v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac máj 2022 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Štúrova

 

02.5.2022 Príprava na Deň Matiek

                 Cvičenie tenisovými loptičkami, Tréning pamäti

                 Oxygenoterapia  

                 Terapia s bábkami

03.5.2022 JMR pri lôžku klienta

                 Rehabilitačné pôsobenie terapeutického chodníka  

                 Arteterapia: tvoríme obrázkový príbeh

                 Kulinoterapia – jarné nátierky 

                 Tréning s tenisovými loptičkami pri lôžku klienta

04.5.2022 Práca v multisenzorickom prostredí, oxygenoterapia

                 Reminiscenčná terapia – Jar na dedine 

                 Kulinoterapia: Tvarohové škubánky

                 Upevňovanie náboženského cítenia – Biblický krúžok

                 Oxygenoterapia

05.5.2022 Svätá spoveď a svätá omša

                 Jemná masáž pomocou emulzie  

                 Plnenie individuálnych potrieb klientov– nákupy                          

06.5.2022 Príprava na deň Matiek

                 Vychádzka do okolia Kysuckom  Novom Meste

                 Posede v záhrade

                 Oxygenoterapia

09.5.2022 Plnenie IP klienta 

                 Prechádzka  do mesta na zmrzlinu

                 Tréning pamäti

                 Oxygenoterapia

                 Reminiscenčná práca pri lôžku

10.5.2022 Posedenie na záhrade

                 Svetový deň pohybom k zdraviu – prechádzka ku Kysuci

                 Reminiscenčná terapia: spomienky na moju prvú fotografiú

                 Rehabilitačné pôsobenie práce v záhrade 

                 Slnečnica pohybové cvičenie

11.5.2022 Práca v MM + bazálna simulácia

                 OXY – terapia 

                 Rehabilitačné pôsobenie spevu a tanca  

                 Kulinoterapia: zemiakové osušky

12.5.2022 Zahráme sa pexeso

                 Plnenie individuálnych potrieb klientov– nákupy                          

                 Multisenzorické pôsobenie: otestuj si svoj čuch

                 Rehabilitačné cvičenie pomocou psychomotorického padáka

                 Práca v multisenzorickom prostredí

13.5.2022 Plnenie IP klienta

                 Hranie hier – hra Dobble

                 Arteterapia: lúčne kvety

                 Návšteva kostola sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste

                 Máj mesiac lásky – reminiscenčná práca

16.5.2022 Nácvik chôdze po terapeutickom chodníku

                 Muzikoterapia: zvuky prírody

                 Cvičenie s tenisovými loptičkami, Tréning pamäti

                 Rehabilitačné cvičenie pomocou psychomotorického padáka

                 Práca s autobiografiou klienta

17.5.2022 Loptové hry na záhrade

                 Jemná reflexná masáž

                 Rehabilitačné pôsobenie terapeutického chodníka

                 Tréning s tenisovými loptičkami

18.5.2022 Práca v multisenzorickom prostredí, oxygenoterapia

                 Medzinárodný deň múzeí – Kaštieľ Radoľa

                 Kulinoterapia: Kokosové čokošky

                 Rehabilitačné pôsobenie spevu ľudových piesni

                 Oxygenoterapia

19.5.2022 Vychádza ku Lipke

                 Plnenie individuálnych potrieb klientov– nákupy                          

                 Jemná masáž pomocou emulzie

                 Príprava na stretnutie s Klubom skleróza multiplex

20.5.2022 Arteterapia – Deň Slnka

                 Rehabilitačné cvičenie Gumkáči skupinové

                 Upevňovanie náboženského cítenia – Adorácia v kostole sv. Jakuba

                 Stretnutie s Klubom sklerózy multiplex

23.5.2022 Arteterapia pri lôžku klienta

                 Rehabilitačné pôsobenie slova pri lôžku: Počúvame audio Bibliu

                 Rehabilitačné pôsobenie práce v záhrade – starostlivosť o kvety  

                 Cvičenie tenisovými loptičkami, Tréning pamäti

                 Reminiscenčná práca pri lôžku

24.5.2022 Nácvik divadla Červená čiapočka

                 Arteterapia: Strom života

                 Rehabilitačné pôsobenie prírody – Bylinkár starých materí  

                 Slnečnica pohybové cvičenie

25.5.2022 Ľahké cvičenie na lôžku klienta

                 Skrášľovací deň- Dámsky klub

                 Svetový deň červeného kríža

                 Rehabilitačné pôsobenie spevu a tanca  

                 Oxygenoterapia

26.5.2022 Divadlo – Červená čiapočka 

                 Kognitívne cvičenia pri lôžku

                 Plnenie individuálnych potrieb klientov– nákupy                        

                 Upevňovanie náboženského cítenia – Biblický krúžok

                 Práca v multisenzorickom prostredí

27.5.2022 Opekačka v prírode

                 Jemná reflexná masáž rúk

                 Vychádzka do okolia Kysuckom  Novom Meste

                 Posedenie v záhrade

 

