v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Vianočné obdobie uzatvára sviatok Troch kráľov. Kňazi z farnosti svätého Jakuba a Panny Márie požehnali Trojkráľovou vodou príbytky seniorov  i  priestory  zamestnancov. Na veraje dverí napísali posvätenou kriedou nový letopočet a začiatočné  písmená mien troch kráľov G-M-B. Potom nasledovalo slávenie svätej omše ,  ktorú celebroval vdp. dekan Peter Holbička. Pani Agnesa prečítala čítanie z Prvej knihy Samuelovej. Kázeň plná optimizmu a prijatie eucharistie povzbudila všetkých prítomných veriacich do ďalších dní.