v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Naši klienti si veľmi obľúbili relax na vibroakustickom vaku, ktorý prispieva k zlepšeniu ich nálady a k uvoľneniu. Výnimočnosťou takejto formy relaxácie sú vibrácie hudby, ktoré prenáša výkonný reproduktor umiestnený vo vaku.