v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Seniori navštívili kaštieľ v Radoli.

 

Zimný januárový čas vylákal našich seniorov na vychádzku do blízkeho kaštieľa v Radoli, kde si pozreli vystavené expozície. Novou výstavou je archeologická, kde uvideli vykopávky z nášho blízkeho okolia ešte z čias  neskorej doby bronzovej. Veľmi zaujímavou výstavou bolo  “Štedrovečerné stolovanie “ na Kysuciach. Všetci sa vrátili do dávnych čias a zaspomínali na to ako sa u nich pripravovala Štedrá večera. Počas večere na stole muselo byť všetkého dostatok, či už ovocie ako jabĺčka, orechy, med a oblátky, pálenka, cesnak a zemiaky. Na stole bol jeden tanier, do ktorého dali z každého jedla ale nik pri ňom nesedel. Takto si rodina spomínala na svojich predkov. V rohu miestnosti stál ozdobený stromček, na ktorom boli povešané jabĺčka, orechy a v staniole zabalené kocky cukru alebo u tých chudobnejších repa. Ďalšou výstavou, ktorá zaujala našich seniorov bol “ Svet alchymistu “. Tu si prezreli dielňu, kde sa alchymisti snažili o výrobu zlata či elixíru večného života, ale tiež veci z kováčskej dielne i bežného vybavenia domácnosti. Seniori si tiež prezreli výstavu  “ Odkaz Cyrilometodskej tradície “, kde videli vierozvestcov, veľkomoravských bojovníkov, starosloviensku rodinu s dieťaťom v životnej veľkosti a mnohé ďalšie exponáty. Po prehliadke celého kaštieľa sa plný nových zážitkov vrátili do zariadenia a tešia sa  na ďalšie nové expozície, ktoré si pôjdu do kaštieľa pozrieť.

Bc. Mária Suchánková

sociálny pracovník CSS Kamence