v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V Centre sociálnych služieb Kamence máme nový prírastok - elektrický rehabilitačný bicykel na ruky a nohy. Tento prístroj je skvelým pomocníkom pri rozcvičovaní si dolných a horných končatín. S jeho pomocou si naši klienti môžu dopriať komfort rehabilitácie aj v pohodlí svojich izieb. Pomáha pri obnove funkcie svalov a spojení s nervovými centrami v mozgu po mozgových príhodách, operáciách či dlhodobom pobyte na lôžku.
Elektrický rehabilitačný bicykel sme mohli pre našich seniorov zakúpiť vďaka projektu "Podporujeme našich seniorov v pohybe", ktorý sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko. V mene našich klientov Nadácii Henkel Slovensko ďakujeme!
Veríme, že aj vďaka tomuto unikátnemu prístroju budú naši klienti aktívni a zlepší sa kvalita ich života.