v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Zdravá súťaživosť vedie ľudí k tomu, aby dosahovali čo najlepšie výsledky.  Súťaživosťou sme sa prejavili aj my počas turnaja hrania kolkov.  Precvičili sme si nielen odhad vzdialenosti, presnosť a zručnosť, ale užili sme si aj veľa zábavy. Ocenení boli traja najlepší, ale víťazmi boli všetci, ktorí sa s úsmevom hry zúčastnili.