v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes sme opäť s radosťou privítali otca Humberta a rádové sestry Matky Terezy, s ktorými slávime svätú omšu.  Svätá spoveď a svätá omša je pre nás posilnením a povzbudením na ceste viery.