Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Medzi spomienky, ktoré sú zdrojom radosti klientov určite patria ich úsmevné príbehy z detstva, z mladosti, z práce.  Radi a veľmi dobre sa na ne rozpomínajú.

Rovnako radi si prezerajú rodinné fotografie.   Takáto remisenčná terapia je zásadná  pre pamäťovú rehabilitáciu,  vyžíva sa tak  zachovaná dlhodobá pamäť klienta.

Aplikovanie metódy je veľmi prospešné  a  vedie k prirodzenej  aktivizácii klienta.

Blíži sa sviatok MDŽ . Tak prečo, nevyrobiť niečo pekné  pre ženy, povedali  si muži  a  usilovne vyrábali kvetiny z papiera. ...sú pekné?....ako našu tvorbu  zhodnotíte ?

Arteterapeutická  technika, keď prstami klienti môžu  na papier  vyjadriť  myšlienky a nálady ...

Do všedných dní sme vniesli farebnosť vtáčikov vytvorených z pistáciových škrupiniek sediacich v korune stromu ...

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde........ fašiangová zábava v plnej paráde : masky, tanec , hudba dobré jedlo.

Klienti si spríjemnili popoludnie obľúbenou kartovou hrou "Sedma". A hoci seniorky sú skúsené hráčky, nedal sa zahanbiť ani ich nový pán sused. V istých okamihoch hry vládlo správne súperivé napätie.

"Vianočná výzdoba bola starostlivo uložená seniorkami do krabíc na ďalší rok. Nastupuje obdobie fašiangov, keď budeme čas venovať príprave karnevalových masiek."

"Naši klienti sa rozhodli vykročiť do Nového roku správnou a pravou nohou". Svoj čas venovali rôznym pohybovým aktivitám. Počas celého týždňa s inštruktormi sociálnej rehabilitácie skúšali nácvik chôdze, zároveň posilňovali svalstvo a stabilitu postoja."

Valentín je Dňom zaľúbených, pre nás dobrá príležitosť valentínsky si  zamaškrtiť

Stránky