v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

S cieľom skvalitnenia poskytovania sociálnych služieb v CSS Kamence a zefektívnenia práce, sme sa zapojili do Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP. Vďaka tomuto programu sme získali finančný príspevok na zakúpenie Mobilného  tabletovacieho vozíka izolovaného a Elektrického konvektomatu. Nové prírastky do kuchyne CSS Kamence sa už v plnej miere využívajú, čo ocenili nielen zamestnanci kuchyne, ale aj naši klienti, ktorým sa podáva strava priamo na izbe. Vďaka elektrickému konvektomatu sme skvalitnili veľkokapacitnú prípravu stravy pre našich klientov i zamestnancov. Mobilný  tabletovací vozík izolovaný ocenili najmä klienti, ktorým sa podáva strava na izbe, čím sme skvalitnili podávanie stravy so zachovaním tepelného štandardu. Veríme, že oba prírastky nám budú dobre a dlho slúžiť. 

Nadácii SPP za finančný príspevok ďakujeme