v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Svätá omša a prijatie sviatostí sú povzbudením a posilou do ďalších dní. Zvlášť v čase vianočnom svätá spoveď a svätá omša napĺňajú srdcia láskou , radosťou a dobrosrdečnosťou. Naši klienti sa vždy tešia na otca Humberta a rádové sestry Matky Terezy. Prinášajú pravidelne do nášho zariadenia pokoj a dobrú vôľu .....