v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac júl 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

01.07.2020 Práca v multisenzorickom prostredí                

                 Rehabilitačné cvičenie s tenisovými loptičkami v záhrade

02.07.2020 Čítanie pre radosť

03.07.2020 Vychádzka do prírody – ku Lipke

06.07.2020  Sviatok sv. Cyrila a Metoda – reminiscenčná terapia

                    Práca v Multisenzorickom prostredí

07.07.2020 Arteterapia pri lôžku PSS

                   Arteterapia: Strom života I.

08.07.2020 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Kulinoterapia: Šunkové tajomstvo

09.07.2020 Čítanie pre radosť

                   Prechádzka s PSS na zmrzlinu

                   Krúžok šikovných rúk – nácvik jemnej motoriky

10.07.2020 Rozvoj jemnej motoriky

                   Reminiscenčná terapia:  V krajine hlavolamov

                   Vychádzka do mesta a do kostola sv. Jakuba

13.07.2020 Rehabilitačné pôsobenie záhrady

                   Reminiscenčná terapia – Bylinkár starých materí

14.07.2020 Kulinoterapia- ovocný koláč

15.07.2020 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Rehabilitačné pôsobenie práce v záhrade

16.07.2020 Čítanie pre radosť

17.07.2020 Vychádzka do prírody

20.07.2020 Meno, mesto, zviera, vec – hra nášho detstva

                   Práca v multisenzorickom prostredí

21.07.2020 Vychádzka do mesta – posedenie pri káve

22.07.2020 Práca v multisenzorickom prostredí              

23.07.2020 Rehabilitačné pôsobenie spevu ľudových piesni

24.07.2020 Jakubovské hody – návšteva trhov v meste

27.07.2020 Reminiscenčná terapia: Medzinárodný deň rodičov

28.07.2020 Práca v Multisenzorickom prostredí

29.07.2020 Kulinoterapia: Ovocný sen

30.07.2020 Biblický krúžok – upevňovanie náboženského cítenia

31.07.2020 Arteterapia: Strom života II.

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac jún 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

01.07.2020 Svätá omša s otcom Humbertom a duch. rozjímanie so sestrami Radu Matky  Terezy

02.07.2020 Kulinoterapia – pečieme pizzu

03.07.2020 Prechádzka prírodou – okolie rieky Kysuca

06.07.2020 Čitateľský krúžok – sviatok sv. Cyrila a Metóda – čítanie o slovanských vierozvestcoch

07.07.2020 Športové dopoludnie v záhrade

08.07.2020 Posedenie a rozhovor s pani riaditeľkou

                   Práca v záhrade – metóda rehabilitačného pôsobenia práce

09.07.2020 Kaštieľ Radoľa – výstava mincí a bankoviek, výstava hlinených plastík a reliefov

10.07.2020 Medzinárodný deň radosti – hry v záhrade, sladké občerstvenie

13.07.2020 Metóda rehabilitačného pôsobenia práce – zametanie chodníkov, umývanie parapet

14.07.2020 Práca v multisenzorickej miestnosti – stimulácia sluchu a čuchu

15.07.2020 Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie fin. gramotnosti, vlastné nákupy

16.07.2020 Rozvoj a nácvik zručností – práca s drevom

17.07.2020 Klub spoločenských hier a debatný krúžok

20.07.2020 Práce v záhrade - metóda rehabilitačného pôsobenia práce

21.07.2020 Návšteva anglického parku na Budatínskom hrade, sútok riek Kysuca a Váh

22.07.2020 Muzikoterapia – relaxácia za sprievodu hudby, uvoľnenie časti tela pomocou dychu

23.07.2020 Deň stromu – prechádzka prírodou, spoznávame rastliny a stromy

24.07.2020 Súťaž v kreslení o najkrajší strom – kreativita a rozvíjanie jemnej motoriky

27.07.2020 Kognitívne cvičenia – hlavolamy, krížovky ,hádanky

28.07.2020 Prechádzka mestom a návšteva záhradnej cukrárne

29.07.2020 Kulinoterapia – príprava nátierky a občerstvenia na oslavu

30.07.2020 Komunitné posedenie s hudbou pri príležitostí osláv menín a narodenín

31.07.2020 Deň priateľstva – písanie listov priateľom

 

Vypracovala:

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník - manažér kvality CSS Kamence, poverená riadením a správa CSS Kamence, pracovisko Litovelská