v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

„Stretávajme sa vždy s úsmevom, lebo úsmev je začiatok lásky.“

 Valentínsky deň sme prežili spoločne. Stretli sme sa v spoločenskej miestnosti, kde nám pán Ľubomír na úvod prečítal príbeh o svätom Valentínovi, z ktorého sme sa dozvedeli, prečo sa tento sviatok oslavuje. Po jeho slovách sa pripojili aj ostatní s valentínskymi prianiami. Naše stretnutie sa ďalej nieslo v družnej debate sprevádzané piesňami o láske.