v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac september 2021 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Štúrova

 

02.09.2021 Svätá omša

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Prechádzka na zmrzlinu

03.09.2021 Dožinky – pletenie venca, reminiscenčná terapia

                   Jemná reflexná masáž

                    Klub spoločenských hier

                   Arteterapia: neposedné farbičky – práca s imobilnými PSS

06-09.2021 Kulinoterapia: cuketové placky

07.09.2021 Duchovná príprava na príchod Pápeža Františka na Slovensko – upevňovanie náboženského cítenia   aj pri lôžku klientov          

                   Kulinoterapia: slivkový koláč

                   Validačné techniky pri práci s klientom  

                   Rehabilitačné cvičenie Gumkáči s imobilnými PSS           

08.09.2021 Tréning s tenisovými loptičkami,  Tréning pamäti              

                   Medzinárodný deň čokolády

09.09.2021  Modlitbou ruženca sa pripojíme k vytvoreniu virtuálnej kytice pre Otca Františka – uspokojovanie duchovných potrieb aj pri lôžku klientov                                 

10.09.2021  Stretnutie výboru šachového turnaja – príprava

                    Prechádzka ku Lipke

11.09.2021  Návšteva rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke

13.09.2021  Jesenné práce v záhrade – rehabilitačné pôsobenie práce v záhrade

                   Medzinárodný deň čokolády

                   Tréning s tenisovými loptičkami,  Tréning pamäti

16.09.2021  Čitateľsky klub

                    Rehabilitačné cvičenie Gumkáči - skupinové

20.09.2021  Príprava čajových zmesí z byliniek – reminiscenčná terapia

                    Kulinoterapia- kakaové kokosky

21.09.2021  Svetový deň Alzheimerovej choroby

                    Reminiscenčná práca pri lôžku klienta

22.09.2021  Multisenzorická práca + bazálna stimulácia  

                    Krúžok šikovných rúk – výroba foto rámika           

23.09.2021 Návšteva kostola sv. Jakuba a prechádzka na zmrzlinu - uspokojovanie duchovných potrieb

24.09.2021 Dožinková slávnosť

                    Klub spoločenských hier

                   Reminisenčná terapia:  Načo toto  slúžilo?

27.09.2021 Príprava záhrady na zimné obdobie - rehabilitačné pôsobenie práce v záhrade

                   Validačné techniky pri práci s klientom

                   Reminisenčná terapia:  Načo toto  slúžilo?

                   Dožinková slávnosť

29.09.2021 Multisenzorická práca + bazálna stimulácia

                   Šachový turnaj o pohár riaditeľky CSS Kamence              

30.09.2021 Prechádzka k soche Panny Márie ku rieke Kysuca – rehabilitačné pôsobenie pohybu a uspokojovanie duchovných potrieb

                   Multisenzorická práca- voňavé spomienky

                   Krúžok šikovných rúk, výroba zvonkohry

                    Práca s terapeutickými bábkami

                    Schôdza s klientmi a blahoželanie jubilantom

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac september 2021 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Litovelská

 

02.09.2021 Reminiscenčná terapia- naše školské časy

                   Gardenterapia – práca v záhrade

03.09.2021 Vychádzka do mesta- návšteva cukrárne

                   Klub spoločenských hier

06.09.2021 Posilňovanie návykov sebaobsluhy pri základných sociálnych aktivitách

                   Metóda pohybového rozvoja- stolný tenis

                   Čitateľský krúžok- povesti a báje

                   Nácvik chôdze s pomocou kompenzačnej pomôcky

07.09.2021 Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nákupy PSS

                    Práca v multisenzorickom prostredí- stimulácia čuchu, hmatu

 08.09.2021 Svätá spoveď a svätá omša s otcom Humbertom

                    Rehabilitačné pôsobenie hudby- komunitné posedenie  pri hudbe

09.09.2021 Živčáková -pútnické miesto

                    Loptové hry v záhrade

10.09.2021  Rekondičné cvičenie na športových náčiniach

                    Rozvoj grafomotoriky

13.09.2021  Práce v záhrade

                    Nácvik chôdze pomocou kompenzačnej pomôcky

                    Rehabilitačné pôsobenie hovoreného slova                

14.09.2021  Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nákupy PSS

                    Arteterapia- maľujeme vodovými farbami

16.09.2021 Vodáreň KNM- prechádzka prírodou 

                    Filmové popoludnie

17.09.2021  Mozgový tréning

                    Práca s klientom na izbe s prihliadnutím na rozvoj jemnej motoriky

20.09.2021  Vedomostný kvíz- Poznáš hlavné mestá?

                    Nácvik chôdze pomocou kompenzačnej pomôcky

                    Rehabilitačné pôsobenie prostredníctvom práce-  Starostlivosť o skleník

 21.09.2021 Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nákupy PSS

                    Rozvoj a nácvik zručností- kreatívne popoludnie

22.09.2021 Súťaž v kulinoterapií s pozvanými zariadeniami

                   Pomocné práce v zariadení- upratovanie spoločenskej miestnosti po akcii

23.09.2021 Jesenná prechádzka prírodou- zber húb

                    Práca v multisenzorickom prostredí

 24.04.2021 Návšteva knižnice, prechádzka mestom

                    Vtipnejší vyhráva-

27.09.2021  Metóda pohybového rozvoja- cvičíme s loptičkami

                    Krížovkársky krúžok

                    Nácvik priestorovej a časovej orientácie

                    Nácvik chôdze s pomocou kompenzačnej pomôcky

28.09.2021 Výlet do Rajeckej Lesnej

                    Komunitné posedenie pri káve- rozprávanie o zážitkoch z výletu

 29.09.2021 Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nákupy PSS

                    Starostlivosť o skalku-práce v záhrade

 30.09.2021„Guláš partia“ v záhrade posedenie s hudbou pri príležitostí osláv menín a narodenín

                     Edukácia  k zdravému životnému štýlu

                    

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník kumulovane manažér kvality poverený riadením / správa - pracovisko Litovelská