Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dňa 25.7.2019 si pripomíname učeníka Jakuba. Patril medzi trojicu najobľúbenejších Kristových apoštolov a bol jeden z prvých mučeníkov viery. V tento deň sme slávili svätú omšu v Centre sociálnych služieb Kamence, ktorú celebroval kaplán Jozef Lazový. Starkí sa vyspovedali a prijali eucharistiu. Na ich tvárach bolo vidieť spokojnosť. Mohli spoločne sláviť hodovú svätú omšu v deň patróna farnosti Kysucké Nové Mesto, svätého Jakuba.

Anna Ondreášová, inštruktor sociálnej rehabilitácie Kamence

Na Živčákovú miesto mariánskej úcty a modlitby tradične sa aj v tomto roku vydali seniori z Centra sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste. Prichádzame pravidelne na toto miesto, aby sa zastavili, rozjímali a obnovili svoj vzťah s Bohom a na príhovor nebeskej Matky Panny Márie si vyprosovali hojnosť milostí a Božieho požehnania.

V kalendári je 26. júla meno Anna. Aj v našom zariadení je toto meno rozšírené a tak všetkým Annám, Hankám, Aničkám vedenie zariadenia usporiadalo spoločnú gratuláciu. Všetky Anny, ktorých je u nás 21, sa stretli v altánku,  kde im p. riaditeľka zablahoželala a popriala veľa zdravia. Každá oslávenkyňa dostala kvietok a spoločne si posedeli pri malom občerstvení, kde si zaspievali piesne o Ankách ale aj ich obľúbené.

Niektoré Anky pre svoj zdravotný stav nemohli prísť do altánku a tak im osobne zagratuloval vedúci sociálneho oddelenia na izbe a odovzdal kvietok.

Klienti trávili čas aktívne v CSS Kamence pracovisko Litovelská

„Aby boli ľudia šťastní, musia mať priestor, kde sa môžu stretávať.“

Klienti majú možnosť svoj čas tráviť aktívne rôznymi sociálno-rehabilitačnými činnosťami. V centre sa snažia čo najviac priblížiť aktivitám, ktoré boli pre nich charakteristické aj v domácom prostredí.

Neodmysliteľnou súčasťou je rehabilitačné pôsobenie práce. U klientov sa podporuje samostatnosť pri vykonávaní činností, udržanie nezávislosti a sebestačnosti pri úkonoch bežného dňa.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Oddych pri rieke Kysuca

Leto - slnečné lúče, voda, relax, prázdniny, toto všetko  neodmysliteľne patrí k sebe. Aj klienti nášho zariadenia sa vybrali dopoludnia k rieke Kysuca spríjemniť si horúci deň. V tieni stromov v blízkosti vody si oddýchli, načerpali novú energiu a obdivovali scenériu prírody, ktorá sa im naskytla. Cestou späť sa zastavili na kofolu, ktorá v tento letný deň každému padla vhod.

Vladislava Šintajová inštruktor sociálnej rehabilitácie

Relaxovali v multisenzorickej miestnosti

Centrum sociálnych služieb Kamence pracovisko Litovelská

Práca v mobilnej multisenzorickej miestnosti patrí do inovatívnej starostlivosti o klientov s rôznym stupňom oslabenia zmyslových funkcii.  Klienti spoznávajú  priestor plný vnemov, ktorý stimuluje  ich zmyslové, hmatové, čuchové alebo sluchové orgány. Cítia sa v nej veľmi príjemne, radi v nej relaxujú a dokážu načerpať silu  na nadchádzajúce aktivity.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Športové popoludnie v CSS Kamence pracovisko Litovelská

Popoludnie sa rozhodli klienti CSS Kamence pracovisko Litovelská tráviť aktívne. Svoj voľný čas preto venovali hrám ako je stolný tenis a futbal, ktorý je známy aj pod názvom kalčeto. Spoločne zažili veľa zábavy a urobili niečo aj pre svoje zdravie.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Seniori navštívili klientov CSS Kamence pracovisko Litovelská

Klienti CSS Kamence pracovisko Litovelská prijali milú návštevu.  Na šachovú partiu v hre Dáma pozvali svojich susedov z pracoviska Štúrova.  Pomerali sily a strávili krásne dopoludnie v záhrade centra.

Mgr. Zuzana Pilátová

inštruktor sociálnej rehabilitácie

Oslava menín a narodenín

K sviatku sa všeličo želá, dobré, pekné, ba i veľa. No my chceme vám zo srdca priať, aby ste sa mohli vždy v živote smiať. Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, to je ten najkrajší dar. Dnes sme v CSS Kamence v radosti a spokojnosti oslávili meniny a narodeniny našich klientov. Všetkým dobre padlo milé slovo, sladká maškrta a občerstvenie, ktoré si klienti sami pripravili. K  dobrej nálade sme si spoločne zaspievali.

Mgr. Tatiana Čmolíková, sociálny pracovník 

HEMENDEX

Vône  a chute okrem spomienok  ovplyvňujú aj našu náladu. Pri spoločných rozhovoroch nám Michal povedal, že by si rád pripravil hemendex. A keďže krúžok „ Varíme a pečieme“ je veľmi obľúbenou aktivitou, dohodli sme sa, že si ho spoločne pripravíme. Nakúpili sme  všetky potrebné suroviny a pustili sa do „kuchtenia“. Naši muži sa vedia v kuchyni naozaj obracať, o čom nás presvedčili aj pri príprave hemendexu. Varenie im išlo od ruky. Všetci si túto dobrotu pochvaľovali.

Vladislava Šintajová inštruktor sociálnej rehabilitácie

Stránky