v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac apríl 2021 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

01.04.2021 Humorikon na 1. apríla

06.04.2021 Reminiscenčná terapia - Spomíname na Veľkú noc

                 Meno- mesto- zviera- vec

09.04.2021 Práca v multisenzorickej miestnosti

                 Posedenie na záhrade, rehabilitačné pôsobenie práce

12.04.2021 Deň vtáctva

                 Práca v multisenzorickej miestnosti

13.04.2021 Arteterapia: Moje korene

14.04.2021 Posedenie v záhrade, nácvik chôdze po terapeutickom chodníku

                  Práca v multisenzorickej miestnosti, bazálna stimulácia

                 Rehabilitačné cvičenie pri lôžku

15.04.2021 Reminisenčná terapia: Práca na poli i pri dome

16.04.2021 Tréning s tenisovými loptičkami, tréning pamäti

                 Kulinoterapia: Koláč lenivej gazdinej

19.04.2021 Práca v multisenzorickej miestnosti: Otestuj svoje zmysly

20.04.2021 Práca s terapeutickými bábkami

                 Posedenie na záhrade – hranie loptových hier

                 Rehabilitačné cvičenie gumkáči

21.04.2021 Záhradná muzika

                  Práca v multisenzorickej miestnosti, bazálna stimulácia

                 Klub spoločenských hier: Hra Aktivity

22.04.2021 Čitateľský klub – Za siedmimi divmi sveta

                 Reminisenčná terapia: Deň zeme

23.04.2021 Práca v multisenzorickej miestnosti

                 Kulinoterapia: Domáci zemiakový chlebík a oškvarkovou nátierkou

                 Krúžok šikovných rúk – tvoríme na deň matiek

26.04.2021 Na starom dvore

                 Kvíz- aké číslo chýba ?

27.04.2021 Arteterapia: Moje korene II.

28.04.2021 Šachový turnaj o pohár p. riaditeľky

29.04.2021 Ľahké cvičenia na lôžku klienta

                Reminisenčná terapia: Moja generácia

30.04.2021 Tréning s tenisovými loptičkami, tréning pamäti

                Stavanie mája

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac apríl 2021 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

01.04.2021 Deň vtáctva – súťaž v rozoznávaní vtáctva /zrak - obrázky, sluch/

                 Filmové popoludnie – prírodopisný film

06.04.2021 Šibačky v zariadení

                 Klub spoločenských hier

07.04.2021 Reminiscenčná terapia – veľkonočné zvyky u nás doma

                 Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek

08.04.2021  Pestovateľské práce – starostlivosť o črepníkové kvety

                 Práca v multisenzorickom prostredí

09.04.2021 Orientácia v priestore- nácvik orientácie v priestore u nevidiaceho klienta

                 Metóda pohybového rozvoja – loptové hry v záhrade

12.04.2021  Tvorivý ateliér, rozvoj a nácvik  zručnosti

                 Terapia na zlepšenie pamäti a podporu myslenia

13.04.2021  Práca v skleníku – príprava zeminy

                  Pánsky klub – povedzme si o všetkom

 14.04.2021 Kulinoterapia – makový koláč

                  Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek

15.04.2021  Rozvoj reči, slovnej zásoby  - slovná hra ASOCIÁCIE

                  Sociálna rehabilitácia – starostlivosť o svoj zovňajšok

16.04.2021  Rozvoj pozornosti – pošli loptu

                  Metóda rehabilitačného pôsobenia  prácou- aktivizácia a motivácia klienta

19.04.2021  Muzikoterapia – bubnovanie na djembách

                  Komunitné sedenie- spoločenská etiketa

20.04.2021  Jarné práce v záhrade

                  Vtipnejší vyhráva – súťaž o najlepší vtip

21.04.2021  Tancom k pozitívnemu mysleniu

                  Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek

22.04.2021  Deň zeme – upratovanie okolia a beseda o ochrane prírody pri káve

                  Zábava pri spoločenských hrách

23.04.2021  Svetový deň kníh-čítanie s porozumením

                  Pohybové cvičenia v záhrade spojené s dychovým cvičením

26.04.2021  Rozvoj a nácvik zručností – usmernenie pri realizácií ranných úkonov hygieny –

                  obliekanie, umývanie tváre a ústnej dutiny, upratovanie vlastnej izby

                  Terapia hrou- Klobúčik hop

27.04.2021  Práca v multisenzorickom  prostredí

                  Rozvoj a nácvik jemnej motoriky- skladanie skladačiek

28.04.2021  Stolný tenis – zamestnanci verzus klienti

                  Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek 

 29.04.2020 Individuálne cvičenie na izbe PSS

                  Metóda pohybového rozvoja – cvičíme v telocvični

 30.04.2021 Oslava menín a narodenín

                  Debatný krúžok  a posedenie pri šálke čaju

              

            

Počas dňa: ranná rozcvička, pracovná činnosť, reminiscenčná terapia, snoezelen terapia

Počas celého mesiaca: kultúrno-záujmová činnosť, muzikoterapia, rozumová činnosť so zameraním na individuálny rozvoj klientov.                    

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník CSS Kamence