v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Štedrú večeru sme slávili  spoločne ako rodina za jedným stolom.

Slávnostnú večeru  vdp. pán dekan Peter Holbička  začal  rozprávaním  príbehov, ktoré  pripomenuli   duchovné  posolstvá   Vianoc. Pani riaditeľka, želala všetkým prítomným, aby odkaz  betlhemského dieťatka  bol prijatí  do  sŕdc nielen v čase týchto sviatočných dní, ale  po všetky dni v roku, aby  boli dni srdečné, požehnané a milostiplné.

Klienti  prijali Božie Telo i vianočné požehnanie , slávnostná večera pokračovala tradíciou  prípitku a  oplátkou s medom.

Celou spoločenskou miestnosťou rozvoniavala výborná vianočná kapustnica a nechýbal ani šalát s rybou. Sladkou bodkou štedrej večere  boli koláčiky, zákusky, ovocie.

Nechýbalo rozdávanie  darčekov, ktoré sme odovzdali v mene darcov zapojených v projekte: "Koľko lásky sa zmesti do krabice od topánok"  Darčeky vykúzlili široké úsmevy a úprimné slová vďaky.