v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                                                               Centrum sociálnych služieb Kamence

                                                         Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

                                               v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac január 2020 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Štúrova

 

02.01.2020 Komunitné posedenie pri čaji – ako sme prežívali Vianoce

                   Práca v multisenzorickom prostredí

                   Novoročná svätá omša

03.01.2020 Grafomotorika

                   Klub spoločenských hier

07.01.2020 Reminiscenčná terapia – Sviatok Troch kráľov

                   Prechádzka do mesta

                   Schôdza obyvateľov s vedením CSS Kamence

08.01.2020 Cvičenie tenisovými loptičkami

                   Tréning pamäti

                   Práca v multisenzorickom prostredí + bazálna stimulácia

09.01.2020 Čitateľský krúžok

                   Práca v multisenzorickom prostredí

10.01.2020 Kulinoterapia – Syrové zemiaky

                   Rehabilitačné pôsobenie umenia

                   Klub spoločenských hier

13.01.2020 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Debatný krúžok

                   Film pre pamätníkov                  

14.01.2020 Prechádzka do mesta na punč

                   Upevňovanie náboženského cítenia – život Jána Pavla II.

15.01.2020 Cvičenie tenisovými loptičkami

                   Rehabilitačné pôsobenie práce s drevom

                   Návšteva soľnej jaskyne Čadca

16.01.2020 Čitateľský krúžok

                   Práca v multisenzorickom prostredí

17.01.2020 Premietanie kina – Rozprávka Boháč a chudák

                   Kulinoterapia

20.01.2020 Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                   Debatný krúžok

21.01.2020 Kulinoterapia – Domáca pizza

                   Rehabilitačné pôsobenie kníh pri lôžku

                   Upevňovanie náboženského cítenia – čítanie náboženskej literatúry

22.01.2020 Rehabilitačné pôsobenie práce s drevom

23.01.2020 Čitateľský krúžok

24.01.2020 Krúžok šikovných rúk – slané Valentínky

                   Kulinoterapia

                   Rehabilitačné pôsobenie spevu

27.01.2020 Reminiscenčná terapia – Spomienka na obete Holokaustu

                   Nácvik jemnej motoriky – výroba kvetov zo šišiek

                   Film pre pamätníkov – Čert nespí

28.01.2020 Krúžok šikovných rúk

                   Práca s terapeutickými bábkami

29.01.2020 Premietanie kina – Chlapská dovolenka

                   Cvičenie tenisovými loptičkami

                   Tréning pamäti  

30.01.2020 Čitateľský krúžok

                   Práca v multisenzorickom prostredí  

31.01.2020 Kulinoterapia – Anjelské krídla

                   Grafomotorika

                   Upevňovanie náboženského cítenia – spoločná modlitba ruženca

                   Slovensko senior - súťaž

                 

 

Rozpis podujatí sociálneho úseku na mesiac november 2019 pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence – Litovelská

 

02.01.2020 Posedenie pri  bylinkovom čaji – Spomienky na Vianoce , zvyky, tradície

03.01.2020 Reminiscenčná terapia – Traja králi

07.01.2020 Zimné radovánky – staviame snehuliaka, guľovačka v záhrade

08.01.2020 Rozvíjanie finančnej gramotnosti – vlastné nákupy

09.01.2020 Návšteva výstavy pod názvom „Zima na palete“ – Centrum pod Orlojom Stará

                   Bystrica

10.01.2020 Cvičíme pre zdravie – jóga, cvičenie na rebrinách

13.01.2020 Vedomostné dopoludnie –kvíz

14.01.2020 Muzikoterapia spojená s aromaterapiou

15.01.2020 Svätá omša s otcom Humbertom a duchovné rozjímanie so sestrami Radu Matky

                   Terezy

16.01.2020 Kreatívne dopoludnie – práca s drevom /vyrábame darčeky ku dňu sv. Valentína/

17.01.2020 Kaštieľ Radoľa – Výstava pohľadníc s vianočnou tematikou  a výstava

                   krojovaných bábik z rôznych regiónov Slovenska                         

20.01.2020 Spoločenské hry a súťaže

21.01.2020 Prechádzka zimnou prírodou - Podstranie

22.01.2020 Kulinoterapia – príprava občerstvenia na oslavu/očká s nátierkami – cesnaková,

                   rybacia

23.01.2020 Komunitné posedenie pri príležitosti osláv menín a narodenín PSS, schôdza PSS

24.01.2020 Športové súťaže – stolný tenis, kolky, stolný futbal

27.01.2020 Deň pamiatky obetí holokaustu – návšteva Židovskej synagógy v Žiline

28.01.2020 Rozvíjanie jemnej motoriky – skladáme puzzle , maľovanky pre dospelých

29.01.2020 Prechádzka mestom, orientácia v bežnom živote, vlastné nákupy

30.01.2020 Tréning pamäte – cestujeme po Slovensku, kto si spomenie?

31.01.2020 Súťaž o najkrajšiu slovenskú pieseň

 

 

Počas dňa: ranná rozcvička, pracovná činnosť, reminiscenčná terapia, snoezelen terapia

Počas celého mesiaca: kultúrno-záujmová činnosť, muzikoterapia, rozumová činnosť so zameraním na individuálny rozvoj klientov.                    

 

Vypracovala:

Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

Mgr. Anna Kocifajová, sociálny pracovník - manažér kvality CSS Kamence, poverená riadením a správa CSS Kamence, pracovisko Litovelská