v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac december 2019 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

02.12.2019 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Debatný klub        

                   Návšteva vianočnej výstavy – Klub 75 Kysucké Nové Mesto       

03.12.2019 Vianočná výzdoba zariadenia

                   Film pre pamätníkov – Anděl na horách

                   Biblický krúžok – adventné obdobie, roráty

                   Návšteva múzea v Čadci – betlehemy a vianočné ozdoby

04.12.2019 Výzdoba vianočného stromček

                   Schôdza obyvateľov s vedením CSS Kamence, blahoželanie jubilantom

                   Reminiscenčná terapia – Ľudové zvyky na svätú Barboru

05.12.2019 Vianočná svätá spoveď a svätá omša

06.12.2019 Príde k nám Mikuláš

                   Práca v multisenzorickej miestnosti + bazálna stimulácia

                   Návšteva vianočnej výstavy na ŽSK „ Vianoce našimi rukami“

09.12.2019 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Debatný klub

                   Krúžok šikovných rúk

10.12.2019 Vianočné vystúpenie detí zo ZŠ Clementisova

                   Vychádzka do mesta na vianočný punč

11.12.2019 Cvičenie tenisovými loptičkami

                   Vianočný tréning pamäti

                   Práca v multisenzorickom prostredí + bazálna stimulácia

                   Kulinoterapia – pečenie medovníkov

12.12.2019 Čitateľský krúžok

                   Návšteva vianočných trhov v Žiline

13.12.2019 Reminiscenčná terapia – Ľudové zvyky na svätú Luciu

                   Krúžok šikovných rúk – vianočné ikebany na stôl

16.12.2019 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Debatný krúžok

                   Reminiscenčná terapia – Vianočné tradície

17.12.2019 Film pre pamätníkov – Hotel modrá hviezda

                   Predvianočná svätá omša pre ľudí s handicapom v kostole sv. Jakuba KNM

                   Návšteva soľnej jaskyne v Čadci

18.12.2019 Cvičenie tenisovými loptičkami

                   Práca v multisenzorickom prostredí + bazálna stimulácia

                   Rehabilitačné pôsobenie spevu na izbách klientov – vianočné koledy

                   Výstava drevených betlehemov v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto

19.12.2019 Čitateľský krúžok

                   Práca s terapeutickými bábikami

                   Návšteva vianočných trhov v Kysuckom Novom Meste

20.12.2019 Kulinoterapia – vianočka

                   Klub spoločenských hier

23.12.2019 Rehabilitačné pôsobenie hudby – spievame si koledy

                   Kulinoterapia – príprava vianočného punču

                   Biblický krúžok – Zvestovanie Pána

24.12.2019 Spoločná štedrá večera

27.12.2019 Film pre pamätníkov – Hrátky s čertom

30.12.2019 Príprava na Silvestrovskú zábavu

31.12.2019 Silvestrovská zábava

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac november 2019 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

02.12.2019 Kreatívne dopoludnie - vianočná výzdoba zariadenia

03.12.2019 Krúžok šikovných rúk- výroba slaného cesta na dekorácie, zdobenie

04.12.2019 Orientácia v bežných životných situáciách, rozvoj finančných schopností, vlastné nákupy

                   Účasť na stolnotenisovom turnaji v CSS Orava Tvrdošín

05.12.2019 Návšteva vianočnej výstavy na VÚC  

       Zdobenie medovníkov

06.12.2019 Mikulášske posedenie- „Príde k nám Mikuláš“

                   Účasť na Mikulášskom stolnotenisovom turnaji v CSS Čadca Žarec

                   Reminiscenčná terapia- Sviatok sv. Mikuláša

09.12.2019 Schôdza PSS

10.12.2019 Návšteva vianočných  trhov  v Žiline

11.12.2019 Svätá omša a sv. spoveď s otcom Humbertom , duchovné dopoludnie  

12.12.2019 Kulinoterapia- Banánové jednohubky

13.12.2019 Reminiscenčná terapia- Na Luciu ( tradície a zvyky)

16.12.2019 Rehabilitačné pôsobenie práce- Vianočné svietniky

                   Vianočné zvyky a tradície – prezentácia v Mestskej knižnici KNM

17.12.2019 Návšteva Kysuckého múzea v Čadci – výstava vianočných ozdôb 

18.12.2019 Debatný klub- Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie

19.12.2019 Komunitné posedenie pri príležitosti osláv menín a narodenín PSS

20.12.2019 Vianočný punč – prechádzka mestom

       Reminiscenčná terapia- spomienka na Vianoce ( tradície a zvyky)

23.12.2019 Čaro Vianoc - Posedenie pri stromčeku, spomínanie na tradície, počúvanie  vianočných piesní

27.12.2019 Prechádzka zimným mestom s PSS

30.12.2019 Klub spoločenských hier- Hra Európa

31.12.2019 Silvestrovské posedenie

 

 

 

Počas dňa: ranná rozcvička, pracovná činnosť, reminiscenčná terapia, snoezelen terapia

Počas celého mesiaca: kultúrno-záujmová činnosť, muzikoterapia, rozumová činnosť so zameraním na individuálny rozvoj klientov.                    

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník - manažér kvality CSS Kamence, poverená riadením a správa CSS Kamence, pracovisko Litovelská