Centrum sociálnych služieb Kamence

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Svätá omša v CSS Kamence Kysucké Nové Mesto

 

Deň otvorených dverí v CSS Kamence

Návšteva vianočnej výstavy na VÚC Žilina.

Návšteva Mikuláša

Predvianočný koncert pre seniorov

Silvestrovská  zábava v CSS Kamence

Štedrá večera v CSS Kamence

Seniori na návšteve rezbárskeho sympózia v Oščadnici

V piatok 18.8.2017  seniori z nášho zariadenia navštívili IX. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia v Oščadnici. Prezreli si rezbárov a ich výrobky, ktoré dotvárali do ich končenej podoby. V krásnom horskom prostredí Dedovky sa prešli po hore, nadýchali sa čerstvého vzduchu. Po prehliadke rezbárskych výrobkov sa občerstvili chladeným nápojom a pobrali sa späť do zariadenia. Všetci boli spokojní a tešia sa na nový ročník sympózia, ktorý chcú opäť navštíviť.

 

Bc. Mária Suchánková

 

Jesenná púť seniorov na  Živčákovú horu v Korni

Koncert žiakov ZUŠ

 

Príjemné popoludnie seniorom v Centre sociálnych služieb Kamence pripravili žiaci Základnej umeleckej školy pod vedením Mgr. Moravčíkovej. Sláčikové kvarteto zahralo skladby slovenských hudobných skladateľov. Medzi jednotlivými skladbami recitovala  Kristínka z umeleckého odboru ZUŠ básne slovenských básnikov s tématikou Vianoc. Koncertné podujatie v adventnom období pookrialo duše seniorov, na záver si spoločne zaspievali vianočné koledy. Účinkujúcich mladých umelcov odmenili dlhým potleskom a sladkou odmenou.

Mgr. Ladislav Feiler

Stránky