v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac máj 2023 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Štúrova

 

02.05.2023 Práca v multisenzorickom prostredí, oxygenterapia

                    Rehabilitačné cvičenie Gumkáči

                   Vychádzka do mesta

03.05.2023 Príprava ku dňu matiek

                   Tréning pamäti na IP

                   Oxygenoteapia pri lôžku

04.05.2023 Svätá omša

05.05.2023 Krúžok šikovných rúk

                   Jemná reflexná masáž pri lôžku

                   Prechádzka po záhrade – terapeutický chodník

09.05.2023 Príprava ku dňu matiek

                   Prechádzka do mesta

                   Čítanie pri lôžku

10.05.2023 Jemná reflexná masáž

                   Tréning pamäti na IP

                   Práca v záhrade

       Biblický krúžok

11.05.2023 Čitateľský klub

                   Relax v multisenzorickom prostredí

                   Nákupy pre PSS

12.05.2023 Príprava ku dňu matiek

                   Arteterapia: balónové odtlačky

                   Nácvik jemnej motoriky

                   Biblický krúžok

14.05.2023 Oslava ku dňu matiek

15.05.2023 Svetový deň rodiny

16.05.2023 Posedenie na záhrade

                   Rehabilitačné cvičenie Gumkáči

                   Beauty deň

                   Bylinkár starých materí

17.05.2023 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Posedenie v záhrade

                   Tréning pamäti na IP

                   Rehabilitačné pôsobenie spevu a tanca

18.05.2023 Hra nášho detstva – Meno, mesto, zviera, vec 

                   Jemná reflexná masáž pri lôžku

                   Nákupy pre PSS

                   Vyhodnocovanie IP PSS

19.05.2023 Vychádzka ku Lipke

                   Vševedko- Vedomostné hry

                   Premietanie kina

                   Prechádzka do kostola sv. Jakuba

22.05.2023 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Vševedko- Vedomostné hry

                   Oxygenoterapia pri lôžku

                   Biblický krúžok

23.05.2023 Webinár – texty Bruna Ferrera

24.05.2023 Remiwebinár -Čo sme kedysi čítali

25.05.2023 Nákupy pre PSS

                   Kognitívne cvičenie pri lôžku

                   Klub spoločenských hier

                   Plnenie individuálnych potrieb PSS

26.05.2023 Grafomotorika

                   Klub spoločenských hier

                   Vychádzka do mesta

29.05.2023 Posedenie na záhrade

                   Relax v multisenzorickom prostredí- Šum a vôňa mora

                   Debatný klub

                   Práce v záhrade

30.05.2023 Bazálna stimulácia

                   Tréning pamäti na IP

                   Posedenie v záhrade

                   Vyhodnocovanie IP PSS

31.05.2023 Váľanie mája

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac máj  2023 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Litovelská

 

 

02.05.2023 Návšteva kaštieľa Radoľa – „Keď pracuješ rukami“

                   Reminiscenčná terapia-Sviatok práce

03.05.2023 Rozvoj jemnej motoriky

                   Rozvoj pohybových schopností – bežecký pás

                   Orientácia v bežnom živote – nákupy pre klientov

04.05.2023 Práca v multisenzorickom prostredí – SPACE PROJEKTOR

                   Prechádzka okolo Kysuce

                   Terapia hrou-spoločenské hry

05.05.2023 Čítanie pri lôžku klienta

                   Jarné práce v záhrade

                   Rehabilitačné pôsobenie práce -práca v skleníku

09.05.2023 Reminiscenčná terapia – Deň víťazstva nad fašizmom

                   Rozvoj a nácvik zručností

                   Filmové popoludnie

10.05.2023 Svätá omša v zariadení

                   Orientácia v bežnom živote – nákupy pre klientov

11.05.2023 Návšteva hvezdárne

                   Reminiscenčná terapia – moja rodina

12.05.2023 Metóda pohybového rozvoja-loptové hry v záhrade

                   Deň matiek

                   Antistresové omaľovánky

15.05.2023 Prechádzka do prírody – zber žihľavy

                   Práca na izbe klienta- interaktívny psík a mačička

                   Práca v multisenzorickom prostredí - stimulácia a zraku a sluchu

16.05.2023 Grilovačka v záhrade

                   Asistencia pri upratovacích prácach v záhrade

17.05.2023 Svetový deň hypertenzie – edukácia

                   Zber púpavy

                   Práca s klientom na izbe – hmatové domino

18.05.2023 Biblická olympiáda- Turie

                   Kulinoterapia- púpavový med

                   Klub spoločenských hier

19.05.2023 Rehabilitačné pôsobenie práce v záhrade

                   Biblioterapia- čítanie s porozumením

                   Športové okienko – MS v ľadovom hokeji 2023

22.05.2023 Terapia hrou – zameraná na rozvoj pamäti

                   Stolný futbal

                   Práce v záhrade

23.05.2023 Webinár – 18 textov Bruna Ferrera

24.05.2023 Remiwebinár- Čo sme kedysi čítali

25.05.2023 Posedenie v záhrade s hudbou 

                   Orientácia v bežnom živote – nákupy pre klientov

26.05.2023 Skupinový rozhovor – aktuálna zdravotná, sociálna a politická situácia na

                   Slovensku                     

                   Parádny deň - Žilina

29.05.2023 Využitie prvkov arteterapie – modelovanie  plasteliny

                   Práce v záhrade

                   Metóda pohybového rozvoja

30.05.2023 Prechádzka mestom so zmrzlinou

                   Reminiscenčná terapia- retro

                   Svetový deň bez tabaku - beseda

31.05.2023 Oslava menín a narodenín

                   Posedenie pri hudbe

                   Orientácia v bežnom živote – nákupy pre klientov