v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac marec 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

02.03.2020  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Krúžok šikovných rúk

                    Práca s bábkami

03.03.2020  Schôdza obyvateľov

                    Arteterapia- Hravé zvieratka

                    Klub spomienok

                    Práca v multisenzorickej miestnosti

04.03.2020  Práca v MM+ Bazálna stimulácia

        Rehabilitačné pôsobenie práce – príprava výrobkov na výstavu

05.03.2020  Svätá omša a svätá spoveď

                    Práca v multisenzorickej miestnosti

                    Reminiscenčná terapia – Bylinkár starých materí

06.03.2020  Reminiscenčná terapia- MDŽ

                    Rehabilitačné pôsobenie práce – príprava výrobkov na výstavu

09.03.2020  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Oslava MDŽ

10.03.2020  Rehabilitačné pôsobenie umenia – príprava na veľkú noc

                    Rehabilitačné pôsobenie tanca

                    Klub spomienok

                    Rehabilitačné pôsobenie práce – opracovávanie dreva

11.03.2020  Práca v MM+ Bazálna stimulácia

        Rehabilitačné pôsobenie práce – príprava výrobkov na výstavu

        Upevňovanie náboženského cítenia - ,,Krížová cesta podľa zamyslení “

12.03.2020  Čitateľský krúžok

                    Práca v multisenzorickej miestnosti

                    Návšteva soľnej jaskyne

13.03.2020  Arteterapia – práca pri lôžku klienta

                    Spoločná modlitba Laické spoločenstvo rehoľných sestier

16.03.2020  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Prechádzka s PSS po okolí – zber prírodných surovín

                    Arteterapia – práca pri lôžku klienta

        Rehabilitačné pôsobenie práce – príprava výrobkov na výstavu 

17.03.2020  Rehabilitačné pôsobenie umenia- príprava na veľkú noc

                    Artfiletika- Voľné ruky téma: Jar

                    Klub spomienok – písaný text

                    Reminiscenčná terapia - rehabilitačné pôsobenie spevu

18.03.2020   Bezpečná jeseň života seniorov – beseda s preventistkou  PZ SR

                     Práca v MM+ Bazálna stimulácia

                     Kognitívne cvičenia

                     Upevňovanie náboženského cítenia – život sv. Jozefa

19.03.2020  Dobrovoľnícka činnosť so študentmi Strednej odbornej školy drevárskej a                                                                                                    

                    stavebnej, Krásno  nad  Kysucou na tému veľkonočné zvyky a tradície

                    Čitateľský krúžok

                    Práca v multisenzorickej miestnosti

20.03.2020  Klub spoločenských hier

                    Rehabilitačné pôsobenie tanca

23.03.2020  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Film pre pamätníkov – na želanie Jánošík II. časť

24.03.2020  Klub spomienok

                    Kulinoterapia- Ovocná taštička

                    Nácvik jemnej motoriky – kreatívna tvorba

25.03.2020  Práca v MM+ Bazálna stimulácia

                    Marec mesiac knihy – návšteva knižnice

26.03.2020  Práca v multisenzorickej miestnosti

27.03.2020  Šachový turnaj v hre Dáma o pohár riaditeľky CSS Kamence

                    Vychádzka do mesta

30.03.2020  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

        Artfiletika-  Voľné ruky téma: Jar II. časť

                    Rehabilitačné pôsobenie prírody- vychádzka do mesta

31.03.2020  Arteterapia- práca pri lôžku klienta

                    Krúžok šikovných rúk

                    Klub spomienok

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac marec 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

02.03.2020 Spoločenské hry a súťaže

03.03.2020 Pohybom za zdravím – prechádzka okolo Kysuce

04.03.2020 Rozhovory a posedenie s pani riaditeľkou

05.03.2020 Kysucká knižnica v Čadci – výstava Jozefa Zajaca „ Drevo v mojich rukách“

06.03.2020 MDŽ – reminiscenčná terapia

09.03.2020 Marec mesiac  knihy – návšteva knižnice

10.03.2020 Rozvoj a nácvik zručnosti – veľkonočné vajíčka 

11.03.2020 Svätá omša s otcom Humbertom a duchovné rozjímanie so sestrami Radu Matky

                   Terezy

                   Progres – 25. rokov s vami – účasť na kultúrnom podujatí v DK KNM

12.03.2020 Práca v multisenzorickej miestnosti – stimulácia hmatu loptičkami

13.03.2020 Turistická akcia – Pod Ostré

16.03.2020 Kreatívne dopoludnie – veľkonočné dekorácie

17.03.2020  Panta Rhei Žilina – creative – návšteva a posedenie v kníhkupectve

18.03.2020 Prechádzka mestom, orientácia v  bežnom živote, vlastné nákupy                     

19.03.2020 Krúžok pečenia a varenia – prekvapenie pre Jozefov

20.03.2020 Kreatívne dopoludnie – výroba veľkonočných dekorácií

23.03.2020 Tréning pamäti – cestujeme po svete, kto si spomenie?

24.03.2020 Športové dopoludnie – turnaj v kolkoch

25.03.2020 Komunitné posedenie pri príležitosti osláv menín a narodenín PSS

                   schôdza PSS s pani riaditeľkou

26.03.2020 Radoľa – prechádzka obcou a návšteva výstavy “Viera z papiera“

27.02.2020 Rozvoj a nácvik zručnosti – výroba veľkonočných ozdôb

30.03.2020 Práca v multisenzorickej miestnosti – stimulácia sluchu a čuchu PSS

31.03.2020 Metóda rehabilitačného pôsobenia práce – jarné upratovanie

 

 

 

Počas dňa: ranná rozcvička, pracovná činnosť, reminiscenčná terapia, snoezelen terapia

Počas celého mesiaca: kultúrno-záujmová činnosť, muzikoterapia, rozumová činnosť so zameraním na individuálny rozvoj klientov.                    

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník - manažér kvality CSS Kamence, poverená riadením a správa CSS Kamence, pracovisko Litovelská