v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Prechádzka zimným mestom v tomto predvianočnom období je celkom iným zážitkom ako vo všedné dni. Všade je vianočná výzdoba, blikajúce svetielka. Aj my sme sa prešli mestom a obdivovali vyzdobené ulice. Pristavili sme sa pri stánku s voňavým punčom, ktorý nás v tomto počasí fajne zahrial. Spokojní a vyštípaní  mrázikom sme sa  vrátili domov k chutnému obedu.