v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vo štvrtok, na sviatok svätého Ondreja apoštola, sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval pán kaplán Miroslav Klobučník. V liturgii slova zaznelo čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Všetci veriaci sa vyspovedali a prijali eucharistického Krista. Po skončení omše požehnal adventný veniec, ktorý bude zdobiť naše zariadenie počas adventu. Zo svätej omše si všetci odniesli vo svojich srdiečkach pokoj a lásku večného Boha.