v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Hranie spoločenských hier je ideálnou príležitosťou zlepšiť výkonnosť mozgu. Stolové hry stimulujú oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za tvorbu a chod myšlienok a posilňujú pamäť. Rozvíjajú kognitívne zručnosti ako rozhodovanie, vnímanie a učenie. Dnes s prehľadom vyhrala pani Anna a ako sa hovorí ,, vytrela chlapom zrak"