v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes sme sa pustili do čistenia a úpravy skalky, ktorú máme  pri altánku.  Vypleli sme prerastajúcu burinu a pozbierali opadané suché lístky z lipy. Nezabudli sme ani na trávnik, ktorý sme vyhrabali. Pán Jozef nakoniec pozametal chodníčky.