v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac január 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

04.01.2021 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Novoročné pranostiky – reminiscenčná práca

                   Debatný krúžok  

                   Grafomotorika          

05.01.2021 Reminisenčná terapia- Sviatok Zjavenia Pána ( Traja králi)

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Premietanie kina

                   Bazálna stimulácia na lôžku klienta

07.01.2021 Práca v multisenzorickej miestnosti

                   Nácvik jemnej motoriky

08.01.2021 Klub spoločenských hier

                   Rehabilitačné pôsobenie hudby

11.01.2021 Arteterapia: skupinová práca Strom života

                   Na ľudovú notu – reminiscenčná práca

                   Debatný krúžok 

                   Čítanie pre radosť

                   Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

12.01.2021 Rehabilitačné cvičenie  Gumkáči ( ľahké aktívne cvičenie na posilňovanie zápästia predlaktia a ramien)

                   Práca s terapeutickými bábkami 

                   Čítanie pri lôžku

                   Bazálna stimulácia pri  lôžku klienta

13.01.2021 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti

                   Nácvik jemnej motoriky pri lôžku                 

14.01.2021 Práca v multisenzorickom prostredí 

                   Rehabilitačné pôsobenie hier pri lôžku

15.01.2021 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Klub spoločenských hier

                   Kulinoterapia – zdravé keksíky 

18.01.2021 Arteterapia individuálna práca pri lôžku

                   Zimná krajina - reminiscenčná prác

                   Debatný krúžok

                   Nácvik jemnej motoriky  – ruže s papiera

19.01.2021 Rehabilitačné cvičenie  Gumkáči ( ľahké aktívne cvičenie na posilňovanie zápästia predlaktia a ramien) 

                   Práca s terapeutickými bábkami

                   Nácvik jemnej motoriky pri lôžku

20.01.2021 Kulinoterapia: zemiakové posúchy

                   Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti 

                   Čítanie pri lôžku

21.01.2021 Práca v multisenzorickom prostredí

                   Pohybová sociálna rehabilitácia                    

22.01.2021 Klub spoločenských hier

                   Kulinoterapia – kapustové halušky

       Rehabilitačné cvičenie  Gumkáči pri lôžku  ( ľahké aktívne cvičenie na posilňovanie zápästia predlaktia a ramien)

25.01.2021 Memorybox - reminiscenčná práca

                   Debatný krúžok

                   Relaxačné cvičenie

       Arteterapia: práca pri lôžku

26.01.2021 Práca s terapeutickými bábkami

                   Čítanie pre radosť

                   Reminisenčná terapia pri lôžku : Obľúbené ľudové piesne

27.01.2021 Reminisenčná terapia: Mezdinarodný deň pamiatky obetí  holokaustu

                   Rehabilitačné pôsobenie hudby pri lôžku

                   Pohybová sociálna rehabilitácia

                   Tréning pamäti 

28.01.2021 Práca v multisenzorickom prostredí 

                   Pohybová sociálna rehabilitácia pri lôžku

29.01.2021 Klub spoločenských hier

                   Premietanie kina

       Rehabilitačné cvičenie  Gumkáči  pri lôžku ( ľahké aktívne cvičenie na posilňovanie zápästia predlaktia a ramien)

 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac január 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

04.01.2021  Novoročné posedenie pri šálke čaju

                    Rozvoj jemnej motoriky- skladanie skladačiek a puzzle

05.01.2021  Metóda pohybového rozvoja- kolky

                    Muzikoterapia

                    Arteterapia- maľovanie vodovými farbami

07.01.2021  Reminiscenčná terapia – Traja králi

                    Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek

08.01.2021  Svetový deň mieru- beseda

                    Klub spoločenských hier

11.01.2021  Metóda relaxácie – antistresové omaľovánky

                    Turnaj v stolnom futbale

                    Filmové popoludnie- komédia

12.01.2021  Rehabilitačné pôsobenie prostredníctvom práce – brúsenie schodov

                    Metóda rozhovoru na danú tému- Šport 2020

                    Práca v multisenzorickom prostredí- stimulácia hmatu

13.01.2021  Metóda relaxácie-  antistresové  omaľovánky

                    Metóda pohybového rozvoja- cviky na žinenkách a rebrinách

                    Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek 14.01.2021  Diskusný krúžok -Sociálne vzťahy a pravidlá správania

                    Tréning pamäti- hádanky

                    Rozvoj a nácvik zručností- vymaľuj si snehuliaka

15.01.2021  Rozvoj jemnej motoriky- kreatívne tvorenie

                    Pohybové hry v záhrade

                    Svetový deň armády- diskusia

18.01.2021  Metóda pohybového rozvoja- cviky na žinenkách a rebrinách

                    Krížovkársky krúžok

                    Človeče nehnevaj sa - súťaž

19.01.2021  Kulinoterapia- zapekanky

                    Nácvik zručností - stolovanie a upratovanie

                    Edukácia o režimových opatreniach COVID-19

20.01.2021  Tréning pamäti

                    Práca s papierom – vystrihovanie a lepenie – vtáčiky a kŕmitko pre vtáčiky

                    Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek

21.01.2021  Metóda pohybového rozvoja- cvičenie s loptičkami   

                    Klub spoločenských hier

22.01.2021  Reminiscenčná terapia - fotografia

                    Nácvik priestorovej a časovej orientácie

25.01.2021  Rozvoj a nácvik jemnej motoriky- skladanie skladačiek

                    Filmové popoludnie -prírodopisný film

                    Práca v multisenzorickom prostredí – práca so svetlom a tmou

26.01.2021  Metóda rehabilitačného pôsobenia hudby piesne z Repete

                    Čitateľský krúžok

                    Metóda relaxácie a súťaživosti -hranie kariet

27.01.2021  Ako poznám Slovensko – vedomostný kvíz

                    Rozvoj a nácvik zručností-  súťaž v kreslení o najkrajšiu snehovú vločku

                    Uspokojovanie individuálnych potrieb PSS - nákupy podľa požiadaviek 

 28.01.2021 Oslava menín a narodenín

                    Vtipnejší vyhráva- popoludnie s humorom

                    Rozvoj a nácvik zručností- zoznamujeme sa z vyrezávačovu dreva.

 29.12.2020 Kreatívne dopoludnie – práca so sklom – rezanie fliaš

                    Metóda pohybového rozvoja turnaj v stolnom tenise

                    Reminiscenčná terapia- Zima v záhrade

                  

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník - manažér kvality CSS Kamence, poverená riadením a správa CSS Kamence, pracovisko Litovelská