 

Mgr. Tatiana Čmolíková sociálny pracovník

Stránky