v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes sme strávili dopoludnie modlitbou posvätného ruženca.  Duchovne sme pookriali a načerpali energiu.