v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Dnes sláviš krásnych sedemdesiat,
              preto od srdca chceme Ti priať,
                 aby si pevné zdravie mal
            a splnilo sa Ti všetko čo si si prial.

Náš pán Mirko oslávil svoje  krásne životné jubileum 70.rokov v kruhu svojej rodiny a priateľov....  A nechýbala ani narodeninová torta.