v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Stavebnice predstavujú aj pre dospelých  fascinujúci svet tvorivej zábavy a technického umenia. Aj my máme  množstvo stavebníc, hlavolamov a kociek, pri ktorých sme dosýta využili svoju kreativitu   a fantáziu.