v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac február 2024 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Štúrova

 

 

01.02.2024 Svätá omša, spoveď

02.02.2024 Svetový deň proti rakovine

05.02.2024 Jemná reflexná masáž

06.02.2024 Kulinoterapia – Šišky

                   Rehabilitačné cvičenie Gumkáči pri lôžku

07.02.2024 Čitateľský klub – Bol raz jeden kráľ

                   Tréning pamäti- Nájdi rozdiely

08.02.2024 Plnenie individuálnych potrieb, nákupy

                   Multisenzorická činnosť, oxygenoterapia

                   Krúžok šikovných rúk- Valentínske srdiečka

09.02.2024 Reminiscenčná terapia Svätý Valentín

                   Vševedko: kognitívne hry  ( Veža, Magnetic, Obruč)

12.02.2024 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Reminiscenčná terapia: Z hudobnej skrinky

13.02.2024 Pochovávanie basy

14.02.2024 Svätý Valentín

15.02.2024 Plnenie individuálnych potrieb, nákupy

16.02.2024 Beauty deň

                   Vševedko: kognitívne hry  ( Veža, Magnetic, Obruč)

19.02.2024 Príprava na Veľkonočnú výstavu

                   Práca v multisenzorickom prostredí+ Oxygenoterapia

20.02.2024 Príprava na Veľkonočnú výstavu

                   Jemná reflexná masáž pri lôžku

21.02.2024 Individuálna práca na izbe klienta

                   Tréning pamäti na IP

22.02.2024 Plnenie individuálnych potrieb , nákupy

                   Skupinová Arteterapia

23.02.2024 Bazálna stimulácia

                   Kognitívne cvičenie s edukačnou tabulou

26.02.2024 Krúžok šikovných rúk

                   Práca v multisenzorickom prostredí+ Oxygenoterapia

27.02.2024 Hydroterapia

                   Kulinoterapia

28.02.2024 Príprava na MDŽ

                   Tréning pamäti na IP

29.02.2024 Plnenie individuálnych potrieb, nákupy

                   Multisenzorická činnosť, oxygenoterapia

                   Jemná reflexná masáž

 

                   

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac február 2024 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Litovelská

 

01.02.2024 Rozvoj pohybových schopností – stolný tenis

02.02.2024 Hromnice- deň ľudových pranostík

05.02.2024 Kaštieľ Radoľa – Výstava betlehemov

06.02.2024 Rozvoj a nácvik zručností – Valentínske srdce

                   Práca s klientom na izbe- hmatové loptičky

07.02.2024 Klub spoločenských hier

                   Plnenie individuálnych potrieb – nákupy

08.02.2024 Kulinoterapia- šišky

                   Posilňovanie návykov sebaobsluhy

09.02.2024 Biblioterapia - Bruno Ferrero – príbehy na potešenie duše

12.02.2024 Príprava na fašiangovú zábavu- výzdoba

                   Príprava kostýmov, zaistenie nákupu

13.02.2024 Fašiangová zábava

14.02.2024 Valentínske posedenie s prekvapením

15.02.2024 Reminiscenčná terapia- môj kamarát

16.02.2024 Spoločenská hra- rýchly ako rys

19.02.2024 Práca s terapeutickým psíkom a mačičkou

                   Pestovateľské práce- starostlivosť o kvety

20.02.2024 Výlet do Žiliny-prechádzka mestom

21.02.2024 Svätá omša a svätá spoveď v zariadení

22.02.2024 Bibliotetapia

                   Rozvoj a nácvik zručnosti- stavebnice

23.02.2024 Rozvoj jemnej motoriky- cvičenie s loptičkami

                   Plnenie individuálnych potrieb – nákupy

26.02.2024 Rastliny pre zdravie-  bylinky a ich využite

                   Rozvoj pohybových schopností- rekondičné cvičenie

27.02.2024 Tréning pamäti-kvíz

                   Rozvoj pracovných zručností

28.02.2024 Plnenie individuálnych potrieb – nákupy

                   Arteterapia- maľujeme rukami

29.02.2024 Oslava menín a narodením

                   Spoločné komunitné posedenie s hudbou