v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Naši klienti sa vždy tešia na otca Humberta a rádové sestry Matky Terezy, s ktorými slávia svätú omšu.  Skôr ako svätá omša začne, pristúpia veriaci k svätej spovedi. Na záver svätej omše sa ešte spoločne pomodlíme desiatok ruženca. Slová kázne a modlitby posilnia všetkých veriacich a dodajú im silu do ďalších dní.