Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes k nám zavítali žiaci  zo Základnej školy Clementisova v Kysuckom Novom Meste. K naším starkým sa prihovorili slovami vyjadrujúcimi úctu, lásku a dôležitosť, ktorú plnia v ich životoch. Za spevu vianočných piesní  obdarili všetkých prítomných  vlastnoručne zhotovenými koláčikmi a perníkmi. Vystúpenie detí končilo vrúcnym objatím a velikánskym potleskom.

 

Vianočná pošta od známych  i neznámych vyčarila úsmev na tvárach našich obyvateľov. Priali im ,aby v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili v zdraví a šťastí. Všetkým pisateľom zo srdca ďakujeme.

 

Dnes prišli potešiť svojich rodákov deti z obce Ochodnica. Stretli sa pri adventnom venci v spoločenskej miestnosti.Starkí si vypočuli hudobné vystúpenie, spoločne si zaspievali a zaspomínali si. Na záver dievčence odovzdali starkým vianočné balíčky a padlo i niekoľko slzičiek od dojatia. Je pekné spomenúť si na svojich spoluobčanov a stretnúť sa s nimi v tomto predvianočnom čase. Za milé stretnutie a vianočné darčeky srdečne ďakujeme.

 

Dnes našich starkých potešili svojou návštevou žiaci zo Základnej školy Kysucký Lieskovec.

Za doprovodu hudobných nástrojov zaspievali vianočné koledy , zarecitovali  vianočné básne a  vinše, ktoré navodili tu správnu predvianočnú atmosféru. 

Nezabudli ani na našich imobilných klientov, ktorým spríjemnili  deň na svojich izbách.

Úsmev na tvári, iskričky v očiach, veľký potlesk a vrúcne ďakujeme patrí všetkým zúčastneným.

 

Pán Pavol svoje životné jubileum 90 rokov oslávil v kruhu svojich priateľov. Na stretnutí v spoločenskej miestnosti Centra sociálnych služieb Kamence ho zamestnanci  obdarovali kvetmi a foto knihou. Milým prekvapením bolo video zostavené z jeho kultúrno spoločenských a pracovných aktivít, tiež aj z aktívnej šachovej činnosti… Pán Pavol je živým príkladom prinášania dobrého ovocia v požehnanom veku. A tak mu všetci ešte raz prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, radosti a pohody

 

Pečenie vianočných oblátok  patrí od nepamäti k duchu našich Vianoc. Je to štedrovečerné obradové jedlo z neskvaseného cesta, pšeničnej múky a vody. Oblátka má funkciu takzvanej hostie, čiže predstavuje posvätný chlieb. Pri ich príprave sme sa vrátili späť v čase, spomalili tempo, sadli si spolu k stolu a rozprávali sa. Vôňa vanilky nám zlepšila náladu a vyvolala v nás radosť z prichádzajúcich Vianoc.

Na sviatok sv. Lucie k nám zavítali "Kysucké žubrienky" členky denného centra Klubu 75 v Kysuckom Novom Meste. Vianočnými koledami aj humornou scénkou vyčarili úsmev, ktorý podčiarkol  prichádzajúcu sviatočnú atmosféru. Vianočný punč a sladký koláčik  potešil všetkých."

 

Medzi obľúbené skupinové aktivity patrí práca so psychomotorickým padákom, ktorý nám pomáha rozvíjať vzájomnú spoluprácu a učí  koordinácií pohybu. Dnes sme si celú aktivitu obohatili o logické myslenie. Kam máme loptičku umiestniť sme si zadávali pomocou matematických príkladov. Nešlo o súperenie, ale o spoločné úsilie dostať loptičku na správne miesto.

Obľúbenou aktivitou našich klientov je skladanie drevených tehličiek zo skladačky KARLA, ktorú získali vďaka projektu Vianočný zázrak.  Pri tejto činnosti si rozvíjajú nielen jemnú motoriku, ale aj myslenie a kreativitu.

K tradičnej vianočnej výzdobe nepatrí len ozdobený stromček, ale svoje dôležité miesto tu má aj betlehem. Nie je len vhodnou dekoráciou, ale každému členovi domácnosti pri pohľade naň má pripomenúť skutočný význam a najväčší dar Vianoc - Jezuliatko v jasličkách. Preto sme s radosťou navštívili výstavu drevených betlehemov v Dome kultúry  od autora Milana Bíleša, rodáka z Kysuckého Nového Mesta. So záujmom  sme si prezreli pestro vymaľované miniatúrne figúrky ľudí, zvierat a rôznych dreveníc. Po prehliadke výstavy sme sa vybrali na prechádzku mestom.

Stránky