30.5.2022 Hráme sa so slovíčkami – Scrable

                 Cvičenie tenisovými loptičkami, Tréning pamäti

                 Multisenzorické pôsobenie: Hádaj čo som

                 Rehabilitačné pôsobenie terapeutického chodníka

                 Terapia s bábkami

31.5.2022 Váľanie Mája

 

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac máj  2022 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – pracovisko Litovelská

 

02.05.2022 Reminiscenčná terapia – Sviatok práce/skupinový rozhovor/     

                   Práca v multisenzorickom prostredí – Spaceprojektor                   

                   Práca s klientom na izbe – hmatové domino                

03.05.2022 Vyhodnotenie motivačnej nástenky za mesiac Apríl       

                   Prechádzka s klientom na invalidnom vozíku  

                   Terapia hrou – spoločenské hry                        

04.05.2022 Metóda rehabilitačného pôsobenia – záhrada            

                   Reminiscenčná terapia – moje prvé zamestnanie       

                   Orientácia v bežnom živote – vlastné nákupy PSS        

05.05.2022 Tvorivé dielne – darčeky ku Dňu matiek                  

                    Rozvoj finančnej gramotnosti – poznávanie peňazí         

                    Rehabilitačné pôsobenie práce – čistenie átria        

O6.05.2022 Vedomostný kvíz -Čo je to?            

                    Kreatívne tvorenie z plastelíny      

                    Rozvoj pohybových schopností – prechádzka okolo Kysuce  

09.05.2022 Bowling – Radoľa              

                   Reminiscenčná terapia-Deň víťazstva nad fašizmom             

10.05.2022 Práce v záhrade  

                   Filmové dopoludnie      

                   Plnenie individuálnych potrieb klienta – nákupy                            

 11.05.2022 Hasičské múzeum Martin                         

                    Práca s klientom na izbe – prezeranie albumu                                                                  

                    Reminiscenčná terapia – moja mama                    

 12.05.2022 Práca s terapeutickým psíkom a mačičkou          

                    Rehabilitačné pôsobenie prostredníctvom práce v záhrade      

                    Kondičné cvičenie na bežiacom páse                      

13.05.2022 Zber liečivých rastlín – nábrežie Kysuce       

                   Pestovateľské práce                                         

                   Práca v multisenzorickom prostredí – relaxácia spojená s arómaterapiou    

16.05.2022 Rehab. pôsobenie prostredníctvom práce – upratovanie spoloč. miestnosti    

                   Uspokojovanie náboženských potrieb – májová pobožnosť             

                   Kognitívna terapia                

17.05.2022 Práca s klientom na izbe – loptičky             

                   Súťaž v hre s kolkami                

                   Práca v multisenzorickom prostredí            

18.05.2022 Medzinárodný deň múzeí-Kysucké múzeum         

                   Plnenie individuálnych potrieb klienta – nákupy                        

19.05.2022 Kaštieľ Radoľa -   Svet fantázie inými rukami        

                    Nácvik grafomotoriky            

20.05.2022 Gardenterapia – skleník            

                    Vedomostné dopoludnie – naj, naj, naj... vo svete             

                    Posedenie v altánku spojené s čítaním náboženskej literatúry  

23.05.2022 Zber žihľavy        

                   Pohybové cvičenie na stoličkách         

                   Práca v multisenzorickom prostredí -  stimulácia hmatu – loptičky                    

24.05.2022 Biblioterapia – čítanie z knihy Márie Trebenovej      

                  Kulinoterapia – žihľavový sirup              

                  Športové okienko – MS v ľadovom hokeji 2022                 

25.05.2022 Svätá spoveď a omša       

                   Plnenie individuálnych potrieb klienta    

26.05.2022 Májová grilovačka             

                   Aktívnym pohybom za zdravím                            

27.05.2022 Športové aktivity  v záhrade – padák          

                   Relaxačné hry zamerané na zachovanie a rozvoj pozitívneho myslenia       

                   Práca s klientom na izbe – čítanie pri lôžku klienta                  

30.05.2022 Oslava menín a narodenín          

                   Športové dopoludnie                   

                   Klub spoločenských hier              

31.05.2022 Váľanie mája                                           

                    Svetový deň tabaku – beseda                 

                    Zber bázy