v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

V záhrade je neustále veľa práce. Krásne dopoludnie muži využili na pretrhávku jabĺk, ženy ostrihali a vypleli skalku a ostatné záhony. Svojou užitočnou prácou prispeli k skrášleniu záhrady.