v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac október 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

01.10.2020 Svätá omša, sv. spoveď

                   Nácvik jemnej motoriky

02.10.2020 Schôdza obyvateľov  

                  Rehabilitačné pôsobenie záhrady

                  Kulinoterapia- zemiakové posúchy

                  Premietanie kina

05.10.2020 Práca s terapeutickými bábkami

                   Debatný krúžok – Október mesiac úcty k starším

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Biblický krúžok – Sv. Terézia  z Lisieux

                   Rehabilitačné pôsobenie hudby

06.10.2020 Vôňa mojich spomienok

                   Krúžok šikovných rúk- tvoríme z papiera

                  Prechádzka s PSS do mesta

                  Čítanie pre radosť

07.10.2020 Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Arteterapia- Strom života

                   Vychádzka ku Lipke

08.10.2020 Mesiac úcty k starším – opekačka v záhrade

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Čitateľský klub

                   Reminisenčná terapia  - Detstvo a mladosť

09.10.2020 Klub spoločenských hier

                   Deň duševného zdravia

                 Kulinoterapia – Bryndzové halušky

                 Čítanie pre radosť

                   Vychádzka do mesta na zmrzlinu a do kostola sv. Jakuba

12.10.2020 Debatný krúžok

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Nácvik jemnej motoriky pri lôžku klienta.       

                   Relaxačné cvičenie

13.10.2020 Mesiac úcty k starším – posedenie pri káve

                   Jeseň na dedine

                   Krúžok šikovných rúk- výroba tekvíc z látky

                  Arteterapia: dúhové obrazy

                  Výlet Stará Bystrica - Orloj

14.10.2020 Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Krúžok šikovných rúk

15.10.2020 Môj vysnívaný domov

                   Čitateľský klub

                   Rehabilitačné pôsobenie záhrady.

                   Nácvik jemnej motoriky

16.10.2020 Klub spoločenských hier

                   Kulinoterapia- kapustové lokše

                   Rehabilitačné pôsobenie v záhrade

19.10.2020 Debatný krúžok

                   Práca s terapeutickými bábkami 

                   Arteterapia      

                  Medzinárodný deň stromov: prechádzka ku Lipke   

                  Premietanie kina       

20.10.2020 Jesenná výzdoba zariadenia

                   Túlavé topánky

                   Vychádzka do mesta

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Rehabilitačné pôsobenie hudby

21.10.2020 Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Kulinoterapia: Sezamové tyčinky

                   Výlet  Živčáková

22.10.2020 Ako sa z jadierka stal strom

                   Čitateľský klub

                   Rehabilitačné pôsobenie prírody

23.10.2020 Klub spoločenských hier

                   Prechádzka do mesta

                   Kulinoterapia- zemiakové placky

                   Krúžok šikovných rúk – nácvik jemnej motoriky.

26.10.2020 Debatný krúžok

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Svetový deň cestovín

                   Relaxačné cvičenie

27.10.2020 Moja fotografia

                   Arteterapia

                   Biblický krúžok – Sv. František Assiský

                   Jesenné práce v záhrade

28.10.2020 Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Debatný krúžok

29.10.2020 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Čitateľský klub

                   Rehabilitačné pôsobenie umenia

                   Tréning s tenisovými loptičkami

30.10.2020 Klub spoločenských hier

                   Práca v multisenzorickom prostredí- spomienky na mladosť

                  Kulinoterapia: Kokosové čokošky

                  Výlet  Ochodnica – Minerálny prameň

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac október 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

01.10.2020 Rozvoj a nácvik zručností – práca s prírodninami

                   Gardenterapia – práce v záhrade

                   Klub spoločenských hier

02.10.2020 Metóda pohybového rozvoja – stolný tenis

                   Práca v multisenzorickej miestnosti

                   Vychádzka k rieke Kysuca

05.10.2020  Metóda diskusie – k Svetovému dňu ochrany zvierat

                   Rehabilitačné pôsobenie prostredníctvom práce – kosenie záhrady

06.10.2020 Metóda rehabilitačného pôsobenia práce – staráme sa o okolie

                   Čitateľský krúžok – Povesti

07.10.2020 Turistická akcia – Pod Ostré

                   Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie fin. gramotnosti, vlastné nákupy

08.10.2020 Rozvoj a nácvik zručností- renovácia stoličiek

                   Filmové popoludnie

09.10.2020 Športové dopoludnie v záhrade

                   Rehabilitačné pôsobenie umenia- výroba dekorácií

12.10.2020 Rehabilitačné pôsobenie prostredníctvom práce

                   Vedomostné dopoludnie hravou formou

                   Klub spoločenských hier

13.10.2020 Rajecké Teplice- výlet

                   Rozvíjanie jemnej motoriky a kreatívne práce           

14.10.2020 Svätá omša s otcom Humbertom a duch. rozjímanie so sestrami Radu Matky  Terezy

                   Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie fin. gramotnosti, vlastné nákupy

15.10.2020 Kulinoterapia- jablkový koláč

                   Posedenie pri ľudovej hudbe pri príležitosti- Október mesiac úcty k starším

                   Arteterapia

16.10.2020 Antistresové omaľovanky

                   Metóda pohybového rozvoja- cvičenie s loptičkami

                   Prechádzka do prírody

19.10.2020 Nácvik jemnej motoriky pri úprave zovňajšku

                   Trénig pamäti

                   Rehabilitačné pôsobenie práce – pôsobenie prostredníctvom vplyvu záhrady

20.10.2020 Návšteva Ochodnice – minerálny  prameň Vajcovka

                   Gardenterapia – zametanie chodníkov, utieranie parapetných dosiek,

21.10.2020 Rozvoj a nácvik zručností – súťaž v kreslení o najkrajší strom

                   Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie fin. gramotnosti, vlastné nákupy

22.10.2020  Kaštieľ Radoľa- výstava hlinených plastík a reliéfov

                    Kulinoterapia- tekvicový kompót

23.10.2020  Jesenné práce v záhrade, obstrihávanie suchých zvyškov rastlín, trhanie buriny

                    Reminiscenčná terapia- spomienky na mladosť

26.10.2020  Práca v multisenzorickej miestnosti

                    Kreatívne dopoludnie – natieranie stoličky

                    Návšteva knižnice

27.10.2020  Návšteva Kysuckej  hvezdárne

                    Metóda rehabilitačného pôsobenia prostredníctvom práce – upratovanie altánku

28.10.2020  Deň vzniku Československa – reminiscenčná terapia

                    Metóda pohybového rozvoja- hra kolky

                    Orientácia v bežnom živote, rozvíjanie fin. gramotnosti, vlastné nákupy

29.10.2020  Jesenná prechádzka – zber prírodnín

                    Metóda upokojovania náboženských potrieb, modlitby

30.10.2020  Komunitné posedenie s hudbou a občerstvením

                    Filmové popoludnie

 

                   

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník - manažér kvality CSS Kamence, poverená riadením a správa CSS Kamence, pracovisko Litovelská