v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac november 2021 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

 

02.11.2021 Práca s terapeutickými bábkami

                   Arteterapia pri lôžku- farebné tvary

                   Upevňovanie náboženského cítenia – pri príležitosti  Pamiatky zosnulých

                   Svätá omša a pobožnosť k pamiatke zosnulých

03.11.2021 Rehabilitačné cvičenie Gumkáči- individuálne

                   Tréning pamäti

04.11.2021 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Návšteva pútnického miesta: Klin – Orava

05.11.2021 Kulinoterapia: Škubanky s tvarohom

                   Nácvik chôdze v záhrade

                   Teatro – Červená čiapočka

08.11.2021 Tréning s tenisovými loptičkami

                   Tréning pamäti

                   Multisenzorická činnosť pri lôžku

09.11.2021 Práca s terapeutickými bábkami

                   Kulinoterapia : zemiaky na plechu

                   Poznávacie hry- Scrabble

10.11.2021 Bylinkár starých materí

                   Tvorivé dielne – príprava na vianočnú výstavu

11.11.2021 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Brainstorming – Búrka mozgov

12.11.2021 Svetový deň láskavosti

                   Arteterapia – skupinová jeseň života

14.11.2021 Miesto nášho žitia – Obec Ochodnica

15.11.2021 Tréning s tenisovými loptičkami

                   Debatný klub:  17. november

16.11.2021 Nácvik časovej a priestorovej orientácie klienta

                   Bazálna stimulácia

                   Tvorivé dielne – príprava na vianočnú výstavu

18.11.2021 Výroba adventného venca

                   Pečenie vianočných oblátkov

19.11.2021 Senior vítal 2021- vedomostná súťaž

                   Rehabilitačné pôsobenie umenia – mandala

22.11.2021 Muzikoterapia pri lôžku

                   Kulinoterapia – Pečenie vianočných medovníkov

23.11.2021 Tréning pamäti pomocou hry pexeso

                   Návšteva soľnej jaskyne Žilina

24.11.2021 Krúžok šikovných rúk- výroba vianočných pozdravov

25.11.2021 Katarínska zábava

                   Kniha inak- spoznávame Audio knihy- práca pri lôžku

26.11.2021 Reminiscenčná terapia pri lôžku- Adventné obdobie

                   Výroba adventného kalendára

29.11.2021 Nácvik jemnej motoriky pri lôžku

                   Dobble: zábavno spoločenská hra – precvičenie postrehu

                   Tvorivé dielne – príprava na vianočnú výstavu

30.11.2021 Schôdza obyvateľov, blahoželanie jubilantom

                   Ondrejovské tradície

                   Filmové popoludnie- Advent

                   Krúžok šikovných rúk – tvoríme na Mikuláš

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac november 2021 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

02.11.2021 Reminiscenčná terapia „Pamiatka zosnulých“

                   Uspokojovanie náboženských potrieb- modlitbou si uctíme pamiatku zosnulých     

                   Práca v multisenzorickom prostredí – s použitím aromatického difúzora

03.11.2021 Kulinoterapia-  Gruľovníky

                   Vedomostný kvíz -štáty a ich hlavné mestá

                   Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nákupy PSS

04.11.2021 Rozvoj hmatovej motoriky- cvičenie s loptičkami na izbe klienta

                   Gardenterapia -práce v záhrade

                   Kreatívne tvorenie- rozvoj a nácvik zručností a estetického cítenia                     

05.11.2021 Integrácia prijímateľov do komunity – návšteva Makovického domu v Žiline

                   Terapia hrou-klub spoločenských hier

 08.11.2021 Práca s klientom na izbe- interaktívny terapeutický psík

                    Práca v multisenzorickom prostredí-stimulácia hmatu

                    Kreatívne tvorenie-dekorácie

09.11.2021 Pohybové skupinové cvičenie s padákom

                   Jesenné práce v záhrade

                   Svetový deň behu- beseda

10.11.2021 Svätá spoveď a svätá omša v zariadení s otcom Humbertom

                   Rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nakupovanie

11.11.2021 Vychádzka do prírody  - aktívnym pohybom za zdravím

                   Hmatové DOMINO- rozvoj taktilných schopností

                   Čitateľský krúžok-  Deň Guinessových svetových rekordov

12.11.2021 Práca v  multisenzorickom prostredí- space projektor

                   Kognitívna rehabilitácia – matematické cvičenia

                   Muzikoterapia-  dažďové palice   

15.11.2021 Rozvoj vizuomotoriky – nakresli, čo vidíš

                   Besiedka - Svetový deň boja proti fajčeniu

                   Rehabilitačné pôsobenie filmu

16.11.2021 Filmové dopoludnie - Deň boja za slobodu a demokraciu

                   Kulinoterapia-  Pizzové tyčinky

                   Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nákupy PSS

18.11.2021 Reminiscenčná terapia- beseda k udalostiam „ zamatovej revolúcie“ 1989

                    Jesenná prechádzka- zber prírodnín

19.11.2021 Komunitné posedenie pri hudbe- spieva celé zariadenie

                   Nácvik chôdze po chodbe s použitím kompenzačnej pomôcky

                   Muzikoterapia v bezpečnom prostredí prijímateľa - tibetské misy

22.11.2021 Hlasné čítanie s porozumením pri lôžku klienta

                   Kreatívne dopoludnie – dekorácie z prírodnín 

                   Farebná fantázia- vyjadrenie nálady podľa farby

23.11.2021 Rehabilitačné pôsobenie prostredníctvom záhrady

                   Relax s krížovkami

                   Metóda pohybového rozvoja – cvičenie v telocvični

24.11.2021 Interaktívny terapeutický psík- práca s klientom na izbe

                   Rozvoj hmatového a zrakového vnímania- domino s číslicami

                   Rozvíjanie finančnej gramotnosti-   nakupovanie

25.11.2021 Katarínska zábava

                   Tréning pamäti- hlavolamy

26.11.2021 Nácvik časovej a priestorovej orientácie

                   Gardenterapia - práce v záhrade

29.11.2021 Edukácia o režimových opatreniach  COVID 19

                   Športové okienko – rozhovor na danú tému

30.11.2021 Terapia hrou- spoločenské hry

                   Rozvoj pohybových schopností – prechádzka po meste