v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

   

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac september 2022 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Štúrova

 

02.09.2022 Prechádzka mestom

                   Kulinoterapia- Cuketové placky

                   Stretnutie výboru Šachového turnaja

                   Práca v multisenzorickej miestnosti

05.09.2022 Rehabilitačné cvičenie Gumkáči skupinové

                   Nácvik jemnej motoriky  - lodičky z papiera

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Biblický krúžok  pri lôžku klienta – Sv. Matka Tereza z Kalkaty

06.09.2022 Kognitívne cvičenia zamerané na pozornosť pri lôžku

                   Nácvik chôdze v teréne

                    Príprava šachového turnaja

                   Jemná reflexná masáž na izbách

07.09.2022 Multisenzorické pôsobenie + oxygén terapia

                   Bazálna stimulácia pri lôžku klienta

                   Oxygenoterapia pri lôžku klienta

                   Biblický krúžok – Košický mučeníci

08.09.2022 Kulinoterapia: trený jablkový koláč

                   Vychádzka do mesta

                   Tréning s tenisovými loptičkami

                   Krúžok šikovných rúk

09.09.2022 Arteterapia: dúhové pierko

                   Cvičenie s loptou

                   Šachový turnaj o pohár riaditeľky CSS Kamence

                   Vychádzka do kostola sv. Jakuba

12.09.2022 Tréning pamäti pomocou interaktívneho panela

                   Krúžok šikovných rúk – drevený dekoračný rámik

                   Validačné techniky pri lôžku klienta

                   Oxygenoterapia pri lôžku klienta

13.09.2022 Medzinárodný deň pozitívneho myslenia

                   Bazálna stimulácia pri lôžku PSS

                   Piruetka – tanečné cvičenie

                   Nácvik chôdze po terapeutickom chodníku

14.09.2022 Rehabilitačné cvičenie Gumkáči pri lôžku klienta

                   MM + OXY. TERAPIA

                   Tréning pamäti s Klubom skleróza multiplex

                   Biblický krúžok

16.09.2022 Krúžok šikovných rúk

                   Posedenie na záhrade

                  Vychádzka do kostola sv. Jakuba

19.09.2022 Jemná reflexná masáž pri lôžku

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Nácvik chôdze v teréne

                   Práce v záhrade

20.09.2022 Arteterapia pri lôžku: farebné tvary

                   Kulinoterapia -  Sušenie jabĺk

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Rozvoj psychomotorických schopností pri lôžku klienta

21.09.2022 Tréning pamäti pomocou interaktívneho panela

                   Oxy. Terapia pri lôžku PSS

                   Oxygenoterapia

                   Krúžok šikovných rúk

22.09.2022 Multisenzorické pôsobenie + oxygén terapia

                   Krúžok šikovných rúk

                   Slnečnica – rehabilitačné cvičenie

                   Jemná reflexná masáž na lôžku klienta

23.09.2022 Cardio Klub . Svetový deň srdca

                   Čitateľský klub

                   Babie leto – reminiscenčná práca

                  Vychádzka do kostola sv. Jakuba

26.09.2022 Validačné techniky pri lôžku klienta

                   Hravé dopoludnie

                   Rehabilitačné pôsobenie spevu

27.09.2022 Jemná reflexná masáž pri lôžku

                   Plnenie IP klienta 

                   Príprava na dožinkovú slávnosť

                   Práca v záhrade

28.09.2022 Kulinoterapia: Škubanky s tvarohom

                   Bazálna stimulácia

                   Oxygenoterapia

                   Biblický krúžok

29.09.2022 Príprava na dožinkovú slávnosť

                   Blahoželanie jubilantom

                   Voňavý obrázok – krúžok šikovných rúk

                   Rozvoj psychomotorických schopností pri lôžku klienta

30.09.2022 Krúžok šikovných rúk

                   Vychádzka do mesta

                   Dožinková slávnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac september  2022 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Litovelská

 

02 09.2022 Vychádzka k rieke Kysuca

05.09.2022 Rehab. pôsobenie prostredníctvom práce – práce v záhrade

06.09.2022 Rozvoj a nácvik zručností- práca s gombíkom

                   Práca v multisenzorickom prostredí

07.09.2022 Oščadnica- čarovná lúka

                   Arteterapia- záhrada mojimi očami

08.09.2022 Kulinoterapia- hot- dog

                   Metóda pohybového rozvoja- loptové hry

09.09.2022 Metóda rehab. pôsobenia prostredníctvom hudby

                   Čítanie pri lôžku klienta

12.09.2022 Metóda pohybového rozvoja - cvičenie s PADÁKOM                                                                   

                   Pestovateľské práce

13.09.2022 Práca na izbe klienta-  terapeutická mačička a psík                                  

                   Orientácia v bežnom živote, finančná gramotnosť- nákupy PSS                                                                      

14.09.2022 Výlet do prírody pod Ostré

                   Reminiscenčná terapia

16.09.2022 Klub spoločenských hier

                   Vedomostný kvíz

19.09.2022 Práca v multisenzorickom prostredí relax s hudbou 

                   Metóda. rehabilitačného pôsobenia záhradou

20.09.2022 Zaistenie nákupov pre PSS

                   Športové okienko-rozprávajme sa o športe

21.09.2022 Tréning pamäti

                   Nácvik časovej a priestorovej orientácie

22.09.2022 Svätá spoveď a svätá omša v zariadení

                   Rozvoj estetizácie- upratovanie spoločenskej miestnosti

23.09.2022 Gardenterapia

                   Rozvoj jemnej motoriky- práca s klientom na izbe

26.09.2022 Metóda pohybového rozvoja cvičenie v telocvični

                   Čítanie s porozumením- poviedka

27.09.2022 Aktívnym pohybom za zdravím- Neslušanka

                   Práca s klientom na izbe -hmatové loptičky

28.09.2022 Reminiscenčná terapia—môj otec             

                   Zaistenie nákupov pre PSS

29.09.2022 Rehab. pôsobenie prostredníctvom práce- upratovanie átria

                   Kulinoterapia- nátierka

30.09.2022 Oslava menín a narodenín posedenie s občerstvením

                   Filmové popoludnie-  rozprávka