v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac október 2019 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

01.10.2019  Krúžok šikovných rúk – výroba šarkanov z papier

                    Schôdza obyvateľov     

02.10.2019  Práca v multisenzorickom prostredí s bazálnou stimuláciou

                    Rehabilitačné pôsobenie práce – rezanie a opracovanie dreva              

03.10.2019  Svätá omša a svätá spoveď

04.10.2019  Klub spoločenských hier

                    Vychádzka do mesta a do kostola sv. Jakuba – upevňovanie náboženského cítenia  

                    /Biblický krúžok/          

                    Reminiscenčná terapia                                  

07.10.0219  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Debatný klub

                    Modlitba slávnostného ruženca – upevňovanie náboženského cítenia

                    /Biblický krúžok/

08.10.2019  Kulinoterapia – Jablká v župane

                    Nácvik jemnej motoriky – výroba magnetiek z dreva  /Krúžok šikovných rúk/

09.10.2019  Mesiac úcty k starším vystúpenie detí ZŠ Suľkov 

                    Práca v multisenzorickom prostredí s bazálnou stimuláciou

10.10.2019  Krúžok šikovných rúk

                    Čitateľský krúžok

                    Prechádzka k lipke

11.10.2019  Vychádzka do mesta

                    Reminiscenčná terapia – jesenné práce

                    Kreatívne tvorenie   

14.10.2019  Krúžok šikovných rúk

                    Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Debatný klub

                    Matka Tereza, rehoľníčka: ,,Kvapka lásky je niekedy viac, ako oceán 

                    rozumu.“  /  Biblický krúžok  /                 

15.10.2019  Vychádzka do mesta

                    Nácvik jemnej motoriky – maľovanie magnetiek /Krúžok šikovných rúk/

16.10.2019  Práca v multisenzorickom prostredí s bazálnou stimuláciou                         

17.10.2019  Mesiac úcty k starším vystúpenie detí CVČ KNM                                                                                                                                     

18.10.2019  Kulinoterapia – Svieži zákusok z piškót

21.10.2019  Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                    Debatný klub

                    Upevňovanie náboženského cítenia na izbách klientov /Biblický krúžok/

22.10.2019  Rehabilitačné pôsobenie kníh- čítanie pri lôžku

                    Rehabilitačné pôsobenie výtvarného umenia – maľovanie dlaždíc

                    /Krúžok šikovných rúk/

23.10.2019  Mesiac úcty k starším vystúpenie detí  MŠ Komenského

24.10.2019  Krúžok šikovných rúk

                    Čitateľský krúžok

                    Premietanie kina

25.10.2019  Klub spoločenských hier

                    Kreatívne tvorenie

28.10.2019  Rehabilitačné cvičenie  Slnečnica

                    Debatný klub

                    Modlitba v kaplnke zariadenia – upevňovanie náboženského cítenia /Biblický         

                    Krúžok/

                    Spoločenské hry

29.10.2019  Mesiac úcty k starším vystúpenie detí  MŠ Litovelská

                    Kulinoterapia -  pečená tekvica

                    Reminiscenčná terapia – spievanie starých  ľudových  piesni

30.10.2019  Práca v multisenzorickom prostredí s bazálnou stimuláciou

                    Tréning pamäti

31.10.2019  Krúžok šikovných rúk

                    Čitateľský krúžok

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac október 2019 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

01.10.2019 Jesenná prechádzka – zber prírodnín

02.10.2019  Práca v multisenzorickej miestnosti

                    Rehabilitačné pôsobenie práce- maľovanie šišiek

03. 10.2019 Návšteva pútnického miesta Živčáková

04. 10.2019 Svetový deň ochrany zvierat – edukácia milovníkov zvierat

        Rehabilitačné pôsobenie umenia- Výroba dekorácii

07. 10.2019 Rýchlou chôdzou za zdravím

08. 10.2019 Nácvik programu na Žilinského Oskara 2019

                    Kulinoterapia- Banánová dobrota

09. 10.2019 Svätá omša a svätá spoveď s otcom Humbertom

10. 10.2019 Tréning pamäti

                    Krúžok šikovných rúk- výroba rekvizít

11. 10.2019 Divadelné predstavenie „Prachy“ MD Žilina

14. 10.2019 Krúžok šikovných rúk- výroba rekvizít

                    Nácvik programu na Žilinského Oskara

15. 10.2019 Deň seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším

16. 10.2019 Krúžok šikovných rúk- výroba rekvizít

17. 10.2019 „Žilinský Oskar“ – účasť na súťaži v Turí

18. 10.2019 Krúžok šikovných rúk- výroba rekvizít

21. 10.2019 Stredoeurópsky deň stromov – zber plodov

22. 10.2019 Návšteva hradu Budatín a sútok riek Kysuca a Váh

23. 10.2019 Práca v multisenzorickej miestnosti

                    Krúžok šikovných rúk- výroba rekvizít

24. 10.2019 Krúžok šikovných rúk- výroba rekvizít

25. 10.2019 Oslava menín a narodenín , posedenie pri hudbe

28. 10.2019 Rehabilitačné pôsobenie práce- Senior´s model look 2019

29. 10.2019 Práca v multisenzorickej miestnosti

                  Rehabilitačné pôsobenie práce- Senior´s model look 2019

30. 10.2019 Senior´s model look 2019

31. 10.2019 Spomienka na zosnulých

 

 

Počas dňa: ranná rozcvička, pracovná činnosť, reminiscenčná terapia, snoezelen terapia

Počas celého mesiaca: kultúrno-záujmová činnosť, muzikoterapia, rozumová činnosť so zameraním na individuálny rozvoj klientov.                    

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Miloslav Púček, sociálny pracovník  CSS Kamence, pracovisko  Litovelská