v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vertikalizácia je úspešná a osvedčená metóda, ktorá našim klientom, za pomoci zdvíhacích zariadení, umožňuje „postaviť sa“ do vertikálnej polohy, prípadne začať s nácvikom chôdze alebo udržiavania telesnej rovnováhy.
Na nácvik chôdze v našom zariadení používame vertikalizačné pomôcky, špeciálne na to určené. Patria tu rôzne chodítka a G-aparáty. Pre imobilného pacienta má vertikalizácia obrovský význam:

  • zlepšuje srdcovo – cievny systém a ventilácie pľúc
  • pôsobí preventívne proti zápalu pľúc a pľúcnej embólii, zápalovým procesom močového systému,
  • prevencie vzniku osteoporózy, dekubitov a kontraktúr
  • zlepšuje peristaltiku čriev, pohyblivosť kĺbov
  • zabraňuje úbytku a oslabeniu svalovej hmoty.