v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes je výnimočný sviatok - Medzinárodný deň žien. Nech ste silné a pôvabné naše milé ženy, urobíme pre vás všetko. Pripravili sme si pre vás program, ktorý je jednoduchý, ale plný lásky. Prihovoril sa na úvod pán Michal všetkým ženám.  Postupne sa pridali aj ostatní muži so svojimi prianiami a básňami. Pán Dušan zaspieval pieseň. Nakoniec pán Ján každej žene daroval karafiát a spoločne odovzdali malú pozornosť kvietok z lízanky, ktorý sami vyrobili.