v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac jún 2024 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Štúrova

 

Dátum

Pripravovaná aktivita

03.06.2024

Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

 

Kognitívne individuálne cvičenia

04.06.2024

Voňavé hádanky

Posedenie v záhrade reminiscenčná hra: jako to bolo kedysi

05.06.2024

Práca v multisenzorickom prostredí

 

Rehabilitačné individuálne cvičenie Gumkáči

06.06.2024

Svätá spoveď a svätá omša v zariadení

Jednoduché cvičenia s didaktickou tabuľou

07.06.2024

Jemná reflexná masáž

Posedenie v zahrade klub hier Vševedko

10.06.2024

Arterapia – kruh priateľstva

 

Klub spoločenských hier

 

Kognitivne cvičenie při lôžku

11.06.2024

Skladanie puzzlí - Barnišinová

 

Komunikácia s prijímateľom sociálnej služby v domácom prostredí

12.06.2024

Oxygenterapia na izbe príjmateľa sociálnej služby

 

Kulinoterapia: domáca zmrzlina

 

Posedenie v záhrade – hra s tenisovými loptičkami

13.06.2024

Nácvik chôdze po terapeutickom chodníku

Nácvik jemnej motoriky pri lôžku klienta

 

Treninig pamäti

14.06.2024

Posedenie na záhrade

Plnenie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb

 

Jemná reflexná masaž při lôžku

17.06.2024

Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

Klub spoločenských hier

 

Rehabilitačné cvičenie Gumkáči

18.06.2024

Reminiscenčná terapia – práce na poliach

Oxygenoterapia pri lôžku

 

Arterapia- farebné odtlačky

19.06.2024

Práca v multisenzorickom prostredí

Prechádzka na zmrzlinu

20.06.2024

Čítanie při lôžku - Barnišinová

Komunikácia s prijímateľom sociálnej služby v domácom prostredí

 

Vedomostné hry Vševedko

21.06.2024

Svetový deň hudby

Posedenie v záhrade

 

Reminiscenčná: moje milé kvety

24.06.2024

Návšteva virtuálneho múzea

Klub spoločenských hier

 

Oxygenoterapia

25.06.2024

Piknik na záhrade

Oxygenoterapia pri lôžku

26.06.2024

Bazálna stimulácia

 

Rehabilitačné pôsobenie terapeutického chodníka

27.06.2024

Svetový deň Rybárstva

Návšteva včelnice v obci Povina

28.06.2024

Vychádzka do mesta

Plnenie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac jún 2024 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Litovelská

 

Dátum

Pripravovaná aktivita

03.06.2024

Športový deň – súťaže v záhrade

04.06.2024

Gardenterapia

05.06.2024

Plnenie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby

06.06.2024

Nácvik jemnej motoriky pri lôžku

07.06.2024

Komunitné posedenie- povedzme si o všetkom

10.06.2024

Tréning pamäti – vedomostný kvíz

11.06.2024

Záhradná spoločenská hra- Človeče nehnevaj sa!

12.06.2024

Svätá spoveď a svätá omša v zariadení

13.06.2024

Kulinoterapia- hot- dog

14.06.2024

Práca s interaktívnym psíkom a mačičkou

17.06.2024

Reminiscenčná terapia- môj otec

18.06.2024

Metóda pohybového rozvoja- psychomotorický padák

19.06.2024

Výlet- Oščadnica

20.06.2024

Vyhodnocovanie individuálnych plánov prijímateľom sociálnej služby 

21.06.2024

Biblioterapia- Bruno Ferrero

24.06.2024

Rehabilitačné pôsobenie práce - v skleníku

25.06.2024

Vychádzka do mestského parku

26.06.2024

Plnenie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby- nákupy

27.06.2024

Práca s využitím prvkou muzikoterapie

28.06.2024

Grilovačka v záhrade-spojená s oslavou menín a narodenín