Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Novoročný prípitok nech Ti je na úžitok,

 nech Ti dodá veľa síl, aby žiaľ Ťa neťažil.

Nech sa smútky, trápenia na radosti premenia,

 nech Ťa bolesť nezraní to je mojim želaním.

 Dnes sme u nás privítali nový rok 2024 spolu s pani riaditeľkou PhDr. Lenkou Taranovou, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a spokojnosti. Naši muži tiež pridali pár novoročných vinšov, po ktorých sme si všetci spoločne pripili.

Taký bol Štedrý večer

vianočný obrázok zo života CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KAMENCE,

Štúrova ulica, Kysucké Nové Mesto - očami prijímateľa sociálnych služieb

 

 Na stíchnutú krajinu nečujne padá súmrak. V  CENTRE je akosi nezvyčajne rušno. To dievčence zo sociálneho úseku pripravujú spoločenskú sálu na nastávajúcu sviatočnú chvíľu – spoločnú Štedrú večeru. My  klienti, prijímatelia sociálnych služieb, končíme estetické úpravy zoňajšku. Veď Štedrú večeru sa patrí prežiť v sviatočnom.

Pán Milan rád číta. Najradšej má knihy z dnes už kultovej série STOPY.  Zašiel si do našej malej knižnice a spomedzi kníh si vybral jednu z nich. So záujmom sa pustil do čítania.

Naše posledné tohtoročné spoločné posedenie sa nieslo vo výbornej nálade. Príhovoru sa ujal pán Ľubomír, ktorý zaprial všetkým hlavne pevné zdravie a zaželal si, aby sme sa spolu stretávali na spoločných akciách aj v budúcom roku. Popritom sme nezabudli ani na našich decembrových oslávencov a popriali im všetko najlepšie.

Dnes sme deň začali úplne ináč ako iné dni. Už od rána sme sa tešili, že si spoločne uvaríme našu koncoročnú kapustnicu. Zadelili sme si úlohy a začali s prípravou. Jeden sa postaral a oheň pod kotlíkom, ďalší zas očistili zemiaky, chystali mäso, klobásu a hríby. O chvíľu už sa vôňa kapustnice šírila okolo nás. Popri tom ako kapustnica bublala v kotlíku sme popíjali teplý bylinkový čaj, zhovárali sa a hrali rôzne hry. Vládla dobrá atmosféra, smiech a do nálady nám hrala hudba. Kapustnica sa naozaj vydarila !!!....  veď kapustnica varená s priateľmi je vždy tá najlepšia

Na Vianoce majú ľudia k sebe bližšie. Presvedčili sa o tom aj naši prijímatelia sociálnych služieb,  ktorí dostali množstvo vianočných pozdravov od neznámych priateľov z celého Slovenska. Každé prianie nás poteší, spríjemní vianočný čas a vyčarí úsmev.  Ďakujeme.

Oblátky s medom, štedrovečerná kapustnica, kapor so zemiakovým šalátom. Všetky tieto tradičné jedlá nechýbali ani tento rok na slávnostne prestretom štedrovečernom stole na našom pracovisku na Litovelskej ulici.  Zažaté sviece, prekrajovanie jabĺčka a spoločná modlitba umocňovali čaro vianočnej chvíle. Všetkým prítomným sa vľúdnymi slovami a prianiami prihovorila riaditeľka zariadenia PhDr. Lenka Taranová. Tichú noc, svätú noc a iné krásne koledy prišiel medzi nás zahrať a zaspievať spevácky zbor pod vedením Mgr. Moniky Kubalíkovej.

V tomto predvianočnom čase sa ľudia s veľkým srdcom spájajú vo veľmi peknom projekte a pripravujú krabičky plné šťastia, lásky a radosti, aby obdarili seniorov. Aj k nám boli doručené  krabičky, ktoré sme odovzdali našim mužom, ktorí neskrývali úprimnú radosť a s nadšením otvárali svoje darčeky. Ďakujeme.

Dnes sme vyrábali vianočné ikebany a svietniky, ktoré budú zdobiť náš štedrovečerný stôl.
 

K Vianociam neodmysliteľne patria aj darčeky. Každý z nás sa teší, čo si pod stromčekom nájde. Aj naši prijímatelia sociálnych služieb môžu očakávať milé darčeky, ktoré k nám priniesli netere jedného z našich prijímateľov sociálnych služieb nielen pre svojho príbuzného, ale aj pre všetkých ostatných. Zo srdca ĎAKUJEME.

Stránky