v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Medzi spomienky, ktoré sú zdrojom radosti klientov určite patria ich úsmevné príbehy z detstva, z mladosti, z práce.  Radi a veľmi dobre sa na ne rozpomínajú.

Rovnako radi si prezerajú rodinné fotografie.   Takáto remisenčná terapia je zásadná  pre pamäťovú rehabilitáciu,  vyžíva sa tak  zachovaná dlhodobá pamäť klienta.

Aplikovanie metódy je veľmi prospešné  a  vedie k prirodzenej  aktivizácii klienta.